Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS

YS Stat internasjonalt


YS Stat internasjonale utvalg og mandat

Utvalget koordinerer og planlegger YS Stats internasjonale aktivitet. Utvalget har fem medlemmer fra YS Stats medlemsforbund i tillegg til leder og sekretær fra sekretariatet.
Les mer

Nordisk Statstjenestemanns organisasjon ( The nordic council of Civil Servant Unions)

The Nordic Council of Civil Servant Unions was founded in 1984 as a response to the rather frequent meetings our director generals (employers) have on a Nordic level. It is, of course, also a respons to the common Nordic labour market.
Les mer
EPSU

EPSU - European Federation of Public Service Unions

The European federation of Public Service Unions, EPSU , is a free and democratic federation of independent trade union organisations for employees in public services in Europe. It is the largest industry federation within the ETUC (EFS - Europeiske faglige samarbeidet).
Les mer
2010.02.25

ISKA resolusjoner – kongressen i Wien september 2007

Ved ISKA-kongressen i september 2007, ble vedtatt 26 resolusjoner. Resolusjonene er av ulik art,- noen er rettet mot enkeltlands nasjonale forhold, mens andre er rettet globalt. Felles for resolusjonene er at de tar sikte på å bidra til at forholdene nasjonalt eller internasjonalt, eller begge deler, blir bedret.
Les mer