Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
Politireformen

YS om politireformen

YS-forbundene Norges Politilederlag og Parat er begge positive til Politireformen. Regjeringen vil blant annet redusere antall politidistrikter.

Les mer

Pål N. Arnesen

YS Stat-konferansen 2015

- Det blir lagt merke til når regjeringssjefen så tydelig viser at trepartssamarbeidet bare gjelder når det passer, sier YS Stats leder Pål Arnesen.

Les mer

Debatt hos YS Stat

Refleksjoner om de tre F-ene

- De tre F-ene, Fornying, Forbedring og Forenkling, er bare nyord for omstilling. Og det er noe statlige virksomheter har holdt på med i mange tiår, innledet Parat-leder Hans-Erik Skjeggerud ordvekslingen etter statsråd Sanners innlegg.

Les mer

/kunder/ys/mm.nsf/lupgraphics/pensjons-kalkulator.jpg/$file/pensjons-kalkulator.jpg
YS Stat

YS Stat
YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Motpart er Kommunal - og moderniseringsdepartementet. YS Stat organiserer bredt, bl.a. i : Forsvaret, NAV, samferdsel, universitet og høyskoler, departementene, direktoratene, tilsynene, fylkesmann, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

stat@ys.no

Kontaktpersoner for YS Stat