Du er her:  - Startside  - Miljø

Miljø

Under fanen Miljø inkluderer YS også begrepene bærekraftig utvikling og klima. Det er naturlig og nødvendig for YS som hovedorganisasjon og samfunnsaktør å være aktive i den klimapolitiske debatten og bidra til at alle sider ved arbeidslivet har bærekraftig utvikling som sitt fremste mål. Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. YS må ha en sterk stemme både når det gjelder å foreslå tiltak som bidrar til å snu utviklingen, initiere områder for forskning og utvikling, samt delta aktivt i det omstillingsarbeid som nødvendigvis må følge av gjennomgripende endringer.
WorldDay

World Day for Decent Work

Tirsdag 7. oktober markerte fagforeninger over hele verden den internasjonale dagen for anstendig arbeid, eller World Day for Decent Work.
Les mer
Regjeringens klimakonferanse

YS på toppmøte om klima

- Vi kan ikke vente med å utvikle grønnere arbeidsplasser, sa YS-lederen i sitt innlegg på Regjerings klimakonferanse torsdag.
Les mer
Jorunn Berland

Sykefraværet ned

Sykefraværet har gått ned med tre prosent og ligger nå på 6,3 prosent. - Gledelig, men ikke nok, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
COP19

ITUC forlot COP19

International Trade Union Confederation forlot klimaforhandlingene i Warszawa i protest mot at medlemslandene i FN ikke tar klimatrusselen på alvor.
Les mer
SolberghosZero2013B

Ber om nytt klimaråd

YS, LO, Unio og Akademikerne ber om at arbeidslivets klimaråd blir etablert på nytt: - Et viktig smarbeid for å få på plass gode løsninger, sier de.
Les mer
Klima illustrasjonsfoto

Et bærekraftig arbeidsliv og grønnere arbeidsplasser

Faktaark fra YS utarbeidet i 2013
Les mer
ETUCklima2050

Ungdom og klimamål

YS har vært med i et europeisk prosjekt som har sett på hvordan vi kan inkludere dagens unge for å nå klimamålsettingene i 2050.
Les mer
Gunn Kristoffersen paa ILOkonferansen 2013

Historisk miljødokument

- Etter mange år med intens jobbing har vi endelig lykkes med å få hensynet til miljø inn i FNs arbeidsorgan ILO, opplyser YS-rådgiver Gunn Kristoffersen.
Les mer
YS om Nasjonal transportplan

Nasjonal Transportplan: - Flere må la bilen bli igjen hjemme

- Regjeringen bør ha større ambisjoner enn det de legger opp til i Nasjonal Transportplan. Enda flere må la bilen stå igjen hjemme, hvis vi klare å minske køene og redusere utslippene, sier YS-leder Jorunn Berland. Mandag møtte YS i Stortinget for å gi sitt innspill til Nasjonal Transportplan.
Les mer
NFS

YS deltar på NFS-konferansen på Grønland

YS deltar denne uken på Nordens Faglige Samorganisasjons konferanse på Grønland. - Våre grønlandske fagforeningskollegaer møter store utfordringer, både når det gjelder arbeidslivet og klimaendringene, påpeker YS-leder Jorunn Berland.
Les mer