Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk

Inntektspolitikk


Jorunn Berland
2015.03.26

Tariffoppgjøret: Enighet i forhandlingene mellom YS og NHO

YS og NHO kom torsdag kveld til enighet i årets mellomoppgjør. - Det vil ikke bli gitt et generelt tillegg til alle, men et eget lavlønnstillegg, opplyser YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
YS-leder Jorunn Berland
2015.03.26

- Kan gi økt verdiskapning

- YS slutter seg til hovedlinjen i Scheelutvalgets forslag om bredere skattegrunnlag og lavere satser, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Paal Arnesen
2015.03.26

Hvordan skal fremtidens arbeidsgiverfunksjon i staten organiseres?

Nå foreligger rapporten "Gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen" utarbeidet av konsulentselskapet Deloitte på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Les mer
Erik Kollerud
2015.03.24

- Må få mer ressurser

- Det må følge ressurser med kommunereformen, slik at kommunene kan forvalte oppgavene på en bedre måte, mener YS' nestleder.
Les mer
BerlandogOpeegaardweb
2015.03.19

- Et ansvarlig oppgjør

YS-lederen mener det er rom for reallønnsvekst, at medlemmene skal ha rettmessige andel av verdiskapingen og at lavtlønte må sikres særskilte tillegg.
Les mer
Lizzie Ruud Thorkildsen
2015.03.19

Enighet i Norlandia

Tirsdag morgen kom partene i Norlandia til enighet. - Meklingen har omfattet barnehager og sykehjem, opplyser Lizzie Ruud Thorkildsen.
Les mer
Furøy
2015.03.12

Samlet for allmenngjøring

- Arbeidsgiversiden i tariffavtalen for gods står nå sammen med oss om allmenngjøring, opplyser Svein Furøy, leder for Yrkestrafikkforbundet i YS.
Les mer
YS-leder Jorunn Berland
2015.03.12

Lettet over enigheten

- Jeg vil berømme både Parat og ledelsen i Norwegian for å ha kommet til enighet. Forhandlingene har vært usedvanlig kompliserte, sier YS-lederen.
Les mer
Norwegian
2015.03.10

Enighet i Norwegian

Pilotene i Norwegian er fornøyd med at de har fått nødvendig binding til morselskapet, likeverdige avtaler i Skandinavia og felles karrieremuligheter.
Les mer
Jorunn Berland
2015.03.10

Parat har bred støtte

YS ønsker ikke å gå inn i noen polemikk så lenge forhandlingene pågår, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Halvor Vatnar
2015.03.10

Kjære fagforeningskollega!

- På vegne av medlemmene i Norwegian pilot union i Parat retter jeg en stor takk for all solidaritet vi har mottatt, sier Halvor Vatnar, leder i NPU.
Les mer
Bank
2015.03.10

Rentebrev til Jan Tore Sanner

LO Stat, UNIO, YS Stat og Akademikerne har i dag sendt et brev til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner hvor tema er den store økningen i normrenten som har funnet sted over de siste to år.
Les mer
De tre lederne
2015.03.06

LO, Unio og YS om streiken

Streiken i Norwegian er en alvorlig konflikt. Den handler om prinsipielle spørsmål i arbeidslivet og har stor betydning for andre bransjer.
Les mer
Jorunn Berland
2015.03.05

Flyr ikke med Norwegian

YS-leder Jorunn Berland vil påse at ansatte i YS ikke flyr med Norwegian så lenge streiken pågår. Hun oppfordrer de 18 YS-forbundene om det samme.
Les mer
Jorunn Berland
2015.03.03

- Åpenbart streikebryteri

- Piloter fra andre datterselskaper er satt til å utføre de streikendes arbeid. Det hersker ingen tvil om at Norwegian bedriver streikebryteri.
Les mer