Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS  - YS Privat
Gerd Bang-Johansen

Vant frem i Høyesterett

Høyesterett opprettholder avgjørelsen til lagmannsretten om at kvikksølvskadde tannhelsesekretærer skal få forsikringserstatning.

Les mer

Folk på gata

Innspill om karriere

Ni organisasjoner i arbeidslivet tar til orde for et nasjonalt system for livslang karriereveiledning overfor ekspertutvalget i karriereveiledning.

Les mer

Forhandlinger

Konferanse om oppgjøret 2016

YS arrangerer tverrsektoriell tariffkonferanse 8. til 9. desember. Der skal de fem sektorene i YS blant annet diskutere neste års tariffoppgjør.

Les mer

Arbeidsgiverforeningene

nylogoNHO

Arbeidsgiverforeningene i privat sektor:

NHO Virke

Kontakt oss

Stat kontakt

Sektoransvarlig i YS sekretariatet er Christopher Navelsaker

privatlogo_2.gif

YS Privat fungerer som en forhandlingssammenslutning ved revisjon av Hovedavtalen og i samordnede oppgjør. I sektoren opptas forbund som har selvstendige avtaler med de arbeidsgiverforeninger YS har partsforhold med, nemlig NHO og Virke.