Du er her:  - Startside  - Miljø

Miljø

Under fanen Miljø inkluderer YS også begrepene bærekraftig utvikling og klima. Det er naturlig og nødvendig for YS som hovedorganisasjon og samfunnsaktør å være aktive i den klimapolitiske debatten og bidra til at alle sider ved arbeidslivet har bærekraftig utvikling som sitt fremste mål. Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. YS må ha en sterk stemme både når det gjelder å foreslå tiltak som bidrar til å snu utviklingen, initiere områder for forskning og utvikling, samt delta aktivt i det omstillingsarbeid som nødvendigvis må følge av gjennomgripende endringer.
Regjeringens klimakonferanse

YS på toppmøte om klima

- Vi kan ikke vente med å utvikle grønnere arbeidsplasser, sa YS-lederen i sitt innlegg på Regjerings klimakonferanse torsdag.
Les mer
Jorunn Berland

Sykefraværet ned

Sykefraværet har gått ned med tre prosent og ligger nå på 6,3 prosent. - Gledelig, men ikke nok, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
COP19

ITUC forlot COP19

International Trade Union Confederation forlot klimaforhandlingene i Warszawa i protest mot at medlemslandene i FN ikke tar klimatrusselen på alvor.
Les mer
SolberghosZero2013B

Ber om nytt klimaråd

YS, LO, Unio og Akademikerne ber om at arbeidslivets klimaråd blir etablert på nytt: - Et viktig smarbeid for å få på plass gode løsninger, sier de.
Les mer
Klima illustrasjonsfoto

Et bærekraftig arbeidsliv og grønnere arbeidsplasser

Faktaark fra YS utarbeidet i 2013
Les mer
ETUCklima2050

Ungdom og klimamål

YS har vært med i et europeisk prosjekt som har sett på hvordan vi kan inkludere dagens unge for å nå klimamålsettingene i 2050.
Les mer
Gunn Kristoffersen paa ILOkonferansen 2013

Historisk miljødokument

- Etter mange år med intens jobbing har vi endelig lykkes med å få hensynet til miljø inn i FNs arbeidsorgan ILO, opplyser YS-rådgiver Gunn Kristoffersen.
Les mer
YS om Nasjonal transportplan

Nasjonal Transportplan: - Flere må la bilen bli igjen hjemme

- Regjeringen bør ha større ambisjoner enn det de legger opp til i Nasjonal Transportplan. Enda flere må la bilen stå igjen hjemme, hvis vi klare å minske køene og redusere utslippene, sier YS-leder Jorunn Berland. Mandag møtte YS i Stortinget for å gi sitt innspill til Nasjonal Transportplan.
Les mer
NFS

YS deltar på NFS-konferansen på Grønland

YS deltar denne uken på Nordens Faglige Samorganisasjons konferanse på Grønland. - Våre grønlandske fagforeningskollegaer møter store utfordringer, både når det gjelder arbeidslivet og klimaendringene, påpeker YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
YS om Nasjonal transportplan

Tilstrekkelig transportplan?

Ny nasjonal transportplan inneholder et historisk økonomisk løft. Til tross for rekordsatsing stiller YS-leder Jorunn Berland spørsmålet om det er nok?
Les mer