Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS

Hva er hovedavtale- omstillings og IA-utvalget?

Hovedavtale-, omstillings- og IA-utvalget har som mandat å være et rådgivende organ for sektorstyret og den omstillingstillitsvalgte i forbindelse med medbestemmelse, omstilling og IA og bidra til å formidle kunnskap om hovedavtalens, omstillingsavtalens og IA-avtalens innhold og praktisering.Ved behov skal utvalget bidra som ressursgruppe ved utøvelse av medbestemmelse i forbindelse med omstillingsprosesser i statlige virksomheter. Utvalget har utarbeidet en mal for evaluering av omstillingsprosesser. Malen for attest for tillitsvalgte og en veiledning til bruk bl.a. ved inngåelse av tilpasningsavtale til Hovedavtalen.

Les utvalgets sammensetning og mandat

Hovedavtale-, omstillings- og IA-utvalget er et meget aktivt utvalg, som bl.a. har jobbet frem flere dokumenter som brukes i forbundene når det gjelder medbestemmelse og omstilling.
Les mer
2014.02.20

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser 2014 utgaven

Partene i Staten har revidert heftet med veiledning og retningslinjer for Personalpolitikk ved omstillingsprosesser.
Les mer
2013.05.03

Hovedavtalen i Staten med veiledning og kommentarer fra YS Stat

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat (YS S) har de siste årene arbeidet for å spille hverandre gode gjennom deling av informasjon. Denne veiledning/kommentarutgave er et hjelpemiddel i forståelse og videreutvikling av avtaleverk i statlig sektor.
Les mer

Hjelpemidler i forbindelse med omstilling

Det fins flere gode hjelpemidler YS Stats tillitsvalgte og medlemmer kan ta i bruk i forbindelse med omstillinger: Mal for omstilling, mal for evaluering og avtale om økonomiske virkemidler.
Les mer
2011.03.17

Dreiebok og omstillingsregnskap

YS Stat har utarbeidet både dreiebok og omstillingsregnskap for å hjelpe arbeidsgiver og tillitsvalgt til å gjennomføre omstillinger i Staten. Last ned dokumentene under.
Les mer

Veiledning og kommentarer til Hovedavtalen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat (YS S) har de siste årene arbeidet for å spille hverandre gode gjennom deling av informasjon. Denne veiledning/kommentarutgave er et hjelpemiddel i forståelse og videreutvikling av avtaleverk i statlig sektor.
Les mer

Omstilling i statlig sektor

Omstillinger i arbeidslivet er ikke noe nytt fenomen, men har tiltatt i styrke de siste 10-årene. I statlig sektor har det vært særlig mange omstillinger siden midten av 90-tallet. De første store omstillingene var utskilling av en del statlig ”produksjonsbedrifter”, som Posten, NSB og produksjonen i Statens vegvesen (Mesta). I tillegg har det i hele perioden fra midten på 90-tallet vært store omstillinger i Forsvaret, med nedbemanning.
Les mer
2009.08.19

Attest for tillitsvalgte

Utvalget har utarbeidet en egen attest som forbundene i YS Stat kan bruke til sine tillitsvalgte. Attesten er en mal, og en kan sette inn forbundets egen logo å fylle ut med de verv som er aktuelle for de tillitsvalgte.
Les mer