Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk

Inntektspolitikk


HK Danmark
2015.04.17

Besøk fra HK Stat

Denne uken besøkte HK Stat Danmark sin søsterorganisajson i Norge - YS Stat. Besøket var en del av opplæringen av de danske tilltisvalgte.
Les mer
Jonsrud og Bjercke
2015.04.17

Enighet YS Spekter og Spekter i innledende forhandlinger

YS Spekter og Spekter kom onsdag ettermiddag til enighet i de innledende forhandlingene i årets mellomoppgjør. - Resultatet følger frontfagsoppgjøret mellom YS og NHO, sier Ingerid Bjercke, leder for YS Spekter.
Les mer
Kravoverlevering YS Spekter
2015.04.15

YS Spekters krav i overensstemmelse med resultat fra YS/NHO

I dag leverte YS Spekter sine krav til Spekter i de innledende forhandlingene i årets mellomoppgjør. - Kravene er likelydende med resultatet for oppgjøret mellom YS og NHO, sier Ingerid Bjercke, leder for YS Spekter.
Les mer
Transportsektoren
2015.04.15

Samarbeid om seriøsitet

- Vi trenger en sertifiseringsordning for seriøs transport, mener Svein Furøy i YTF og inviterer arbeidsgiversiden til samarbeid.
Les mer
Virkeforhandlinger
2015.04.14

YS og Virke enige

YS og Virke kom onsdag ettermiddag frem til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør, i tråd med rammene for frontfaget.
Les mer
Jorunn Berland
2015.04.14

Enighet mellom YS og NHO

YS og NHO kom torsdag før påske til enighet i årets mellomoppgjør. Det vil ikke bli gitt et generelt tillegg til alle, men et eget lavlønnstillegg.
Les mer
NAV-rapport
2015.04.11

- Mange gode forslag

- YS er spesielt fornøyd med at ekspertgruppen som har gjennomgått NAV foreslår mer ressurser til kunnskap og kompetanse, sier YS-lederen.
Les mer
Bank
2015.04.10

Renten settes ned på boliglån i SPK

Boliglånsrenten i SPK (Statens Pensjonskasse) settes ned med 0,1 % med virkning fra 1.mai 2015
Les mer
Arbeidsledighetstall
2015.04.09

Nye permitteringsregler

Regjeringen reverserer endringene i reglene for dagpenger under permittering, med virkning fra 1. juli. Dette skjer etter påtrykk fra YS, LO og NHO.
Les mer
Jorunn Berland
2015.04.08

Enighet mellom YS og NHO

YS og NHO kom torsdag kveld til enighet i årets mellomoppgjør. Det blir ikke gitt et generelt tillegg til alle, men et eget lavtlønnstillegg.
Les mer
YS-leder Jorunn Berland
2015.03.26

- Kan gi økt verdiskapning

- YS slutter seg til hovedlinjen i Scheelutvalgets forslag om bredere skattegrunnlag og lavere satser, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Paal Arnesen
2015.03.26

Hvordan skal fremtidens arbeidsgiverfunksjon i staten organiseres?

Nå foreligger rapporten "Gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen" utarbeidet av konsulentselskapet Deloitte på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Les mer
Erik Kollerud
2015.03.24

- Må få mer ressurser

- Det må følge ressurser med kommunereformen, slik at kommunene kan forvalte oppgavene på en bedre måte, mener YS' nestleder.
Les mer
Lizzie Ruud Thorkildsen
2015.03.19

Enighet i Norlandia

Tirsdag morgen kom partene i Norlandia til enighet. - Meklingen har omfattet barnehager og sykehjem, opplyser Lizzie Ruud Thorkildsen.
Les mer
Furøy
2015.03.12

Samlet for allmenngjøring

- Arbeidsgiversiden i tariffavtalen for gods står nå sammen med oss om allmenngjøring, opplyser Svein Furøy, leder for Yrkestrafikkforbundet i YS.
Les mer