Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
Mekling YS Stat 2016

Ingen streik i staten: YS Stat tilfreds med resultatet

Det blir ikke streik i staten. Partene ble enige etter seks timers mekling på overtid i natt. - Meklingen har gitt oss et bedre resultat på fordeling av økonomi og på forhandlingsbestemmelser enn hva vi ville oppnådd hvis vi hadde akseptert statens tilbud i de ordinære forhandlingene. Vi har rett og slett fått en bedre tariffavtale, sier PÅl N. Arnesen, leder av YS Stat.

Les mer

Pål Arnesen

Fengsler tas ut hvis eventuell streik i staten trappes opp

- Vi har varslet ytterligere plassfratredelse for medlemmer ved fengslene og tollere ved Oslo havn, opplyser Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. Natt til torsdag er det frist i meklingen i lønnsoppgjøret i staten. Kommer ikke partene til enighet iverksettes streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 26. mai.

Les mer

Paal N. Arnesen

Pål N. Arnesen leder for YS Stat: - Spent før innspurten

Mandag morgen møtte YS Stat, LO Stat og Unio hos Riksmekleren for å ta fatt på meklingen i statsoppgjøret. - Jeg er meget spent før innspurten, særlig når det gjelder de to sentrale punktene om fordeling av ramma og pensjon, sa Pål N. Arnesen, leder for YS Stat i forkant av møtet hos Riksmekleren.

Les mer

YS Stat

YS Stat
YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Kommunal - og moderniseringsdepartementet er motpart. YS Stat organiserer ansatte i Forsvaret, Nav, samferdsel, universitet og høyskoler, departement, direktorater, fylkesmannen, tilsyn, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

stat@ys.no

Kontaktpersoner for YS Stat