Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
Oppstart YS Stat

Krever større ramme

- Ansatte i staten har lavere lønnsutvikling enn privat sektor. Derfor krever vi økt ramme utover resultatet fra frontfaget, sier Pål N. Arnesen.

Les mer

HK Danmark

Besøk fra HK Stat

Denne uken besøkte HK Stat Danmark sin søsterorganisajson i Norge - YS Stat. Besøket var en del av opplæringen av de danske tilltisvalgte.

Les mer

NAV-rapport

- Mange gode forslag

- YS er spesielt fornøyd med at ekspertgruppen som har gjennomgått NAV foreslår mer ressurser til kunnskap og kompetanse, sier YS-lederen.

Les mer

/kunder/ys/mm.nsf/lupgraphics/pensjons-kalkulator.jpg/$file/pensjons-kalkulator.jpg
YS Stat

YS Stat
YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Motpart er Kommunal - og moderniseringsdepartementet. YS Stat organiserer bredt, bl.a. i : Forsvaret, NAV, samferdsel, universitet og høyskoler, departementene, direktoratene, tilsynene, fylkesmann, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

stat@ys.no

Kontaktpersoner for YS Stat