Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
Folkemengde

Klart ja i uravstemming

Et solid flertall av medlemmene i YS Stat har svarte ja i uravstemmingen om ny hovedtariffavtale. Ny hovedtariffavtale trer i kraft fra 21. juni.

Les mer

Arbeidslivsbarometeret

YS Stats uravstemningshefte for 2016

Her finner du YS Stats uravstemningshefte for årets lønnsoppgjør.

Les mer

Per Magnar Stavland

Vil halvere skattekontorene

Skattedirektoratet foreslår å halvere antall skattekontorer. - Kan gjøre det vanskeligere å bekjempe skattekriminalitet, mener YS-forbundet SkL.

Les mer

YS Stat

YS Stat
YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Kommunal - og moderniseringsdepartementet er motpart. YS Stat organiserer ansatte i Forsvaret, Nav, samferdsel, universitet og høyskoler, departement, direktorater, fylkesmannen, tilsyn, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

stat@ys.no

Kontaktpersoner for YS Stat