Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
Pål Arnesen

Pensjon i tariffoppgjøret?

- 2016 blir ikke året for det store lønnsløftet, men pensjon kan bli tema i det kommende tariffoppgjøret, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Les mer

Tjenestemannslovutvalget 2015

Endrer tjenestemannsloven

Før jul overleverte lederen av Tjenestemannslovutvalget forslagene til hvordan tjenestemannsloven kan moderniseres.

Les mer

Penger

Endringer i utenlandsregulativet

Staten og hovedsammenslutningene har blitt enige om ny særavtale for dekning av reise og kost utenfor Norge (Utenlandsregulativet). Denne gjelder fra 1.januar 2016.

Les mer

YS Stat

YS Stat
YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Motpart er Kommunal - og moderniseringsdepartementet. YS Stat organiserer bredt, bl.a. i : Forsvaret, NAV, samferdsel, universitet og høyskoler, departementene, direktoratene, tilsynene, fylkesmann, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

stat@ys.no

Kontaktpersoner for YS Stat