Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk

Inntektspolitikk


Paal Arnesen
2014.12.12

YS stat holdt sin årlige lederkonferanse

For fjerde gang arrangerte YS Stat lederkonferanse for ledere i de statlige forbundene 2 og 3. desember.
Les mer
Penger
2014.12.12

Nye særavtaler inngått i staten

Fredag 12.desember 2014 ble det inngått avtaler mellom Staten ved KMD og hovedsammenslutningene vedrørerende fleksitidsavtalen og utenlandsregulativet.
Les mer
Hans-Erik Skjæggerud
2014.12.12

Støtte til Parat

Parat fikk mange oppmuntrende kommentarer fra de reisende under den politiske markeringen på Gardermoen: - De streikende har min fulle støtte.
Les mer
Erna Solberg
2014.12.11

Kritisk til statsministeren

Har velgerne stemt for at det skal åpnes opp for flere midlertidige stillinger på generell basis, slik arbeidsminister Eriksson nå foreslår?
Les mer
Vegard Einan
2014.12.09

Protest mot Eriksson

Vegard Einan, nestleder i YS-forbundet Parat, opplyser at Parats medlemmer i luftfarten gjennomfører en politisk demonstrasjonsstreik i dag.
Les mer
Jorunn Berland
2014.12.09

Planlegger politisk streik

- Forbundene i YS har gitt tydelig beskjed om at de ønsker at vi gjennomfører politisk streik på nyåret, opplyser YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Jorunn Berland
2014.12.09

Gjør arbeidslivet utrygt

- Regjeringen ignorerer alle advarsler og er i ferd med å styre arbeidslivet i fullstendig feil retning, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Furøy
2014.12.09

- Mangler kapasitet

- Det hjelper lite med kabotasjekontroll hvis politiet ikke har kapasitet til å følge opp sakene, mener Svein Furøy, forbundsleder i YTF (YS).
Les mer
Eriksson Robert
2014.12.05

Uthuler trepartssamarbeid

- Når vetoretten fjernes svekkes også en av bærebjelkene for maktbalansen i trepartssamarbeidet, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Penger
2014.12.04

Ny sats for pensjonistlønn

Fra 1. januar 2015 er satsen for pensjonistlønn 186 kroner per time.
Les mer
Arbeidstaker
2014.12.02

"Vetoretten" i AML

Arbeidsministeren varsler at regjeringen vil fjerne den såkalte "vetoretten" knyttet til arbeidsmiljøloven. Hvilke konsekvenser får det for deg?
Les mer
Jorunn Berland
2014.12.02

- Må understøtte fordelingen

- Endringer i skattesystemet må ikke føre til økt skattebyrde for folk flest, sier Jorunn Berland i en kommentar til Scheel-utvalgets innstilling.
Les mer
SAFE kongressen 2014
2014.12.01

SAFE fortsetter i YS

Lørdag 29. november vedtok kongressen i SAFE at forbundet forsatt skal være medlem av YS. Vedtaket ble fattet med et stort flertall.
Les mer
Sanner og Arnesen
2014.12.01

Nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser

Nye retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon ble i dag fastsatt ved kongelig resolusjon.
Les mer
Bank
2014.11.26

«Gullrenta» glimrer ikke lenger

YS Stat er kritisk til at statens incentivordninger stadig forringes. Det siste er at normrenta, som fastsettes av Finansdepartementet, økes ytterligere.
Les mer