Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS  - YS Spekter
Lizzie Ruud Thorkildsen

Brudd i Avinor

- Fredag ettermiddag brøt YS Spekter og Spekter forhandlingene for Delta Luftfart og Avinor i årets hovedoppgjør, opplyser Lizzie Ruud Thorkildsen.

Les mer

Thorkildsen

Opprettholde kjøpekraft

- Kjøpekraften må opprettholdes, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder i YS Spekter helse. Torsdag startet A2-forhandlingene.

Les mer

Lizzie Ruud Thorkildsen

- Akseptabel løsning

‑ Vi er fornøyd med forhandlingsløsningen i oppgjøret i spesialisthelsetjenesten, sier Lizzie Ruud Thorkildsen i YS Spekter Helse.

Les mer

Om YS Spekter

operasjon
Virksomhetene i arbeidsgiverforeningen Spekter er helt eller delvis eid av det offentlige og drives etter forretningsmessige prinsipper.I Spekter-området forhandler forbundene direkte med sine arbeidsgivermotparter i større grad enn i statlig sektor. De overordnede bestemmelsene i hovedavtalen og i tariffavtalens del A (f. eks. bestemmelser om lærlinger, svangerskap etc.) forhandles på hovedorganisasjonsnivå mens rene tarifforhandlinger foregår direkte mellom forbund og virksomhet/selskap. YS Spekter har ca 15 000 medlemmer fordelt på 10 forbund i YS.


Sektorstyret ledes av:
Leder: Lizzie Thorkildsen (Delta)
1. nestleder Trond Ellefsen (Delta)

Sektoransvarlig i YS Dag Bjørnar Jonsrud har det administrative ansvar for sektoren.

Lizzie Thorkildsen, leder av YS Spekter, er sektorens representant i YS Sentralstyre. Bjørn Hovde, 2. nestleder i Delta og 2. nestleder i YS Spekter er sektorens vararepresentant til YS Sentralstyre.

Følgende forbund er medlem av YS Spekter:

Bibliotekarforbundet 

Delta

Det norske maskinistforbund

Farmasiforbundet

Finansforbundet

Parat

NEGOTIA

NBFF

STAFO

Yrkestrafikkforbundet - YTF

 

 

YS Spekter

YS Spekter består av 12forbund med tilsammen ca.12000 medlemmer. Sentralt forhandles Hovedavtalen og en generell A-del til overenskomsten. Forøvrig forhandler forbundene lokale B-deler om lønns- og arbeidsvilkår.