Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS  - YS Spekter
Lizzie Ruud Thorkildsen

Streik avverget ved Vinmonopolet og andre virksomheter

Natt til lørdag kom YS Spekter og Arbeidsgiverforeningen Spekter til enighet ved Vinmonopolet, Norlandia Barnehager, AIM Norway og Studentsamskipnaden i Bergen. ‑ Vi er fornøyd med å ha sikret medlemmene våre gode pensjonsordninger, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder av YS Spekter.

Les mer

Åpningsmøte

I gang med mekling i Spekter

Tirsdag denne uken startet meklingen mellom YS og Spekter. Hvis partene ikke kommer frem til en løsning, er det fare for streik fra lørdag morgen.

Les mer

Lizzie Ruud Thorkildsen

Streikefare i Avinor

YS varsler mulig streik i Avinor fra og med fredag 17. juni. Partene møtes hos riksmekleren 16. juni. Uenigheten handler først og fremst om pensjon.

Les mer

Om YS Spekter

operasjon
Virksomhetene i arbeidsgiverforeningen Spekter er helt eller delvis eid av det offentlige og drives etter forretningsmessige prinsipper.I Spekter-området forhandler forbundene direkte med sine arbeidsgivermotparter i større grad enn i statlig sektor. De overordnede bestemmelsene i hovedavtalen og i tariffavtalens del A (f. eks. bestemmelser om lærlinger, svangerskap etc.) forhandles på hovedorganisasjonsnivå mens rene tarifforhandlinger foregår direkte mellom forbund og virksomhet/selskap. YS Spekter har ca 15 000 medlemmer fordelt på 10 forbund i YS.


Sektorstyret ledes av:
Leder: Lizzie Thorkildsen (Delta)
1. nestleder Trond Ellefsen (Delta)

Sektoransvarlig i YS Dag Bjørnar Jonsrud har det administrative ansvar for sektoren.

Lizzie Thorkildsen, leder av YS Spekter, er sektorens representant i YS Sentralstyre. Bjørn Hovde, 2. nestleder i Delta og 2. nestleder i YS Spekter er sektorens vararepresentant til YS Sentralstyre.

Følgende forbund er medlem av YS Spekter:

Bibliotekarforbundet 

Delta

Det norske maskinistforbund

Farmasiforbundet

Finansforbundet

Parat

NEGOTIA

NBFF

STAFO

Yrkestrafikkforbundet - YTF

 

 

YS Spekter

YS Spekter består av 12forbund med tilsammen ca.12000 medlemmer. Sentralt forhandles Hovedavtalen og en generell A-del til overenskomsten. Forøvrig forhandler forbundene lokale B-deler om lønns- og arbeidsvilkår.