Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk

Inntektspolitikk


Rysst
2014.09.29

YS-forbundet SAFE: - Forventer at myndighetene er årvåkne

- Jeg forventer at Statoils og andre operatørers varslede kutt i vedlikehold fører til ekstra årvåkenhet hos tilsynsmyndighetene. Strikken var strukket langt fra før av, men tøyes nå ytterligere, advarer Hilde-Marit Rysst, leder av YS-forbundet SAFE. Hun er bekymret for at sparetiltakene går ut over sikkerheten på installasjoner både på sokkelen og på land.
Les mer
Berland
2014.09.29

YS om midlertidige

- YS er sterkt imot midlertidig ansettelse i stillinger der arbeidsbehovet er permanent. Vi frykter at dette kan bli hovedregelen, sier YS-lederen.
Les mer
Inger Lise Rasmussen
2014.09.29

- Pinlig pensjonssak

- Norsk Industri (NHO) vil tvinge gjennom pensjonering av en av sine egne advokater. Nå må NHO rydde opp, krever Negotias leder, Inger Lise Rasmussen.
Les mer
Renholdweb
2014.09.12

Sier opp renholdere

- Forsvarsdepartementet forsøker å spare noen få kroner på bekostning av mange hundre ansatte, mener Jan Kristian Jensen, tillitsvalgt i Forsvarsbygg.
Les mer
Finansforbundet og NBFF
2014.08.20

NBFF inn i Finansforbundet

Finansforbundet og NBFF (Norges Banks funksjonærforbund) har signert en avtale om å slå seg sammen. Både Finansforbundet og NBFF er tilsluttet YS.
Les mer
Sommerjobb
2014.07.09

Lønn i sommerjobben

Det finnes ingen lovfestet minimumslønn i Norge. Derimot reguleres veldig mange arbeidsforhold gjennom tariffavtalene.
Les mer
2014.07.04

Viktig dom i arbeidsretten

Arbeidsretten har i en dom gitt Fagforbundet medhold i at staten ikke kan pålegge ansatte i Bufetat å flytte, i forbindelse med omorganisering av administrative støttefunksjoner og opprettelse av Senter for administrasjon og utvikling (BSA) lokalisert i Tønsberg
Les mer
Ferie
2014.07.04

Hva har du krav på?

Hvor lang ferie har du krav på? Hva med feriepenger? Vi gir deg svarene på de mest aktuelle spørsmålene rundt rettigheter og plikter i ferietiden.
Les mer
Arbeidstakere
2014.07.04

- Hastverk fra Regjeringen

YS, LO og Unio mener Regjeringen har satt en uforsvarlig kort frist til å svare på høringsforslagene om endringer i dagens arbeidsmiljølov.
Les mer
Erik Kollerud
2014.06.30

Etterlyser helhetlig plan

- Forslaget om å flytte skatteoppkrevingen viser at Regjeringen mangler en helhetlige plan, sier Erik Kollerud, fungerende YS-leder
Les mer
2014.06.23

Sweatshop

«Jeg ber dere som kjøper klær fra Kambodsja: Hjelp oss! Vi har det så dårlig», sier en kvinne inn i kameraet. Hun har allerede hjulpet deg, for hun har laget den skjorta du har på deg nå.
Les mer
2014.06.23

Lederlønnsoppgjøret

Toppledere kan ikke forklare hvorfor de fortjener så høy lønn. Men de kan forklare hvorfor lønnen er så høy.
Les mer
2014.06.23

Økonomihjelp til abortdebatten

En økonom ser på abortspørsmålet … og advarer: Dette kan bli ubehagelig.
Les mer
2014.06.23

Rikfolk!

«Den dagen vi slutter å stole på hverandre, går økonomien på en alvorlig smell», skrev Aftenposten i sitt hovedoppslag den 21. november. Tolv dager senere avga Holdenutvalget sin rapport om lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi. Her omtales også tillit og den rollen den spiller for at økonomiske forhold skal fungere bra.
Les mer
Rysst
2014.06.23

SAFE fikk medhold

SAFEs plassoppsigelse i Esso Norge er lovlig, slås det fast i en enstemmig dom i Arbeidsretten. SAFEs leder Hilde-Marit Rysst er glad for utfallet.
Les mer