Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS  - YS Spekter
Jagerflyweb

AIM-streiken avsluttet

YS Spekter og Spekter ble natt til torsdag enige om ny tariffavtale i Aerospace Industrial Maintenance (AIM). Streiken er dermed avsluttet.

Les mer

Hans-Erik Skjæggerud

Jagerfly rammet av streik

Onsdag gikk de verkstedsansatte i Aerospace Industrial Maintenance ut i streik. Dette vil ramme reparasjoner av Forsvarets jagerfly og helikoptre.

Les mer

Ferie

Hva har du krav på?

Hvor lang ferie har du krav på? Hva med feriepenger? Vi gir deg svarene på de mest aktuelle spørsmålene rundt rettigheter og plikter i ferietiden.

Les mer

Om YS Spekter

operasjon

Forbundene

Vedtekter
YS Spekter

Virksomhetene i arbeidsgiverforeningen Spekter er helt eller delvis eid av det offentlige og drives etter forretningsmessige prinsipper.I Spekter-området forhandler forbundene direkte med sine arbeidsgivermotparter i større grad enn i statlig sektor. De overordnede bestemmelsene i hovedavtalen og i tariffavtalens del A (f. eks. bestemmelser om lærlinger, svangerskap etc.) forhandles på hovedorganisasjonsnivå mens rene tarifforhandlinger foregår direkte mellom forbund og virksomhet/selskap. YS Spekter har ca 15 000 medlemmer fordelt på 10 forbund i YS.


Sektorstyret ledes av:
Leder Ingerid Bjercke (STAFO)
1. nestleder Lizzie Thorkildsen (Delta)
2. nestleder Trond Ellefsen (Delta)

Sektoransvarlig i YS Dag Bjørnar Jonsrud har det administrative ansvar for sektoren.

Ingerid Bjercke, forbundsleder i STAFO og leder av YS Spekter er sektorens representant i YS Sentralstyre. Bjørn Hovde, 2. nestleder i Delta og 2. nestleder i YS Spekter er sektorens vararepresentant til YS Sentralstyre.

Følgende forbund er medlem av YS Spekter:

Bibliotekarforbundet 

Delta

Det norske maskinistforbund

Farmasiforbundet

Finansforbundet

Parat

NEGOTIA

NBFF

STAFO

Yrkestrafikkforbundet - YTF

 

YS Spekter

YS Spekter består av 12forbund med tilsammen ca.12000 medlemmer. Sentralt forhandles Hovedavtalen og en generell A-del til overenskomsten. Forøvrig forhandler forbundene lokale B-deler om lønns- og arbeidsvilkår.