Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS  - YS Spekter
Forhandlinger

Seier i Arbeidsretten

Arbeidsretten ga i en dom 26. august LO Stat og YS Spekter medhold i en sak knyttet til plassoppsigelser og krav om å avslutte mekling.

Les mer

YS-leder Jorunn Berland

Norsk jernbane skal fornyes

- YS vil følge det videre arbeidet med jernbanereformen nøye, og gå grundig inn i stortingsmeldingen når denne foreligger, sier YS-lederen.

Les mer

Jonsrud og Bjercke

Enighet i Spekter

YS Spekter og Spekter kom onsdag ettermiddag til enighet i de innledende forhandlingene i årets mellomoppgjør. Resultatet følger frontfagsoppgjøret.

Les mer

Om YS Spekter

operasjon

Forbundene

Vedtekter
YS Spekter

Virksomhetene i arbeidsgiverforeningen Spekter er helt eller delvis eid av det offentlige og drives etter forretningsmessige prinsipper.I Spekter-området forhandler forbundene direkte med sine arbeidsgivermotparter i større grad enn i statlig sektor. De overordnede bestemmelsene i hovedavtalen og i tariffavtalens del A (f. eks. bestemmelser om lærlinger, svangerskap etc.) forhandles på hovedorganisasjonsnivå mens rene tarifforhandlinger foregår direkte mellom forbund og virksomhet/selskap. YS Spekter har ca 15 000 medlemmer fordelt på 10 forbund i YS.


Sektorstyret ledes av:
Leder Ingerid Bjercke (STAFO)
1. nestleder Lizzie Thorkildsen (Delta)
2. nestleder Trond Ellefsen (Delta)

Sektoransvarlig i YS Dag Bjørnar Jonsrud har det administrative ansvar for sektoren.

Ingerid Bjercke, forbundsleder i STAFO og leder av YS Spekter er sektorens representant i YS Sentralstyre. Bjørn Hovde, 2. nestleder i Delta og 2. nestleder i YS Spekter er sektorens vararepresentant til YS Sentralstyre.

Følgende forbund er medlem av YS Spekter:

Bibliotekarforbundet 

Delta

Det norske maskinistforbund

Farmasiforbundet

Finansforbundet

Parat

NEGOTIA

NBFF

STAFO

Yrkestrafikkforbundet - YTF

 

YS Spekter

YS Spekter består av 12forbund med tilsammen ca.12000 medlemmer. Sentralt forhandles Hovedavtalen og en generell A-del til overenskomsten. Forøvrig forhandler forbundene lokale B-deler om lønns- og arbeidsvilkår.