Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
Debatt

- Vil være lydhør

- Arbeidstakerorganisasjonene har sentral plass i arbeidet vårt med å forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor, lover statssekretær Holm Jensen.

Les mer

Viktig dom i arbeidsretten

Arbeidsretten har i en dom gitt Fagforbundet medhold i at staten ikke kan pålegge ansatte i Bufetat å flytte, i forbindelse med omorganisering av administrative støttefunksjoner og opprettelse av Senter for administrasjon og utvikling (BSA) lokalisert i Tønsberg

Les mer

Ferie

Hva har du krav på?

Hvor lang ferie har du krav på? Hva med feriepenger? Vi gir deg svarene på de mest aktuelle spørsmålene rundt rettigheter og plikter i ferietiden.

Les mer

/kunder/ys/mm.nsf/lupgraphics/pensjons-kalkulator.jpg/$file/pensjons-kalkulator.jpg
YS Stat

YS Stat




YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Motpart er Kommunal - og moderniseringsdepartementet. YS Stat organiserer bredt, bl.a. i : Forsvaret, NAV, samferdsel, universitet og høyskoler, departementene, direktoratene, tilsynene, fylkesmann, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

post@ys-stat.no

 

 

 

 

Ansatte som jobber hovedsakelig med statlig sektor:

Pål N. ArnesenPål N. Arnesen, YS Stat leder, 21013605, mob. 91638608

Ingunn BråthenIngunn Bråten,Seniorrådgiver og omstillingstillitsvalgt, 21013771, mob. 95801124

Eva LorentzenEva Lorentzen, økonomikonsulent, 21013766, mob 95754545

Nytt bilde av KristineKristine Sandvik, rådgiver, 21013955, mob. 92422811