Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS

Pensjon

YS Stat har et sterkt fokus på tjenestepensjon for de statsansatte. Pensjonsreformen og omleggingen av folketrygden får ringvirkninger for de offentlige tjenestepensjonene, og YS Stat vil jobbe for at fremtidens statsansatte får like gode, forutsigbare pensjoner som staten historisk har vært kjent for.
No documents found