Du er her:  - Startside  - IA  - Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv

Utviklingen de senere årene, med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger, er problematisk både for individer, virksomheter og samfunnet. Sykefravær, uføretrygd og tidlig pensjon bidrar også til å svekke tilgangen på arbeidskraft til alle deler av arbeidslivet. Partene er enige om at IA-avtalen er et tjenelig virkemiddel for å få et mer inkluderende arbeidsliv og forebygge overgang fra arbeid til trygd. Partene i arbeidslivet har sammen med myndighetene et særlig ansvar for holdningsskapende arbeid og for å snu utviklingen. IA-arbeidet har vist at når innsatsen rettes inn mot individ-, virksomhets- og nasjonalt nivå, basert på samarbeid og konsensus, kan det oppnås resultater. Regjeringen og partene i arbeidslivet er derfor enige om å videreføre samarbeidet for å styrke arbeidslinjen i arbeidslivet.
Arbeidstakere
2014.07.02

Nye regler for sykefravær

I forbindelse med nye regler for sykefravær, som trådte i kraft 1. juli i år, har partene samarbeidet om oppdatert brosjyremateriell.
Les mer
Folkemengde
2010.10.11

Søk om FARVE-midler

Søk FARVE-midler for 2011 innen 1. november. FARVE forvalter forsøksmidler knyttet til prosjekter innen arbeidsliv og velferd.
Les mer
Ny IA-avtale
2010.09.26

Sykefraværet har gått ned

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det totale sykefraværet har gått ned med 10,7 prosent. - Gledelige tall, sier YS-lederen.
Les mer
Likelønn
2010.04.28

Konferanse om IA i staten

Velkommen til konferanse om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) i staten 8. juni. Arrangørerer er Difi, FAD og organisasjonene i staten.
Les mer
Frokostmøte om sykelønn
2010.02.15

Frokostmøte om sykelønn

Folk er friskere enn før, men ikke alle er helt friske og det er vanskelig å måle god og dårlig moral, sa Arnstein Mykletun under et frokostmøte i YS.
Les mer