Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk

Inntektspolitikk


Hilde-Marit Rysst
2014.10.16

SAFE ikke overrasket

- Helge Lunds fratreden i Statoil kommer ikke som en stor overraskelse. Slik kommenterer Hilde-Marit Rysst, leder i SAFE, nyheten om at Lund går.
Les mer
Jorunn Berland
2014.10.14

Bekymret for økte forskjeller

- Rammen er fornuftig, men YS frykter at det er lagt opp til betydelige fordelingsutfordringer, sier YS-leder Jorunn Berland om statsbudsjettet.
Les mer
Jorunn Berland
2014.10.13

Møttes om statsbudsjettet

- Budsjettrammen fremstår som ansvarlig, men YS frykter at det er lagt opp til betydelige fordelingsutfordringer, sa YS-lederen i Kontaktutvalget.
Les mer
Pål Adrian Hellmann
2014.10.08

Statsbudsjettet 2015: Se til finansnæringen

Et av virkemidlene regjeringen løfter frem for å øke produktivitetsveksten i Norge er digitalisering av offentlig sektor. - Det støtter vi, og her er finansnæringen et forbilde. Men vi savner en egen næringspolitikk for finans, sier Finansforbundets leder Pål Adrian Hellman.
Les mer
BFO-veteraner
2014.10.08

BFOs kommentarer til Forsvarets budsjettforslag for 2015

Flatt budsjett videreføres i 2015 og er i prinsippet i samsvar med vedtatte Langtidsplan for 2013 - 2016. Selv med noen mindre økninger i budsjettet, er en rekke sektorer nå så utsatt at kutt og reduksjoner må finne sted, mener BFO (YS).
Les mer
Tollere
2014.10.08

Svekker samfunnssikkerheten

Ingen av tollvesenets satsingsforslag er gitt plass i budsjettet. - Hvor er det blitt av satsingen på grensekontrollen, spør Norsk Tollerforbund.
Les mer
Johnny Nauste
2014.10.08

Fornøyde politi og lensmenn

- Statsbudsjettet for 2015 er svært godt for politi- og lensmannsetaten. Det sier Jonny Nauste, leder av Norges Politilederlag, som er tilsluttet YS.
Les mer
Transportsektoren
2014.10.08

Etterlyser samhandling

- Vi stiller oss positive til arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og økt innsats på 25 millioner kroner, sier YTF om statsbudsjettet for 2015.
Les mer
Arnesenweb
2014.10.08

- Ser frem til forhandlinger

YS er positive til at arbeidsminister Robert Eriksson tar initiativ til å samle partene for å diskutere fremtidens offentlige tjenestepensjonsordning.
Les mer
Claes-Mikael Jonnson
2014.10.06

NFS om lønnsdannelsen

Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS) arrangerte torsdag en konferanse i Norge om de ulike sidene av den nordiske forhandlingsmodellen.
Les mer
Rysst
2014.09.30

- Må være årvåkne

- Jeg forventer at Statoils og andre operatørers varslede kutt i vedlikehold fører til ekstra årvåkenhet hos myndighetene, advarer lederen av SAFE.
Les mer
Berland
2014.09.29

YS om midlertidige

- YS er sterkt imot midlertidig ansettelse i stillinger der arbeidsbehovet er permanent. Vi frykter at dette kan bli hovedregelen, sier YS-lederen.
Les mer
Inger Lise Rasmussen
2014.09.29

- Pinlig pensjonssak

- Norsk Industri (NHO) vil tvinge gjennom pensjonering av en av sine egne advokater. Nå må NHO rydde opp, krever Negotias leder, Inger Lise Rasmussen.
Les mer
Renholdweb
2014.09.12

Sier opp renholdere

- Forsvarsdepartementet forsøker å spare noen få kroner på bekostning av mange hundre ansatte, mener Jan Kristian Jensen, tillitsvalgt i Forsvarsbygg.
Les mer
Finansforbundet og NBFF
2014.08.20

NBFF inn i Finansforbundet

Finansforbundet og NBFF (Norges Banks funksjonærforbund) har signert en avtale om å slå seg sammen. Både Finansforbundet og NBFF er tilsluttet YS.
Les mer