Du er her:  - Startside  - Internasjonalt

Internasjonalt

Etter at YS i 2003 kom med i internasjonale organisasjoner har vi deltatt aktivt i en rekke europeiske og internasjonale organisasjoner. Bistand, solidaritet og samarbeid på tvers av landegrensene er svært viktig for YS og utgjør en sentral del av virksomheten vår.
Kvinnelig lærling
2014.06.24

Støtte til kvinner i Georgia

Styret i YS’ internasjonale solidaritetsfond har bevilget 10 000 Euro til et prosjekt i Georgia. Prosjektet «Promotion to involve women workers in law making process» gjennomføres av den georgiske hovedorganisasjonen Georgian Trade Union Confederation (GTUC).
Les mer
YTFweb
2014.06.03

Nordisk arbeidsmarked 60 år

I år er det 60 år siden avtalen om et fellesnordisk arbeidsmarked ble inngått. Nordisk Ministerråd markerte jubileumet med konferanse i Reykjavik.
Les mer
EPSU-kongressen
2014.05.22

EPSU avholder kongress

Nedskjæringer og forsøk på privatisering av offentlige tjenester er en realitet i mange av de europeiske landene.
Les mer
Ungdom
2014.05.22

Oppfordrer nordiske arbeidsministre til innsats mot ledighet blant ungdom

NFS og FNF (Foreningene Nordens Forbund) oppfordrer de nordsike arbeidsministrene om å jobbe for å forbedre ungdoms mulighet til å komme seg i jobb.
Les mer
BachogBerlandweb
2014.05.21

- IOC må følge opp

- IOC og ITUC må legge en strategi for et OL bygd på menneskerettigheter, sa YS-leder Jorunn Berland da hun møtte IOCs president.
Les mer