Du er her:  - Startside  - Utdanning

Utdanning

Kompetanse er det viktigste grunnlaget for både verdiskapingen og videreutviklingen av velferdssamfunnet. YS mener vi må ha et godt utdanningssystem og høy kvalitet på fag- og yrkesopplæringen hvis vi skal sikre det fremtidige velferdssamfunnet. Utdanningspolitikk er et samfunnsansvar. Derfor har YS og de andre organisasjonene på arbeidstakersiden en svært viktig rolle i å sikre at utdanning på alle nivåer svarer til kravene i arbeidslivet. Det er våre framtidige medlemmer det gjelder. Utdanning er både viktig for den enkeltes mulighet til å realisere seg selv og for samfunnets behov for å løse stadig mer komplekse oppgaver.
Torbjørn Røe Isaksen
2015.03.27

Strukturreform på gang

Utdanning og forskning av høy kvalitet, robuste fagmiljøer, og god tilgang til utdanning og kompetanse er nøkkelord for den siste stortingsmeldingen.
Les mer
Kokk i opplæring
2015.01.19

Et godt år for yrkesfagene?

Det har vært en god start på det nye året for yrkesfagene. Nå foreligger Utdanningsdirektoratets tall for læreplasser, skriver Bente Søgaard i YS.
Les mer
Videregående skole
2014.12.15

YS vil ha fagskoleløft

- Fagskolen er et godt svar på arbeidslivets økende behov for spesialisert kompetanse, sier YS-lederen i en kommentar til Grund-utvalget.
Les mer
YSlederstatssekretær
2014.10.08

- Imponerende innsats

- Det norske yrkeslandslaget har vist en imponerende innsats under EM for yrkesfag, sier YS-leder Jorunn Berland. YS gratulerer det norske laget.
Les mer
Erna Solberg
2014.10.01

- Overser tidstyvene

- Regjeringens nye lærerløft løser ikke skolens problemer med tidstyver, kommer det frem av en undersøkelse i regi av Skolelederforbundet (YS).
Les mer
Skills
2014.09.11

- Fortell sannheten

Norge må styrke sammenhengen mellom kompetanseutvikling og økonomisk vekst, og bygge et omfattende system for karriereveiledning, anbefaler OECD.
Les mer
Datalagring
2014.06.17

Storsatsing på nettutdanning

Mandag 16.juni la det regjeringsoppnevnte MOOC-utvalget fram sin sluttrapport som foreslår kraftig investering i styrking av digitale læringsformer.
Les mer
Økt ledighet blant ungdom
2014.05.19

Løft lærlingene ordentlig

Frafall fra utdanning er faretruende for bransjene. Unge trenger kompetanse og arbeidsplasser, arbeidslivet kompetente arbeidstakere, skriver YS Ung.
Les mer
Utdanning illustrasjon
2014.03.27

Kunnskap er ferskvare

“Skal vi se på en video?”,spurte jeg 7-åringen som var på besøk hos meg. “Hva er video?”, spurte hun undrende der hun satt med iPaden min på fanget.
Les mer
Isaksen og Berland
2014.02.26

Besøkte YS

Denne uken besøkte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen YS. - Vi snakket om YS’ engasjement for utdanning og kompetanse, forteller YS-lederen.
Les mer