Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS  - YS Spekter
Jorunn Berland

YS-lederen er skuffet over pensjonssammenbruddet

- Her er regjeringen i ferd med å forspille muligheten til å få til en omforent løsning om offentlig tjenestepensjon, mener YS-leder Jorunn Berland. Under et møte mellom arbeidstakerorganisasjonene og statsråd Anniken Hauglie (H) tirsdag kunngjorde regjeringen at den vil avslutte arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon.

Les mer

Ord og uttrykk

Hva betyr de vanskelige ordene i tariffoppgjøret?

Etterslep, prolongere, glidning, overheng, plassfratredelse og indeksregulering. Lurer du på hva alle begrepene i tariffoppgjøret egentlig betyr? Vi har oversatt stammespråket for deg.

Les mer

Pensjon hovedoppgjør

Hvorfor endres pensjonen?

Vi tar deg gjennom de viktigste argumentene for å endre tjenestepensjonen i offentlig sektor. Temaset kan bli en het potet i årets tariffoppgjør.

Les mer

Om YS Spekter

operasjon
Virksomhetene i arbeidsgiverforeningen Spekter er helt eller delvis eid av det offentlige og drives etter forretningsmessige prinsipper.I Spekter-området forhandler forbundene direkte med sine arbeidsgivermotparter i større grad enn i statlig sektor. De overordnede bestemmelsene i hovedavtalen og i tariffavtalens del A (f. eks. bestemmelser om lærlinger, svangerskap etc.) forhandles på hovedorganisasjonsnivå mens rene tarifforhandlinger foregår direkte mellom forbund og virksomhet/selskap. YS Spekter har ca 15 000 medlemmer fordelt på 10 forbund i YS.


Sektorstyret ledes av:
Leder: Lizzie Thorkildsen (Delta)
1. nestleder Trond Ellefsen (Delta)

Sektoransvarlig i YS Dag Bjørnar Jonsrud har det administrative ansvar for sektoren.

Lizzie Thorkildsen, leder av YS Spekter, er sektorens representant i YS Sentralstyre. Bjørn Hovde, 2. nestleder i Delta og 2. nestleder i YS Spekter er sektorens vararepresentant til YS Sentralstyre.

Følgende forbund er medlem av YS Spekter:

Bibliotekarforbundet 

Delta

Det norske maskinistforbund

Farmasiforbundet

Finansforbundet

Parat

NEGOTIA

NBFF

STAFO

Yrkestrafikkforbundet - YTF

 

 

YS Spekter

YS Spekter består av 12forbund med tilsammen ca.12000 medlemmer. Sentralt forhandles Hovedavtalen og en generell A-del til overenskomsten. Forøvrig forhandler forbundene lokale B-deler om lønns- og arbeidsvilkår.