Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
Sanner

-Gjennomgår den statlige arbeidsgiverfunksjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender nå ut en forespørsel om et utredningsoppdrag. Rapport skal foreligge innen utgangen av februar 2015.

Les mer

Penger

Ny særavtale i Staten om dekning av utgifter til reise og kost innenlands fra 1.1.2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene er blitt enige om en ny «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands», med virkning fra 1. januar 2015.

Les mer

Jorunn Berland og Pål Arnesen

Landsmøte i AVYO

YS-leder Jorunn Berland la vekt på AVYOs viktige rolle i YS da hun holdt sin hilsningstale til forbundets landsmøte denne uken.

Les mer

/kunder/ys/mm.nsf/lupgraphics/pensjons-kalkulator.jpg/$file/pensjons-kalkulator.jpg
YS Stat

YS Stat
YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Motpart er Kommunal - og moderniseringsdepartementet. YS Stat organiserer bredt, bl.a. i : Forsvaret, NAV, samferdsel, universitet og høyskoler, departementene, direktoratene, tilsynene, fylkesmann, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

stat@ys.no

Kontaktpersoner for YS Stat