Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk

Inntektspolitikk


Jorunn Berland og Pål Arnesen
2014.10.30

Landsmøte i AVYO

YS-leder Jorunn Berland la vekt på AVYOs viktige rolle i YS da hun holdt sin hilsningstale til forbundets landsmøte denne uken.
Les mer
Jorunn Berland
2014.10.30

- Sammen er vi sterke

YS-leder Jorunn Berland la vekt på å styrke fagbevegelsen i et arbeidsliv i stadig endring da hun gjestet AVYOs landsmøte denne uken.
Les mer
Økt ledighet blant ungdom
2014.10.30

Uro i arbeidsmarkedet

- Det er stor uro i arbeidsmarkedet. Mange av våre medlemmer berøres av omstilling og oppsigelser, uttaler YS-forbundet Negotia.
Les mer
2014.10.28

Kontakt YS Stat

Les mer
Hilde-Marit Rysst
2014.10.16

SAFE ikke overrasket

- Helge Lunds fratreden i Statoil kommer ikke som en stor overraskelse. Slik kommenterer Hilde-Marit Rysst, leder i SAFE, nyheten om at Lund går.
Les mer
Jorunn Berland
2014.10.14

Bekymret for økte forskjeller

- Rammen er fornuftig, men YS frykter at det er lagt opp til betydelige fordelingsutfordringer, sier YS-leder Jorunn Berland om statsbudsjettet.
Les mer
Jorunn Berland
2014.10.13

Møttes om statsbudsjettet

- Budsjettrammen fremstår som ansvarlig, men YS frykter at det er lagt opp til betydelige fordelingsutfordringer, sa YS-lederen i Kontaktutvalget.
Les mer
Pål Adrian Hellmann
2014.10.08

Statsbudsjettet 2015: Se til finansnæringen

Et av virkemidlene regjeringen løfter frem for å øke produktivitetsveksten i Norge er digitalisering av offentlig sektor. - Det støtter vi, og her er finansnæringen et forbilde. Men vi savner en egen næringspolitikk for finans, sier Finansforbundets leder Pål Adrian Hellman.
Les mer
BFO-veteraner
2014.10.08

BFOs kommentarer til Forsvarets budsjettforslag for 2015

Flatt budsjett videreføres i 2015 og er i prinsippet i samsvar med vedtatte Langtidsplan for 2013 - 2016. Selv med noen mindre økninger i budsjettet, er en rekke sektorer nå så utsatt at kutt og reduksjoner må finne sted, mener BFO (YS).
Les mer
Tollere
2014.10.08

Svekker samfunnssikkerheten

Ingen av tollvesenets satsingsforslag er gitt plass i budsjettet. - Hvor er det blitt av satsingen på grensekontrollen, spør Norsk Tollerforbund.
Les mer
Johnny Nauste
2014.10.08

Fornøyde politi og lensmenn

- Statsbudsjettet for 2015 er svært godt for politi- og lensmannsetaten. Det sier Jonny Nauste, leder av Norges Politilederlag, som er tilsluttet YS.
Les mer
Transportsektoren
2014.10.08

Etterlyser samhandling

- Vi stiller oss positive til arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og økt innsats på 25 millioner kroner, sier YTF om statsbudsjettet for 2015.
Les mer
Arnesenweb
2014.10.08

- Ser frem til forhandlinger

YS er positive til at arbeidsminister Robert Eriksson tar initiativ til å samle partene for å diskutere fremtidens offentlige tjenestepensjonsordning.
Les mer
Claes-Mikael Jonnson
2014.10.06

NFS om lønnsdannelsen

Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS) arrangerte torsdag en konferanse i Norge om de ulike sidene av den nordiske forhandlingsmodellen.
Les mer
Rysst
2014.09.30

- Må være årvåkne

- Jeg forventer at Statoils og andre operatørers varslede kutt i vedlikehold fører til ekstra årvåkenhet hos myndighetene, advarer lederen av SAFE.
Les mer