Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk

Inntektspolitikk


Sommerjobb
2015.07.17

Hva bør du tjene i sommer?

Har du fått deg sommerjobb, må du passe på at du får arbeidskontrakt. Vi gir deg oversikt over minstelønn i tariffavtaler, og en nyttig sjekkliste.
Les mer
SAFEhammerfest
2015.07.13

En lærerik dag i nord

- Besøk på arbeidsplasser hvor vi har medlemmer er veldig positivt, sa YS-leder Jorunn Berland under omvisning på Snøhvitanlegget i Hammerfest.
Les mer
Jorunn Berland
2015.06.26

Går mot søndagsåpne butikker

- Tilgjengelighet av varer og tjenester må balanseres mot et godt og sunt arbeidsliv og en sunn konkurranse, sier YS-leder Jorunn Berland
Les mer
tollbesøk
2015.06.23

Verdens beste tollvesen

Norsk Tollerforbund inviterte YS-leder Jorunn Berland til orientering og omvisning på grensestasjonen på Svinesund.
Les mer
Jorunn Berland
2015.06.18

Vikarer skal ha samme lønn

Arbeidsretten har gitt YS, ved Parat, medhold i at bedrifter har plikt til å gi vikarer samme lønn som fast ansatte. En viktig seier, sier YS-lederen.
Les mer
SAFE på tysk TV
2015.06.16

Statoil kutter 1500 ansatte

– Det er snakk om mange mennesker, så dette er dårlig nytt for oss, sier konserntillitsvalgt for YS i Statoil, Bjørn Asle Teige til NRK.
Les mer
Penger
2015.06.12

Offentlig tjenestepensjon

Det er enighet om å starte arbeidet for å finne bedre pensjonsløsninger for offentlig ansatte. Mandat for utredningen er fastsatt i dag.
Les mer
YS-leder Jorunn Berland
2015.06.09

- YS vil medvirke

- YS ber om at oppfølgingen av Produktivitetskommisjonens anbefalinger forankres i trepartssamarbeidet, opplyser YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Turbuss Scania
2015.06.03

Bussjåførene vant frem

- Det er stor glede i transportbransjen etter at kravet om allmenngjøring for bussjåfører nå har vunnet fram, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Arbeidstaker
2015.05.27

Ny pensjonsordning

Regjeringen skal utrede nye pensjonsregler for ansatte i offentlig sektor. Arbeidet starter nå, i følge arbeidsminister Robert Eriksson.
Les mer
Robert Eriksson
2015.05.22

Mister kjøpekraft

Alderspensjonistene får ikke opprettholdt kjøpekraften. Arbeidsministeren går ikke med på at de skal få kompensert en negativ reallønnsutvikling.
Les mer
YTF2015web
2015.05.20

Forbyr sosial dumping

Tariffnemda har vedtatt ny forskrift som forbyr sosial dumping innen lastebiltransport. - Viktig seier i kampen mot sosial dumping, sier YS-lederen.
Les mer
YS-leder Jorunn Berland
2015.05.12

Norsk jernbane skal fornyes

- YS vil følge det videre arbeidet med jernbanereformen nøye, og gå grundig inn i stortingsmeldingen når denne foreligger, sier YS-lederen.
Les mer
Arbeidstakere
2015.05.11

- Den norske modellen for lønnsdannelse viser kraft

Arbeidsledigheten stiger mer enn ventet, og er nå målt til 4,1 prosent. - Med fontfagsmodellen, nasjonalt koordinerte lønnsoppgjør, et bredt partssamarbeid og en sterk organisering i arbeidslivet viser vi igjen at vi er i stand til å reagere raskt når økonomien skifter, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Norwegian
2015.05.05

Saksøker Norwegian

Parat-medlemmer vil ha prinsipiell avklaring om morselskapet Norwegian Air Shuttle har arbeidsgiveransvar for pilotene i Norwegian Air Norway.
Les mer