Du er her:  - Startside  - Arbeidsmiljøloven

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar dreier seg i hovedsak om å ta sosiale og miljømessige hensyn utover det som er lovpålagt. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS er i kraft av å jobbe for medlemsforbundenes interesser en samfunnsansvarlig aktør. I tillegg til å sette søkelys på og engasjere oss i viktige temaer rundt samfunnsansvar, vil vi også sørge for at vår egen virksomhet er samfunnsansvarlig. Vi har derfor definert samfunnsansvar for YS slik: "YS skal i alle ledd ha en transparent og etisk atferd som bidrar til bærekraftig utvikling. Som samfunnsansvarlig aktør skal YS jobbe for faglige rettigheter, demokratiutvikling, menneskerettigheter, fattigdomsbekjempelse og klima- og miljørelaterte spørsmål." Vårt mål er at YS skal være en arbeidstakerorganisasjon som er ledende i å sette samfunnsansvar på dagsorden.
Sommerjobb

FARVE-konferansen

Hvordan gjør vi veien mot jobb kortest mulig for de som innvandrer til Norge? Svaret får du ved å delta under årets FARVE-konferanse 29. oktober!
Les mer
YS-leder Jorunn Berland

Bruk stemmeretten!

- På mandag skal velgere i 428 kommuner bestemme hvem som skal styre kommuner og fylker. Det mandatet vi gir gjennom stemmeseddelen har betydning for lokal utvikling fire år fremover, sier YS-lederen.
Les mer
Berland, Strand og Kristiansen

- Alvorlig for regjeringen

Nesten halvparten av arbeidstakerne mener situasjonen i arbeidslivet har blitt verre siden regjeringen tiltrådte, viser Arbeidslivsbarometeret.
Les mer
Forskrift i politiet

Reagerer på forlengelse

Bevæpning av 6 000 politifolk er unødvendig. Stortinget må ta en ny vurdering av politiets bevæpning, krever YS-forbundet Norges Politilederlag.
Les mer
Jorunn Berland

Svart økonomi er en tyv!

Vi har et spesielt ansvar for at andre arbeidstakere skal sikres sosiale rettigheter, sa YS-leder Jorunn Berland i sin appell under Arendalsuka.
Les mer
Eriksson og Berland

- Regjeringen i utakt

Om lag halvparten av norske arbeidstakere mener at situasjonen i arbeidslivet harr blitt verre siden regjeringen tiltrådte i 2013.
Les mer
Debatt Arendalsuka

YS-debatt på Arendalsuka

Arbeidslivet er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Har det egentlig blitt så mye verre? spurte YS og inviterte til debatt under Arendalsuka.
Les mer
Websak2014

YS på Arendalsuka

Også i år inviterer vi til «Fredagskveld med YS», et arrangement der politikk etterfølges av musikk. Og selvsagt finner du oss i politisk gate.
Les mer
Shabana Rehman Gaarder

- Snakk til de unges hjerter

Onsdag inviterte YS-forbundet Delta til debatt under Arendalsuka. - Snakk til de unges hjerter for å få dem med på laget, sa Shabana Rehman Gaarder.
Les mer
Gunn Kristoffersen

YS om ansvarlige innkjøp

- YS mener det må settes krav til grunnleggende arbeids- og menneskerettigheter ved offentlige innkjøp, sier rådgiver Gunn Kristoffersen.
Les mer
Penger

Felles innsats

- YS har lenge etterlyst en samordning av offentlige kontrollorganer i kampen mot kriminalitet i arbeidslivet, sier YS-lederen.
Les mer
Hans-Erik Skjæggerud

Billig for enhver pris?

"Billig for enhver pris?" Dette spørsmålet er temaet for YS-forbundet Parats konferanse denne uken, når 250 tillitsvalgte fra hele landet samles.
Les mer
Websak2014

Bredt YS-program

Under Arendalsuka møter du både YS-leder Jorunn Berland og ledere av YS-forbundene i politisk gate. I tillegg kommer daglige arrangementer.
Les mer
YS på Arendalsuka

YS-standen på plass i politisk gate i Arendal

Trass i kraftige regn-, torden- og haglebyger kom YS-standen opp som den skulle. YS-leder Jorunn Berland sier hun ser frem til et fullspekket program.
Les mer
TV2 web

