Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk

Inntektspolitikk


Forhandlinger

Konferanse om oppgjøret 2016

YS arrangerer tverrsektoriell tariffkonferanse 8. til 9. desember. Der skal de fem sektorene i YS blant annet diskutere neste års tariffoppgjør.
Les mer
YS-leder Jorunn Berland
2015.11.25

YS om budsjettforliket

- Tiltak for å redusere arbeidsledigheten og kvalifisering og inkludering av flyktningene i arbeidsmarkedet er store utfordringer, sier YS-lederen.
Les mer
ungnettverk
2015.11.24

Ung og tillitsvalgt

Over tretti unge tillitsvalgte fra ni forskjellige forbund ble samlet på Gardermoen til nettverkskonferanse. Temaene appellerte til mange.
Les mer
Oljemarkering 2015
2015.11.18

Fagbevegelsen samles til politisk markering for oljenæringen

En samlet fagbevegelse krever at regjeringen må gjøre mer for å bevare arbeidsplasser og verdifull kompetanse i oljenæringen. Onsdag gjennomfører ni organisasjoner felles politisk markering i Stavanger. - Det er på tide at regjeringen kommer opp med svar. Vi forventer aktivitet og raske tiltak, sier Hilde-Marit Rysst, leder i YS-forbundet SAFE.
Les mer
Medbestemmelse2015websider
2015.11.16

Medbestemmelseskonferanse

Regjeringen mener det er behov for å bli en mer profesjonell og tydelig arbeidsgiver, sa statssekretær Kristin Holm Jensen til YS Stat.
Les mer
Opprop Forsvaret
2015.11.11

Er Forsvaret robust nok?

BFO (YS) og tolv andre organisasjoner har gått ut med et felles opprop, der de spør om Forsvaret robust nok til å fremstå troverdig når faren truer?
Les mer
Forhandlinger
2015.11.10

Debatt om tariffoppgjøret

YS har utarbeidet et debatthefte om hovedoppgjøret 2016. Heftet skal være utgangspunkt for diskusjon i YS-forbundene og sektorene om tariffoppgjøret.
Les mer
Berland og Skjærvø
2015.11.10

YS' inntektspolitikk: Oppspill til neste års lønnsoppgjør

Lønnsoppgjør og bærekraft i den norske modellen, forholdet mellom tariffavtaler og lov, sosial dumping og allmenngjøring, samt pensjonsspørsmål sto på dagsorden på YS’ inntektspolitiske dagskonferanse. Konferansen samlet 70 deltakere fra YS og forbundene.
Les mer
Arbeidstaker
2015.11.09

Pensjon ved privatisering

Mulighetene for en endring som ivaretar pensjonsrettighetene bedre enn i dag bør utredes, skriver YS, LO, Unio og akademikerne til Stortinget.
Les mer
Domstoler legges ned
2015.11.04

- Må ta styring

Domstoladministrasjonen (DA) ønsker å legge ned eller slå sammen over 30 tingretter i Norge. Parat ber stortingspolitikerne ta styring.
Les mer
NOU92015
2015.11.03

YS om Thøgersen-utvalget

Fremtidige generasjoner bør få bruke av oljeformuen, og det tilsier at vi begrenser bruken til forventet realavkastning, skriver YS i høringen.
Les mer
YS-leder Jorunn Berland
2015.10.27

Styrking av Arbeidstilsynet

Endringene i arbeidsmiljøloven må følges opp slik Stortinget forutsatte når de vedtok loven, sa YS-lederen på budsjetthøring i Stortinget.
Les mer
jorunnkontaktutvalget
2015.10.22

Styrk trepartssamarbeidet!

- YS er med på den omstillingen av norsk økonomi som er nødvendig for å sikre trygge arbeidsplasser, sa Jorunn Berland i Regjeringens kontaktutvalg.
Les mer
Ryan
2015.10.20

Nytt tap for Ryanair

Alessandra Cocca, representert av Parat, vant enstemmig saken mot Ryanair i Borgarting lagmannsrett, der hun også er tilkjent saksomkostninger.
Les mer
YS-leder Jorunn Berland
2015.10.11

- Behov for sterkere tiltak

- Det er behov for sterkere finanspolitiske tiltak for å redusere arbeidsledigheten, uttaler YS-leder Jorunn Berland om neste års statsbudsjett.
Les mer