Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
Medbestemmelse2015websider

Medbestemmelseskonferanse

Regjeringen mener det er behov for å bli en mer profesjonell og tydelig arbeidsgiver, sa statssekretær Kristin Holm Jensen til YS Stat.

Les mer

Opprop Forsvaret

Er Forsvaret robust nok?

BFO (YS) og tolv andre organisasjoner har gått ut med et felles opprop, der de spør om Forsvaret robust nok til å fremstå troverdig når faren truer?

Les mer

Domstoler legges ned

- Må ta styring

Domstoladministrasjonen (DA) ønsker å legge ned eller slå sammen over 30 tingretter i Norge. Parat ber stortingspolitikerne ta styring.

Les mer

/kunder/ys/mm.nsf/lupgraphics/pensjons-kalkulator.jpg/$file/pensjons-kalkulator.jpg
YS Stat

YS Stat
YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Motpart er Kommunal - og moderniseringsdepartementet. YS Stat organiserer bredt, bl.a. i : Forsvaret, NAV, samferdsel, universitet og høyskoler, departementene, direktoratene, tilsynene, fylkesmann, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

stat@ys.no

Kontaktpersoner for YS Stat