Du er her:  - Startside  - Utdanning

Utdanning

Kompetanse er det viktigste grunnlaget for både verdiskapingen og videreutviklingen av velferdssamfunnet. YS mener vi må ha et godt utdanningssystem og høy kvalitet på fag- og yrkesopplæringen hvis vi skal sikre det fremtidige velferdssamfunnet. Utdanningspolitikk er et samfunnsansvar. Derfor har YS og de andre organisasjonene på arbeidstakersiden en svært viktig rolle i å sikre at utdanning på alle nivåer svarer til kravene i arbeidslivet. Det er våre framtidige medlemmer det gjelder. Utdanning er både viktig for den enkeltes mulighet til å realisere seg selv og for samfunnets behov for å løse stadig mer komplekse oppgaver.
HE-1
2016.03.15

Flere læreplasser

Partene i arbeidslivet har signert en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Vi vil trenge mange dyktige fagarbeidere i årene fremover, mener YS.
Les mer
Diskuterte skolebibliotekene
2016.02.19

Innsats for voksnes læring

- Regjeringen har lansert mange tiltak vi skal se nærmere på og diskutere i lys av situasjonen på arbeidsmarkedet, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
YS-leder Jorunn Berland
2016.02.18

Kompetansen som trengs

- Høyere utdanning må dimensjoneres på en slik måte at den forsyner arbeidslivet med den kompetansen arbeidslivet trenger, sier YS-leder Berland.
Les mer
Kunnskapsbasert samfunn
2016.02.11

- Vi trenger et skifte

- Vi trenger å skifte fra ressurs- til kunnskapsøkonomi, slår Produktivitetskommisjonen fast i ny rapport, overlevert finansministeren torsdag.
Les mer
Folk på gata
2016.02.10

Innspill om karriere

Ni organisasjoner i arbeidslivet tar til orde for et nasjonalt system for livslang karriereveiledning overfor ekspertutvalget i karriereveiledning.
Les mer
Ungdom
2016.01.06

Endrer opplæringsloven

Unge som dropper ut av videregående skole skal slippe å vente til de blir 25 år med å få ny rett til utdanning. Positivt, mener YS-lederen.
Les mer
Voxweb
2015.11.24

Mot nasjonal strategi

Tirsdag møttes partene til konferanse i regi av Kunnskapsdepartementet og Vox for å gi sine innspill i arbeidet med nasjonal kompetansestrategi.
Les mer
Utdanning illustrasjon
2015.06.15

Positivt om fremtidens skole

YS er fornøyd med at Ludvigsen-utvalget har lagt stor vekt på betydningen av å lære å lære. Utvalgets innstilling ble presentert i dag.
Les mer
Kokk i opplæring
2015.01.19

Et godt år for yrkesfagene?

Det har vært en god start på det nye året for yrkesfagene. Nå foreligger Utdanningsdirektoratets tall for læreplasser, skriver Bente Søgaard i YS.
Les mer
Videregående skole
2014.12.15

YS vil ha fagskoleløft

- Fagskolen er et godt svar på arbeidslivets økende behov for spesialisert kompetanse, sier YS-lederen i en kommentar til Grund-utvalget.
Les mer