Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
BFO-veteraner

BFOs kommentarer til Forsvarets budsjettforslag for 2015

Flatt budsjett videreføres i 2015 og er i prinsippet i samsvar med vedtatte Langtidsplan for 2013 - 2016. Selv med noen mindre økninger i budsjettet, er en rekke sektorer nå så utsatt at kutt og reduksjoner må finne sted, mener BFO (YS).

Les mer

Tollere

Svekker samfunnssikkerheten

Ingen av tollvesenets satsingsforslag er gitt plass i budsjettet. - Hvor er det blitt av satsingen på grensekontrollen, spør Norsk Tollerforbund.

Les mer

Arnesenweb

- Ser frem til forhandlinger

YS er positive til at arbeidsminister Robert Eriksson tar initiativ til å samle partene for å diskutere fremtidens offentlige tjenestepensjonsordning.

Les mer

/kunder/ys/mm.nsf/lupgraphics/pensjons-kalkulator.jpg/$file/pensjons-kalkulator.jpg
YS Stat

YS Stat
YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Motpart er Kommunal - og moderniseringsdepartementet. YS Stat organiserer bredt, bl.a. i : Forsvaret, NAV, samferdsel, universitet og høyskoler, departementene, direktoratene, tilsynene, fylkesmann, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

post@ys-stat.no

 

 

 

 

Ansatte som jobber hovedsakelig med statlig sektor:

Pål N. ArnesenPål N. Arnesen, YS Stat leder, 21013605, mob. 91638608

Ingunn BråthenIngunn Bråten,Seniorrådgiver og omstillingstillitsvalgt, 21013771, mob. 95801124

Eva LorentzenEva Lorentzen, økonomikonsulent, 21013766, mob 95754545

Nytt bilde av KristineKristine Sandvik, rådgiver, 21013955, mob. 92422811