Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
Paal Arnesen

Hvordan skal fremtidens arbeidsgiverfunksjon i staten organiseres?

Nå foreligger rapporten "Gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen" utarbeidet av konsulentselskapet Deloitte på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Les mer

Bank

Rentebrev til Jan Tore Sanner

LO Stat, UNIO, YS Stat og Akademikerne har i dag sendt et brev til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner hvor tema er den store økningen i normrenten som har funnet sted over de siste to år.

Les mer

Politireformen

YS om politireformen

YS-forbundene Norges Politilederlag og Parat er begge positive til Politireformen. Regjeringen vil blant annet redusere antall politidistrikter.

Les mer

/kunder/ys/mm.nsf/lupgraphics/pensjons-kalkulator.jpg/$file/pensjons-kalkulator.jpg
YS Stat

YS Stat
YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Motpart er Kommunal - og moderniseringsdepartementet. YS Stat organiserer bredt, bl.a. i : Forsvaret, NAV, samferdsel, universitet og høyskoler, departementene, direktoratene, tilsynene, fylkesmann, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

stat@ys.no

Kontaktpersoner for YS Stat