Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk

Inntektspolitikk


Pål Adrian Hellmann
2016.02.04

- Uansvarlig av DNB

- Vi reagerer kraftig på omfanget av de nedbemanningene DNB offentliggjorde onsdag ettermiddag, sier Finansforbundets leder Pål Adrian Hellman.
Les mer
2016.02.04

Partene i KS-området arrangerer felles opplæring i Hovedavtalen

Til høsten arrangerer KS og forhandlingssammenslutningene felles opplæring i Hovedavtalen. Samlingene foregår fylkesvis. Vi gir deg tid og sted for ditt fylke.
Les mer
Økt ledighet blant ungdom
2016.02.03

Arbeidskraftundersøkelsen: Flere unge menn jobber deltid

- Flere unge menn jobber deltid. Samtidig jobber noen færre heltid, viser arbeidskraftundersøkelsen til SSB. Det er urovekkende hvis det er en sammenheng mellom disse funnene, sier Goran Scekic, rådgiver i YS.
Les mer
Pål Arnesen
2016.01.22

Pensjon i tariffoppgjøret?

- 2016 blir ikke året for det store lønnsløftet, men pensjon kan bli tema i det kommende tariffoppgjøret, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.
Les mer
Statoil
2016.01.20

YS reagerer på utbytte

- Provoserende når tusenvis av ansatte sparkes. Feil når titusenvis av arbeidsplasser er borte. Slik reagerer YS-forbund på utbyttefesten i Statoil.
Les mer
Tjenestemannslovutvalget 2015
2016.01.04

Endrer tjenestemannsloven

Før jul overleverte lederen av Tjenestemannslovutvalget forslagene til hvordan tjenestemannsloven kan moderniseres.
Les mer
Arbeidstaker
2016.01.04

Ny tjenestepensjon

I slutten av desember la en departemental arbeidsgruppe frem rapporten om nye tjenestepensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor.
Les mer
Penger
2015.12.21

Endringer i utenlandsregulativet

Staten og hovedsammenslutningene har blitt enige om ny særavtale for dekning av reise og kost utenfor Norge (Utenlandsregulativet). Denne gjelder fra 1.januar 2016.
Les mer
Hans-Erik Skjæggerud
2015.12.10

YS om oppgjøret 2016

- YS er alltid ansvarlig under tariffoppgjørene, men vil kreve vår rettmessige del av verdiskapingen, sier YS' nestleder Hans-Erik Skjæggerud.
Les mer
Lizzie, Trond og Ingerid
2015.12.09

Ny ledelse i YS Spekter

- Utfordringene ligger i mangfoldet av ansatte i offentlig og privat sektor, mener Lizzie R. Thorkildsen, som nylig ble valgt til leder i YS Spekter.
Les mer
Forhandlinger

Konferanse om oppgjøret 2016

YS arrangerer tverrsektoriell tariffkonferanse 8. til 9. desember. Der skal de fem sektorene i YS blant annet diskutere neste års tariffoppgjør.
Les mer
YS-leder Jorunn Berland
2015.11.25

YS om budsjettforliket

- Tiltak for å redusere arbeidsledigheten og kvalifisering og inkludering av flyktningene i arbeidsmarkedet er store utfordringer, sier YS-lederen.
Les mer
ungnettverk
2015.11.24

Ung og tillitsvalgt

Over tretti unge tillitsvalgte fra ni forskjellige forbund ble samlet på Gardermoen til nettverkskonferanse. Temaene appellerte til mange.
Les mer
Oljemarkering 2015
2015.11.18

Fagbevegelsen samles til politisk markering for oljenæringen

En samlet fagbevegelse krever at regjeringen må gjøre mer for å bevare arbeidsplasser og verdifull kompetanse i oljenæringen. Onsdag gjennomfører ni organisasjoner felles politisk markering i Stavanger. - Det er på tide at regjeringen kommer opp med svar. Vi forventer aktivitet og raske tiltak, sier Hilde-Marit Rysst, leder i YS-forbundet SAFE.
Les mer
Medbestemmelse2015websider
2015.11.16

Medbestemmelseskonferanse

Regjeringen mener det er behov for å bli en mer profesjonell og tydelig arbeidsgiver, sa statssekretær Kristin Holm Jensen til YS Stat.
Les mer