Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk

Inntektspolitikk


Negotians landsmøte 2014
2014.11.26

Vurderer å fusjonere

Etter en bred debatt med mange engasjerte innlegg, vedtok landsmøtet i Negotia (YS) å inngå intensjonsavtale om å fusjonere med Parat (YS).
Les mer
Sanner
2014.11.26

- Gjennomgår den statlige arbeidsgiverfunksjonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender nå ut en forespørsel om et utredningsoppdrag. Rapport skal foreligge innen utgangen av februar 2015.
Les mer
Penger
2014.11.24

Ny særavtale i Staten om dekning av utgifter til reise og kost innenlands fra 1.1.2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene er blitt enige om en ny «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands», med virkning fra 1. januar 2015.
Les mer
Folk på gata
2014.11.23

Noe bedre fordelingsprofil

Forliket i Stortinget mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti bedrer profilen på statsbudsjettet, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Jorunn Berland
2014.11.23

Landsmøte i Skolelederne

- Skolelederne er en viktig aktør i YS-fellesskapet, sa YS-leder Jorunn Berland i sin hilsningstale til landsmøtet i Skolelederforbundet.
Les mer
Margunn Haugland
2014.11.15

Avholdt landsmøte

Fredag 14. november avholdt Bibliotekarforbundet (YS) landsmøte, med blant annet valg av Margunn Haugland som ny forbundsleder.
Les mer
Jorunn Berland og Pål Arnesen
2014.10.30

Landsmøte i AVYO

YS-leder Jorunn Berland la vekt på AVYOs viktige rolle i YS da hun holdt sin hilsningstale til forbundets landsmøte denne uken.
Les mer
Jorunn Berland
2014.10.30

- Sammen er vi sterke

YS-leder Jorunn Berland la vekt på å styrke fagbevegelsen i et arbeidsliv i stadig endring da hun gjestet AVYOs landsmøte denne uken.
Les mer
Økt ledighet blant ungdom
2014.10.30

Uro i arbeidsmarkedet

- Det er stor uro i arbeidsmarkedet. Mange av våre medlemmer berøres av omstilling og oppsigelser, uttaler YS-forbundet Negotia.
Les mer
2014.10.28

Kontakt YS Stat

Les mer
Hilde-Marit Rysst
2014.10.16

SAFE ikke overrasket

- Helge Lunds fratreden i Statoil kommer ikke som en stor overraskelse. Slik kommenterer Hilde-Marit Rysst, leder i SAFE, nyheten om at Lund går.
Les mer
Jorunn Berland
2014.10.14

Bekymret for økte forskjeller

- Rammen er fornuftig, men YS frykter at det er lagt opp til betydelige fordelingsutfordringer, sier YS-leder Jorunn Berland om statsbudsjettet.
Les mer
Jorunn Berland
2014.10.13

Møttes om statsbudsjettet

- Budsjettrammen fremstår som ansvarlig, men YS frykter at det er lagt opp til betydelige fordelingsutfordringer, sa YS-lederen i Kontaktutvalget.
Les mer
Pål Adrian Hellmann
2014.10.08

Statsbudsjettet 2015: Se til finansnæringen

Et av virkemidlene regjeringen løfter frem for å øke produktivitetsveksten i Norge er digitalisering av offentlig sektor. - Det støtter vi, og her er finansnæringen et forbilde. Men vi savner en egen næringspolitikk for finans, sier Finansforbundets leder Pål Adrian Hellman.
Les mer
BFO-veteraner
2014.10.08

BFOs kommentarer til Forsvarets budsjettforslag for 2015

Flatt budsjett videreføres i 2015 og er i prinsippet i samsvar med vedtatte Langtidsplan for 2013 - 2016. Selv med noen mindre økninger i budsjettet, er en rekke sektorer nå så utsatt at kutt og reduksjoner må finne sted, mener BFO (YS).
Les mer