Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
Krogh

Kunnskapsledelse på YS Stat ledersamling

- Dette er et unikt møtepunkt for ledermedlemmene i YS Stat, sa Ys Stat leder Pål N Arnesen da ha åpent den sjette YS Stat lederkonferanse. De over 40 medlemmene i de ulike Ys Stat forbundene var samlet på Quality Airport hotell på Gardermoen fra mandag 10. – til tirsdag 11. oktober.

Les mer

Folkemengde

Klart ja i uravstemming

Et solid flertall av medlemmene i YS Stat har svarte ja i uravstemmingen om ny hovedtariffavtale. Ny hovedtariffavtale trer i kraft fra 21. juni.

Les mer

Arbeidslivsbarometeret

YS Stats uravstemningshefte for 2016

Her finner du YS Stats uravstemningshefte for årets lønnsoppgjør.

Les mer

YS Stat

YS Stat
YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Kommunal - og moderniseringsdepartementet er motpart. YS Stat organiserer ansatte i Forsvaret, Nav, samferdsel, universitet og høyskoler, departement, direktorater, fylkesmannen, tilsyn, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

stat@ys.no

Kontaktpersoner for YS Stat