Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
Paal Arnesen

YS stat holdt sin årlige lederkonferanse

For fjerde gang arrangerte YS Stat lederkonferanse for ledere i de statlige forbundene 2 og 3. desember.

Les mer

Penger

Nye særavtaler inngått i staten

Fredag 12.desember 2014 ble det inngått avtaler mellom Staten ved KMD og hovedsammenslutningene vedrørerende fleksitidsavtalen og utenlandsregulativet.

Les mer

Penger

Ny sats for pensjonistlønn

Fra 1. januar 2015 er satsen for pensjonistlønn 186 kroner per time.

Les mer

/kunder/ys/mm.nsf/lupgraphics/pensjons-kalkulator.jpg/$file/pensjons-kalkulator.jpg
YS Stat

YS Stat
YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Motpart er Kommunal - og moderniseringsdepartementet. YS Stat organiserer bredt, bl.a. i : Forsvaret, NAV, samferdsel, universitet og høyskoler, departementene, direktoratene, tilsynene, fylkesmann, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

stat@ys.no

Kontaktpersoner for YS Stat