Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk

Skatt og trygd


Tore Eugen Kvalehim
2011.05.31

- Fornuftig balanse

YS-lederen mener Regjeringen i sin uføremelding tar sikte på en fornuftig balanse mellom arbeidslinja og størrelsen og innretningen på uførestønaden.
Les mer
Barometeret
2011.05.27

Enighet i trygdeoppgjøret

- Alderspensjonene øker med 3,94 prosent fra 1. mai 2011 og sikrer flertallet av pensjonistene en god inntektsutvikling, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
Les mer
Revidert nasjonalbudsjett 2011
2011.05.16

YS om revidert budsjett

- YS er fornøyd med at bevilgningene til Arbeidstilsynets tilsyn økes, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim om revidert nasjonalbudsjett.
Les mer
Skatt på pensjon
2010.08.04

Skatt og pensjon

- Lik skatt på pensjons- og lønnsinntekter er nødvendig i et fleksibelt arbeidsliv, sier YS-lederen og støtter utspillet fra Norsk Pensjonistforbund.
Les mer
Konjunkturene
2010.07.15

Svart arbeid en tyv

Høyesterett har slått fast at kjøper av svart arbeid kan risikere fengselstraff. En hytteeier er dømt for medvirkning ved å kjøpe svarte tjenester.
Les mer
Idehefte seniorpolitisk arbeid
2010.05.26

Grunnbeløpet økes med 3,8%

Partene i trygdeoppgjøret har blitt enige om å øke grunnbeløpet i folketrygden med 3,8 prosent, eller 2760 kroner fra 1. mai.
Les mer
Tore foran logo forside
2010.05.12

Budsjett for sysselsetting

YS er fornøyd med at bruken av oljeinntektene ligger 17 milliarder kroner lavere i det reviderte nasjonalbudsjettet enn det ble lagt opp til i fjor høst.
Les mer
Bank
2010.05.10

- Ikke overrasket

- Jeg hadde trodd renten ville ligge stille, men dette er en marginal økning som jeg håper husholdningene og næringene absorberer, sier YS-lederen.
Les mer
YS-leder Tore Eugen Kvalheim
2010.04.13

- Godt grunnlag for andre

- Resultatet i industrien gir et godt grunnlag for forhandlingene i etterfølgende avtaleområder, sier YS-lederen, som er fornøyd med likelønnsprofilen.
Les mer
Finansminister Sigbjørn Johnsen
2010.03.02

Finansministerens prosjekt

- Det handler ikke bare om å stramme inn, men å bevare den beste velferdsstaten i verden, sa finansministeren da han åpnet YS’ inntektspolitiske konferanse.
Les mer
Penger
2010.02.23

TBUs årsrapport

Fortsatt stor usikkerhet i norsk økonomi. Og en pris- og lønnsvekst på vei ned. Det er konklusjonene i TBUs årsrapport, som ble lagt frem i februar.
Les mer
Ekspertgruppen la frem sin rapport
2010.02.11

Ekspertgruppe la frem rapport om tiltak mot sykefraværet

Både statsminister Jens Stoltenberg, en rekke statsråder og partene i arbeidslivet var til stede da ekspertgruppen overleverte sin sykefraværsrapport i formiddag. Ekspertgruppen foreslår blant annet en aktiviserings- og nærværsreform. - Nå skal vi drøfte problemstillingene og finne løsninger vi tror kan virke best mulig, sier YS-lederen.
Les mer
Tore Eugen Kvalheim
2010.02.09

Kritiske til pensjonskutt

Både YS, LO Stat, LO Kommune, Unio og Akademikerne er sterkt kritiske til regjeringens oppfølging av pensjonsavtalen i offentlig sektor. I et felles utspill i dag varsler de søksmål hvis regjeringens forslag blir vedtatt.
Les mer
Tor Eugen Lvalheim
2010.02.08

Tilstanden i arbeidslivet

Resultatene fra YS Arbeidslivsbarometer, lansert høsten 2009, viser at det ikke er hold for antagelsen om at arbeidslivet har blitt mer brutalt.
Les mer
Bibliotek
2010.01.26

Må satse på utdanning

YS-lederen mener bedre sammenheng mellom NAV- og utdanningssystemet må vurderes for å redusere sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.
Les mer
YS-leder Tore Eugen Kvalheim
2010.01.25

Forhandler om ny IA-avtale

- YS er glad for at regjeringen er så tydelig på at arbeidstakernes rettigheter ligger fast i sykelønnsordningen, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
Les mer
NAVrapport
2010.01.19

