Du er her:  - Startside

For pressen

YS-leder Jorunn Berland
Mobil: 92 44 48 89
jorunn.berland@ys.no

Øyvind Opdal Olufsen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 41 46 16 10
oyvind.olufsen@ys.no

Liv Hilde Hansen
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil 95 27 07 14
liv.hilde.hansen@ys.no

Pressebilde av YS-leder Jorunn Berland


YS' tariffkalender for 2016

Dette er de viktigste datoene for forhandlingene i de fem sektorene i YS. Tariffkalenderen blir oppdatert etterhvert som oppgjøret gjennomføres.

YS Stat
YS Stat og staten har brutt forhandlingene og oppgjøret går nå til mekling. Følgende meklingsdatoer er satt av: 23., 24. og 25. mai. Meklingsfrist er klokken 24.00 natt til torsdag 26. mai. Dersom partene ikke kommer til enighet blir det iverksatt streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 26. mai.

Det forhandles på vegne av ca. 26 000 medlemmer. Disse YS-forbundene har medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Bibliotekarforbundet, Delta, Lærernes Yrkesforbund, Norges Politilederlag, Skolelederforbundet, Norsk Tollerforbund, Parat, Personellforbundet, Skatteetatens landsforbund, Stafo og Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

Pressekontakt: Vetle Daler
Mobil: 92 40 53 91, e-post: vetle.daler@parat.com


YS Kommune
YS Kommune startet sine forhandlingen 12. april, med kravoverlevering til KS. Også her er beregnet forhandlingsfrist satt til klokken 24.00 30. april (natt til 1. mai). YS Kommune har ca. 35 000 medlemmer.

Pressekontakt: Karl Haakon Sævold
Mobil: 90 18 82 58, e-post: karsa@delta.no


YS Spekter
YS Spekter har kommet til enighet med Arbeidsgiverforeningen Spekter i de innledende forhandlingene. Forhandlingene fortsetter nå i den enkelte virksomhet (B-delsforhandlingene). Der skal det forhandles om både lønnstillegg og endringer i overenskomstene. Når B-delsforhandlingene i YS Spekter er avsluttet, møtes de sentrale partene for å forhandle og lukke årets tariffoppgjør. YS Spekter har ca. 15 000 medlemmer.

Pressekontakt: Liv Hilde Hansen
Mobil: 95 27 07 15, e-post: liv.hilde.hansen@ys.no


YS Finans
Finansforbundet og Finans Norge kom til enighet 27. april. Forhandlingene omfatter ca. 22 000 medlemmer.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Anne Greva
Mobil: 90 19 87 14, e-post: agr@finansforbundet.no

YS Privat
YS-forbundene Parat og Safe har blitt enige med Norsk Industri i det såkalte frontfaget.

YS’ inntektspolitiske konferanse
YS avholdt sin inntektspolitiske konferanse 3. mars. I etterkant av konferansen vedtok hovedstyret YS’ inntektspolitiske dokument for 2016 - 2018.
 

[Tilbake]Utskriftsversjon