Nyhetsarkiv YS Spekter


2013.10.14 Rett kompetanse
2013.03.04 Statlig eierskap
2012.12.05 Ny hovedavtale
2012.11.15 Gjenvalg i Parat
2012.07.27 Alt om ferieloven
2012.05.11 Varsler busstreik
2012.01.07 Økonomien i 2012
2011.04.15 Felleserklæring
2010.04.14 Enighet i Spekter
2009.11.02 Debatthefte
2009.01.27 Ny ferielov