Nyhetsarkiv YS Spekter


2016.06.03 Brudd i Spekter
2016.05.25 Brudd i Avinor
2016.03.24 Endret folketrygd
2015.04.20 Enighet i Spekter
2012.12.05 Ny hovedavtale
2012.11.15 Gjenvalg i Parat
2012.07.27 Alt om ferieloven
2012.05.11 Varsler busstreik
2012.01.07 Økonomien i 2012
2011.04.15 Felleserklæring
2010.04.14 Enighet i Spekter
2009.11.02 Debatthefte
2009.01.27 Ny ferielov