Krever allmenngjøring

- Det er tid for handling. Derfor krever YS allmenngjøring innen gods- og turbussbransjen, sa YS-leder Jorunn Berland på Arendalsuka tirsdag.
Les mer
Betalmedkort II

Dra julekortet

Noen ganger betyr det noe om vi velger kort eller kontanter. Gjennom Samarbeid mot svart økonomi ber vi deg om å bruke kort – også når du spiser ute, klipper deg eller vasker bilen.
Les mer
Jorunn Berland

YS-leder Jorunn Berland gratulerer Erna med valgresultatet

- Nattens valgresultat viser et klart borgerlig flertall, og vi går nå inn i noen spennende uker med regjeringsforhandlinger. På vegne av YS vil jeg gratulere Erna med valgresultatet. YS har klare krav til en ny regjering, uavhengig av hvilke partier som finner sammen, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Arendalsuka åpnes

Arendalsuka åpnet

Torsdag åpnet ordfører Einar Halvorsen Arendalsuka 2013 med pomp og prakt. - Ambisjonen er å skape en nasjonal arena for politikk og samfunn, sa han.
Les mer
Arendalsuka

Besøk YS-standen under Arendalsuka fra 8. til 13. august

YS og en rekke av våre forbund deltar når Arendalsuka arrangeres 8. til 13. august. YS inviterer bl.a. til debatt og konsert med Vidar Busk fredag 9. august.
Les mer
Berland, Folkestad og Aarbakke

YS, Unio og Akademikerne: Regjeringen har ikke gjort nok

- Regjeringen har ikke gjort nok for å hjelpe midlertidig ansatte, konkurranseutsatte som mister pensjonsordning eller arbeidstagere som ikke omfattes av arbeidsmiljøloven. Det sier YS-leder Jorunn Berland, Unios leder Anders Folkestad og Akademikernes leder Knut Aarbakke i et felles utspill i Aftenposten torsdag 20. juni.
Les mer
Lysbakken

Frokost med Lysbakken

Torsdag hørte drøyt tretti tillitsvalgte og ansatte i YS-fellesskapet partileder Audun Lysbakken redegjøre for SVs arbeidslivspolitikk.
Les mer
Robert Eriksson

Frokost med Frp

Mellom tretti og førti tillitsvalgte og ansatte i YS-felleskapet deltok på torsdagens frokostmøte med Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet.
Les mer
Grande og Kollerud

Frokost med Venstre

Mandag 13. mai hørte nærmere 40 tillitsvalgte og ansatte i YS-fellesskapet Trine Skei Grande snakke om og debattere Venstres arbeidslivspolitikk.
Les mer
Jorunn Berland

- Frp kan ødelegge mye

- Frps uttalelser viser at de ikke forstår hvor viktig den norske modellen er for verdiskapingen, sysselsettingen og en god fordeling, sier YS-lederen.
Les mer
Raymond Johansen

Frokostmøte hos YS

- Jeg er imponert over den jobben YS og Parat har gjort innen luftfarten, sa partisekretær Raymond Johansen (Ap) hos YS på frokostmøte.
Les mer
NFS

NFS om Ryanair

Nordens Faglige Samorganisasjon uttaler bl.a. at organisasjonen er svært bekymret for de alvorlige manglene ved lønns- og arbeidsvilkår i Ryanair.
Les mer
Senterpartiet hos YS

Frokost med Senterpartiet

Tillitsvalgte og ansatte i YS var samlet til frokost for å få informasjon om Senterpartiets arbeidslivspolitikk og det nye partiprogrammet.
Les mer
Kjell Ingolf Ropstad

Frokostmøte med KrF

Torsdag hørte rundt tjue tillitsvalgte og ansatte i YS-fellesskapet Kjell Ingolf Ropstad snakke om Kristelig Folkepartis arbeidslivspolitikk.
Les mer
Frokostmøte Høyre

Frokost med Røe Isaksen

Onsdag hørte over sytti tillitsvalgte og ansatte i YS-fellesskapet Torbjørn Røe Isaksen snakke om og debattere Høyres arbeidslivspolitikk.
Les mer
Torbjørn Røe Isaksen

Røe Isaksen til YS

Onsdag morgen kan du spise frokost hos YS sammen med Torbjørn Røe Isaksen, medlem av Stortingets Arbeids- og sosialkomite.
Les mer