Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk

Pensjon

Norge får ny pensjonsreform fra 1. januar 2011, ett år senere en planlagt. Utsettelsen av pensjonsreformen med ett år betyr at vi får bedre tid til å forberede endringer i de eksisterende pensjonsordninger, som alle legger alderspensjonen i folketrygden til grunn. YS-sekretariatet vil holde dere løpende orientert om hva som skjer på pensjonsfronten under fagområdet "Pensjon og Seniorpolitikk" med oppdatering omlag en gang i måneden.
Penger
2015.06.12

Offentlig tjenestepensjon

Det er enighet om å starte arbeidet for å finne bedre pensjonsløsninger for offentlig ansatte. Mandat for utredningen er fastsatt i dag.
Les mer
Jorunn Berland
2013.03.21

YS: - På høy tid å endre aldersgrensene i arbeidsmiljøloven

Arbeidsminister Huitfeldt vurderer å heve 70-årsgrensen i arbeidslivet, og inviterer partene inn i utredningen. YS har lenge krevd endringer i loven. - Signalene fra Huitfeldt viser at engasjementet vårt nytter, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Arbeidstakere
2013.01.28

Mange er ikke interessert i informasjon om egen pensjon

Mange lar være å skaffe seg informasjon om egen pensjon, viser en analyse YS-forbundet Negotia har utført. Hver tredje arbeidstaker er ikke opptatt av å innhente slik informasjon. Og kvinner vet mindre om egen pensjon enn menn. - Urovekkende, mener Arnfinn Korsmo, nestleder i YS-forbundet Negotia.
Les mer
Tore Eugen Kvalehim
2013.01.08

Utredning om pensjon

YS godtar ikke at ytelsesbaserte pensjonsordninger avvikles med tvang, og er fornøyd med at heller ikke Banklovkommisjonen går inn for dette nå.
Les mer
Tore Eugen Kvalheim
2012.09.11

Vil endre 67-årsgrense

YS er tilfreds med at Regjeringen vil endre dagens regelverk, som tillater bedriftsfastsatte avgangsgrenser på 67 år.
Les mer
Hanne Bjurstrøm
2012.05.16

Trygdeoppgjøret i havn

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og organisasjonene er enige om årets regulering av grunnbeløpet i folketrygden og pensjonene. G økes med nær 3000 kroner.
Les mer
Inger Lise Rasmussen
2012.04.27

Lite peiling på pensjon

- Nær seksti prosent av uorganiserte kvinner sier de vet lite om egne pensjonsbetingelser, sier Inger Lise Rasmussen i YS-forbundet Negotia.
Les mer
Selvig
2012.04.17

Pensjon til frokost

Erling Selvig, leder av Banklovkommisjonen, informerte om fremtidens private tjenestepensjoner under et frokostmøte hos YS tirsdag.
Les mer
Tore Eugen Kvalheim taler
2011.11.01

YS-lederen om beskatning av pensjonsinntekter

YS-leder Tore Eugen Kvalheim mener Regjeringen gjorde dårlig artbeid i forbindelse med ny beskatning av pensjonsinntekter fra 1. januar 2011. - Til tross for heftige protester fra de fleste høringsinstanser, turet regjeringen frem, med en dårlig løsning til slutt, sier han.
Les mer
Arild Steen og Ann Cecilie Bergene
2011.10.19

Vet lite om egen pensjon

Lavtlønnede kvinner vet lite om hva slags pensjon som venter dem. Samtidig frykter de at økonomien ikke blir god nok når de blir pensjonister.
Les mer
Barometeret
2011.05.27

Enighet i trygdeoppgjøret

- Alderspensjonene øker med 3,94 prosent fra 1. mai 2011 og sikrer flertallet av pensjonistene en god inntektsutvikling, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
Les mer
Jorunn Berland
2011.04.11

Bekymret for seniorene

- Gjensidige ikke er alene i finansnæringen om å sparke ut seniorene, uttaler Jorunn Berland, leder av Finansforbundet i YS til Dagens Næringsliv.
Les mer
Pål N. Arnesen og Gunn Olander
2011.02.07

Prosess om pensjon

Et samlet YS setter nå i gang et internt arbeid med å sikre en konkurransedyktig, offentlig tjenestepensjon også for årskullene født etter 1958.
Les mer
Barometeret
2011.01.14

Diskuterer mulig prosess

I NRK Dagsrevyen torsdag kveld uttalte flere av partene på arbeidstakersiden seg om den videre prosessen rundt offentlig tjenestepensjon.
Les mer
Gunn Olander
2011.01.06

YS K-lederen om pensjon

Les mer om hva Gunn Olander, leder for YS Kommune og YS-forbundet Delta, sier om pensjon.
Les mer
Tore Eugen Kvalehim
2010.12.23

