Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
Penger

YS Stats krav i forbindelse med hovedtariffavtalen 2014

YS Stat leverte eget krav i forbindelse med årets hovedtariffavtale, med vekt på bevaring av tariffsystemet og bruk av alle de tre økonomiske elementene.

Les mer

Kravoverlevering

Bryter om nytt system

- Regjeringen har signalisert forståelse for synet om nytt lønnssystem. Det kommer YS Stat ikke til å finne oss i, sier Pål N. Arnesen.

Les mer

Arnesenweb

- Sakker akterut igjen

- De ansatte i staten sakker akterut lønnsmessig nok en gang. Dette må rettes opp i lønnsoppgjøret i staten, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Les mer

/kunder/ys/mm.nsf/lupgraphics/pensjons-kalkulator.jpg/$file/pensjons-kalkulator.jpg
YS Stat

YS Stat
YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Kommunal - og moderniseringsdepartementet er motpart.YS Stat organiserer bredt i statlig sektor, bl.a.: Forsvaret, NAV, samferdsel, universitet og høyskoler, departementene, direktoratene, tilsynene, fylkesmann, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

post@ys-stat.no

 

 

 

 

Ansatte som jobber hovedsakelig med statlig sektor:

Pål N. ArnesenPål N. Arnesen, YS Stat leder, 21013605, mob. 91638608

Ingunn BråthenIngunn Bråten,Seniorrådgiver og omstillingstillitsvalgt, 21013771, mob. 95801124

Eva LorentzenEva Lorentzen, økonomikonsulent, 21013766, mob 95754545

Nytt bilde av KristineKristine Sandvik, rådgiver, 21013955, mob. 92422811