Kommer seg ikke på jobb

I følge NRK mister funksjonshemmede som ønsker å arbeide støtte fra Nav til transport til og fra jobb. - Dette må det ryddes opp i, sier YS-lederen.
Les mer
AVYOs Wanja Thorvaldsen og Anne S. Henriksen
2010.01.18

- Må tilføres ressurser

YS-forbundet AVYO, som organiserer 3000 ansatte i Nav, møtte fredag for Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité i høringen om Nav.
Les mer
Arbeidsledighetstall
2010.01.08

Meldeplikt vekker harme

90 000 syke må nå sende inn skjema til Nav hver fjortende dag. YS er kritisk til skjemaet. - Det kan virke mot sin hensikt, mener YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
Les mer
YS-leder Tore Euegn Kvalheim
2010.01.05

Et arbeidsliv for alle

- Handling må følge statsministerens ord om et arbeidsliv for alle og arbeid som bærebjelke for velferdssystemet, sier YS-lederen.
Les mer
YS-leder Tore Eugen Kvalheim
2009.10.16

Diskuterte ny IA-avtale

Onsdag møtte YS-lederen statsministeren i Kontaktutvalget for partene i arbeidslivet. Der ble bl.a. arbeidet med å fremforhandle ny IA-avtale diskutert.
Les mer
YS-lederen
2009.10.13

YS om regjeringsplattformen

- For YS er det avgjørende at det er partene i arbeidslivet som skal forhandle om likelønn, sier YS-lederen i en kommentar til likelønnsdebatten.
Les mer
Økt ledighet blant ungdom
2009.07.21

Foreslår ny lov

AID har foreslått en ny lov som skal regulere de sosiale tjenestene i Nav. AVYO er positiv til forslaget og mener det vil støtte målsettingene i Nav-reformen.
Les mer
Tore foran logo forside
2009.05.26

YS kritisk til Frp-forslag

Frp vil gå nye veier for å få ned sykefraværet og foreslår en refusjonsordning for bedriftene. - Dette vil virke stigmatiserende, sier YS-lederen.
Les mer
Penger
2009.05.22

Fornøyd med trygdeoppgjøret

- YS er fornøyd med resultatet i trygdeforhandlingene, selv om vi mener staten burde strukket seg noe lenger, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
Les mer
Arbeidstaker
2009.02.03

Ingen arbeidsgiveravgift

YS ber regjeringen vurdere midlertidig fullt fritak for arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 60 år.
Les mer
2008.11.08

Må utrede avgiften på alkoholfrie drikkevarer

I neste års statsbudsjett foreslås det å øke avgiftene på alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller søtningsstoff, med over 60 prosent. YS ber om at avgiftsøkningen utsettes og at man må utrede hvilke konsekvenser avgiftsøkningen kan få for arbeidsplassene i bryggeribransjen. I statsbudsjettet for 2009 er det foreslått å øke avgiftene på alkoholfrie drikkevarer, som er tilsatt sukker eller søtningsstoff, fra kr. 1,68 til 2,71 per liter drikk. Bakgrunnen er helsepolitiske hensyn og ønsket om å redusere forbruket av sukkerholdige drikkevarer og dermed bidra til å dempe overforbruket av sukker.
Les mer
2008.11.04

YS krever flatt skattekutt til alle

YS-leder Tore Eugen Kvalheim ber i et brev, som ble sendt statsministeren og finansministeren i går, om at skattelette til folk flest må vurderes for å avhjelpe den økonomiske krisen. - Skal man ha tillitt hos befolkningen er det viktig med tiltak som ikke bare treffer banker, institusjoner og kommuner, utaler Kvalheim til Dagens Næringsliv i dag.
Les mer
2008.05.24

Omsider et godt trygdeoppgjør

- Dette er et svært godt trygdeoppgjør, som sikrer pensjonistene økt kjøpekraft og en god inntektsutvikling i 2007, fastslår seniorrådgiver i YS, Bjørn Tore Stølen. - Det er andre året YS deltar i trygdeforhandlingene, og erfaringene fra årets oppgjør et gode, i motsetning til fjorårets forhandlinger. Da så vi at grunnbeløpet ville bli underregulert, og vi visste det ble et etterslep å ta igjen året etter. Nå er dette på plass, men i realiteten ett år for sent, konstaterer han.
Les mer