Du er her:  - Startside  - Samfunnsansvar

Internasjonalt

Etter at YS i 2003 kom med i internasjonale organisasjoner har vi deltatt aktivt i en rekke europeiske og internasjonale organisasjoner. Bistand, solidaritet og samarbeid på tvers av landegrensene er svært viktig for YS og utgjør en sentral del av virksomheten vår.
Jorunn Berland
2015.05.22

UD-møte om TISA

- Helt avgjørende at Norge sikrer rettighetene til arbeidstakerne, gode offentlige tjenester og hensynet til miljøet, mener YS om TISA-forhandlingene.
Les mer
Arbeidsliv i Norden
2015.05.08

Gransker arbeidsmarkedet

Nordisk Ministerråd skal analysere det nordiske arbeidsmarkedet. Hensikten er å øke samarbeidet, i følge de nordiske arbeidsministerne.
Les mer
ILO-konferansen 2009
2015.05.08

Streikeretten diskuteres

Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS) har hatt seminar om ILO. Særlig oppmerksomhet ble viet ILOs styrearbeid og streikeretten.
Les mer
RandiJorunn2015
2015.04.29

Mange forbund engasjerer seg

Det er fantastisk å få jobbe med YS' bistand- og solidaritetsprosjekt, sa Randi Bjørgen da hun orienterte forbundslederne om "Basic Right".
Les mer
etuc
2015.03.12

Bekymret for luftfarten

Styret i EFS (Europeiske Faglige Samorganisasjon) har vedtatt en uttalelse om utviklingen i europeisk luftfart. YS-lederen er glad for støtten.
Les mer