Pensjonsdebatten fortsetter

YS-lederen bekrefter overfor NRK Dagsrevyen at ikke alle så konsekvensene av fjorårets forhandlinger i offentlig sektor. Se NRKs pensjonsinnslag her.
Les mer
Arbeidstaker
2010.11.26

YS om uførelinja

YS-lederen sier han støtter statsminister Jens Stoltenbergs uførelinje: - Alle må være med og dra lasset, sier Tore Eugen Kvalheim.
Les mer
Tore Eugen Kvalheim
2010.11.15

Diskuterer pensjonsordningene i offentlig sektor

YS-leder Tore Eugen Kvalheim sier til Aftenposten fredag at han åpner for en ny runde om pensjonsordningene i offentlig sektor. Tidligere denne uken tok YS-forbundet Parat til orde for å revurdere regjeringens påslagsmodell. Årsaken er at fjorårets pensjonsforhandlinger vil gi uheldige konsekvenser.
Les mer
Hans-Erik Skjæggerud, Parat
2010.11.15

Vil vurdere pensjonsmodell

YS-forbundet Parat mener resultatet av fjorårets pensjonsforhandlinger gir uheldige konsekvenser og vil vurdere påslagsmodellen på nytt.
Les mer
Finn Torget
2010.09.21

Helomvending i Finn.no

Finn.no vil likevel ikke redusere pensjonsinnskudd for sine ansatte som følge av at YS-tilsluttede Parat Media har krevd tariffavtale.
Les mer
Tore peker med fingeren
2010.09.13

YS-lederen ber Schibsted rydde opp i Finn Torget

Finn Torget har varslet at de vil kutte i pensjonsordningen for ansatte som har fagorganisert seg i YS-forbundet Parat. - Dette er totalt uakseptabelt. Vi vil anmode konsernsjefen i Schibsted om å ordne opp, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Schibsted er den største eieren i Media Norge, hvor Finn.no er en viktig del av porteføljen.
Les mer
Skatt på pensjon
2010.08.04

Skatt og pensjon

- Lik skatt på pensjons- og lønnsinntekter er nødvendig i et fleksibelt arbeidsliv, sier YS-lederen og støtter utspillet fra Norsk Pensjonistforbund.
Les mer
Eldre på trikken kampanje
2010.06.16

- Bra at Arbeids- og sosialkomiteen har lyttet til arbeidstakerne

- Regjeringens opprinnelige forslag var et ran av opparbeidede pensjonsytelser. Derfor er det bra at komiteen har hørt på våre innvendinger, og nå sikrer offentlig tjenestepensjon også for de som først har vært ansatt i offentlig og deretter i privat sektor, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
Les mer
Pensjonsdemo
2010.06.03

Protest mot samordning

Torsdag protesterte flere fagforeninger mot lovforslaget om å samordne rettigheter i Statens Pensjonskasse med den nye AFP-ordningen.
Les mer
Kravoverlevering i staten
2010.05.27

Fare for storstreik

- Kommer vi ikke til enighet med Staten om en offentlig tjenestepensjonsordning blir det storstreik i offentlig sektor, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.
Les mer
Idehefte seniorpolitisk arbeid
2010.05.26

Grunnbeløpet økes med 3,8%

Partene i trygdeoppgjøret har blitt enige om å øke grunnbeløpet i folketrygden med 3,8 prosent, eller 2760 kroner fra 1. mai.
Les mer
YS-leder Tore Eugen Kvalheim
2010.04.13

- Godt grunnlag for andre

- Resultatet i industrien gir et godt grunnlag for forhandlingene i etterfølgende avtaleområder, sier YS-lederen, som er fornøyd med likelønnsprofilen.
Les mer
Tore E. K.
2010.03.18

Pensjon opp i Høyesterett

Høyesterett behandler spørsmålet om Fokus Bank hadde anledning til å overføre 260 ansatte til ny pensjonsordning. De ansatte er organisert i Fiansforbundet.
Les mer
Penger
2010.02.23

TBUs årsrapport

Fortsatt stor usikkerhet i norsk økonomi. Og en pris- og lønnsvekst på vei ned. Det er konklusjonene i TBUs årsrapport, som ble lagt frem i februar.
Les mer
Ekspertgruppen la frem sin rapport
2010.02.11

Ekspertgruppe la frem rapport om tiltak mot sykefraværet

Både statsminister Jens Stoltenberg, en rekke statsråder og partene i arbeidslivet var til stede da ekspertgruppen overleverte sin sykefraværsrapport i formiddag. Ekspertgruppen foreslår blant annet en aktiviserings- og nærværsreform. - Nå skal vi drøfte problemstillingene og finne løsninger vi tror kan virke best mulig, sier YS-lederen.
Les mer