Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
Jorunn Berland

YS-lederen er skuffet over pensjonssammenbruddet

- Her er regjeringen i ferd med å forspille muligheten til å få til en omforent løsning om offentlig tjenestepensjon, mener YS-leder Jorunn Berland. Under et møte mellom arbeidstakerorganisasjonene og statsråd Anniken Hauglie (H) tirsdag kunngjorde regjeringen at den vil avslutte arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon.

Les mer

Pål Arnesen

Brøt tarifforhandlingene

Det er brudd i tarifforhandlingene mellom staten og YS Stat. - Vi fikk ikke gjennomslag for streikerett på pensjon, sier Pål N. Arnesen i YS Stat.

Les mer

Forhandler på overtid i staten

Statsoppgjøret: Forhandlingene fortsetter på overtid

Partene i tariffoppgjøret i staten har ikke kommet til enighet innen fristen, og forhandlingene fortsetter nå på overtid. - Vi jobber fortsatt for å komme fram til en forhandlingsløsning, og fortsetter derfor utover fristen, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Les mer

YS Stat

YS Stat
YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Kommunal - og moderniseringsdepartementet er motpart. YS Stat organiserer ansatte i Forsvaret, Nav, samferdsel, universitet og høyskoler, departement, direktorater, fylkesmannen, tilsyn, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

stat@ys.no

Kontaktpersoner for YS Stat