Du er her:  - Startside  - Om YS  - Ansatte

Ansatte

Eyvind Eyvind Alnæs Mini CV
Eyvind leder YS-sekreteriatet.
Stilling: Administrasjonsdirektør
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 48 22 63 13
eyvind.alnes@ys.no
Toer H med ramme Tore Holme Mini CV
Tore Holme er politisk rådgiver for YS-lederen. Han har i tillegg ansvaret for porteføljen til YS Medlemsfordeler.
Stilling: Politisk rådgiver
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 91 12 34 13
tore.holme@ys.no
Øyvind Olufsen Øyvind Olufsen Mini CV
Øyvind har ansvaret for kommunikasjon og samfunnskontakt i YS.
Stilling: Kommunikasjonssjef
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 414 61 610
oyvind.olufsen@ys.no
LHH med ramme Liv Hilde Hansen Mini CV
Liv Hilde er pressekontakt og webredaktør.
Stilling: Pressekontakt
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 95 27 07 14
liv.hilde.hansen@ys.no
HeidiBriskodden2 Heidi Briskodden Mini CV
Heidi Briskodden er sekretær for sektorene YS Privat, YS Kommune og YS Spekter. Hun jobber i tillegg med porteføljen til YS Medlemsfordeler.
Stilling: Administrasjonskoordinator
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 92 68 83 39
heidi.briskodden@ys.no
Bente Nordhagen Bente Nordhagen Mini CV
Bente Nordhagen er styresekretær og bistår sekretariatslederen.
Stilling: Styresekretær
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 45 89 11 28
bente.nordhagen@ys.no
Jan Barkald Jan Barkald Mini CV
Jan Barkald er økonomiansvarlig.
Stilling: Økonomiansvarlig
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 45 20 94 99
jan.barkald@ys.no
Anne med ramme Anne M. Halle Mini CV
Anne M. Halle arbeider med regnskap og lønn.
Stilling: Regnskapsansvarlig
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 98 24 19 56
anne.halle@ys.no
Helle Stensbak Helle Stensbak Mini CV
Helle Stensbak har det faglige ansvaret for det økonomisk-politiske området i YS. Arbeidsfeltet omfatter også TUAC, fagbevegelsens rådgivende komité til OECD.
Stilling: Sjeføkonom
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 47 40 00 47
helle.stensbak@ys.no
Ørnulf Ørnulf Kastet Mini CV
Ørnulf Kastet er sekretariatets advokat
Stilling: Advokat
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 97 70 72 09
ornulf.kastet@ys.no
Dag Bjørnar med ramme Dag Bjørnar Jonsrud Mini CV
Dag Bjørnar Jonsrud har det administrative ansvaret for YS Kommune og YS Spekter. Dag Bjørnar er også YS’ representant i den norske ILO-komiteen.
Stilling: Sektoransvarlig
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 91 32 28 20
dag.bjornar.jonsrud@ys.no
Chris med ramme Christopher Navelsaker Mini CV
Christopher Navelsaker har det administrative ansvaret for YS’ største sektor - YS Privat.
Stilling: Sektoransvarlig
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 90 17 94 20
christopher.navelsaker@ys.no
Paal med sort ramme Pål Arnesen Mini CV
Pål Arnesen har, i tillegg til å være politisk leder for YS-stat, det adminstrative ansvaret for sektoren.
Stilling: Leder for YS Stat
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 91 63 86 08
paal.arnesen@ys.no
Tore2015 Tore Leirfall Mini CV
Tore jobber med tariff- og arbeidstidsspørsmål i YS Stat.
Stilling: Seniorrådgiver
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 90 12 05 34
tore.leirfall@ys.no
Eva med ramme Eva Lorentzen Mini CV
Eva Lorentzens har det administrative ansvaret for YS Stat.
Stilling: Økonomikonsulent
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 95 75 45 45
eva.lorentzen@ys.no
Daniel Daniel Furió Fundingsrud Mini CV
Daniel jobber med arbeids- og tjenestemannsrett, omstilling og Hovedavtalen i staten.
Stilling: Juridisk rådgiver
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 95 11 71 91
daniel.fundingsrud@ys.no
Signe med ramme Signe Karlsen Mini CV
Signe Karlsen er sekretær for YS-lederen og administrasjonsdirektøren.
Stilling: Administrasjonskonsulent
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 40 76 68 85
signe.karlsen@ys.no
HeroHege Hege Herø Mini CV
Hege Herø er fagansvarlig for YS' likestillingspolitikk. Dette området omfatter likestilling på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion/livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering.
Stilling: Seniorrådgiver
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 90 72 43 74
hege.hero@ys.no
Håvard Lislemoen Håvard Lismoen Mini CV
Håvard Lismoen leder Samfunnspolitisk avdeling i YS.
Stilling: Leder for Samfunnspolitisk avdeling
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 97 17 79 27
havard.lismoen@ys.no
Frode med ramme Frode Sandberg Mini CV
Frode Sandberg er fagansvarlig for YS' internasjonale engasjement, herunder arbeidet i YS' internasjonale råd og YS' internasjonale solidaritetsfond.
Stilling: Internasjonal sekretær
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 95 70 75 57
frode.sandberg@ys.no
Goran Scekic Goran Scekic Mini CV
Goran Scekic har ansvaret for YS Ung og jobber med kommunikasjon for YS' samfunnspolitiske avdeling.
Stilling: Ungdomsrådgiver
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 97 95 01 40
goran.scekic@ys.no
Bente Søgaard Bente Søgaard Mini CV
Bente er fagansvarlig for YS’ kompetanse- og utdanningspolitikk.
Stilling: Seniorrådgiver
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 97 54 93 08
bente.sogaard@ys.no
Gunn med ramme Gunn Kristoffersen Mini CV
Gunn Kristoffersen er fagansvarlig for samfunnsansvar, bærekraftig utvikling, næringspolitikk og verdiskaping.
Stilling: Seniorrådgiver
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 93 45 59 64
gunn.kristoffersen@ys.no
Roar Fugleseth Roar Fuglseth Mini CV
Roar har ansvaret for IT-systemene i YS-sekretariatet.
Stilling: IT-konsulent
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 47 47 67 67
roar.fuglseth@ys.no
Randi2015 Randi G. Bjørgen Mini CV
Randi G. Bjørgen har ansvaret for YS’ prosjekter i det sørlige Afrika.
Stilling: Seniorrådgiver
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 90 83 79 66
randi.bjorgen@ys.no