Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
YS Stat

Tariffoppgjøret i YS Stat

Kjøpekraften skal opprettholdes og forhandlingsretten videreføres. Dette er kravene fra YS Stat. Forhandlingsfristen er satt til 30. april.

Les mer

Ord og uttrykk

Hva betyr de vanskelige ordene i tariffoppgjøret?

Etterslep, prolongere, glidning, overheng, plassfratredelse og indeksregulering. Lurer du på hva alle begrepene i tariffoppgjøret egentlig betyr? Vi har oversatt stammespråket for deg.

Les mer

Pensjon hovedoppgjør

Hvorfor endres pensjonen?

Vi tar deg gjennom de viktigste argumentene for å endre tjenestepensjonen i offentlig sektor. Temaset kan bli en het potet i årets tariffoppgjør.

Les mer

YS Stat

YS Stat
YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Kommunal - og moderniseringsdepartementet er motpart. YS Stat organiserer ansatte i Forsvaret, Nav, samferdsel, universitet og høyskoler, departement, direktorater, fylkesmannen, tilsyn, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

stat@ys.no

Kontaktpersoner for YS Stat