Du er her:  - Startside  - Utdanning

Utdanning

Kompetanse er det viktigste grunnlaget for både verdiskapingen og videreutviklingen av velferdssamfunnet. YS mener vi må ha et godt utdanningssystem og høy kvalitet på fag- og yrkesopplæringen hvis vi skal sikre det fremtidige velferdssamfunnet. Utdanningspolitikk er et samfunnsansvar. Derfor har YS og de andre organisasjonene på arbeidstakersiden en svært viktig rolle i å sikre at utdanning på alle nivåer svarer til kravene i arbeidslivet. Det er våre framtidige medlemmer det gjelder. Utdanning er både viktig for den enkeltes mulighet til å realisere seg selv og for samfunnets behov for å løse stadig mer komplekse oppgaver.
Fagskoleweb
2016.06.21

Sammen for fagskolen

Økt anerkjennelse for fagskolene var tema da YS, Delta, Norsk Industri, Unio og Spekter møtte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tirsdag.
Les mer
HE-1
2016.03.15

Flere læreplasser

Partene i arbeidslivet har signert en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Vi vil trenge mange dyktige fagarbeidere i årene fremover, mener YS.
Les mer
Diskuterte skolebibliotekene
2016.02.19

Innsats for voksnes læring

- Regjeringen har lansert mange tiltak vi skal se nærmere på og diskutere i lys av situasjonen på arbeidsmarkedet, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
YS-leder Jorunn Berland
2016.02.18

Kompetansen som trengs

- Høyere utdanning må dimensjoneres på en slik måte at den forsyner arbeidslivet med den kompetansen arbeidslivet trenger, sier YS-leder Berland.
Les mer
Kunnskapsbasert samfunn
2016.02.11

- Vi trenger et skifte

- Vi trenger å skifte fra ressurs- til kunnskapsøkonomi, slår Produktivitetskommisjonen fast i ny rapport, overlevert finansministeren torsdag.
Les mer
Folk på gata
2016.02.10

Innspill om karriere

Ni organisasjoner i arbeidslivet tar til orde for et nasjonalt system for livslang karriereveiledning overfor ekspertutvalget i karriereveiledning.
Les mer
Ungdom
2016.01.06

Endrer opplæringsloven

Unge som dropper ut av videregående skole skal slippe å vente til de blir 25 år med å få ny rett til utdanning. Positivt, mener YS-lederen.
Les mer
Voxweb
2015.11.24

Mot nasjonal strategi

Tirsdag møttes partene til konferanse i regi av Kunnskapsdepartementet og Vox for å gi sine innspill i arbeidet med nasjonal kompetansestrategi.
Les mer
Utdanning illustrasjon
2015.06.15

Positivt om fremtidens skole

YS er fornøyd med at Ludvigsen-utvalget har lagt stor vekt på betydningen av å lære å lære. Utvalgets innstilling ble presentert i dag.
Les mer
Kokk i opplæring
2015.01.19

Et godt år for yrkesfagene?

Det har vært en god start på det nye året for yrkesfagene. Nå foreligger Utdanningsdirektoratets tall for læreplasser, skriver Bente Søgaard i YS.
Les mer