Du er her:  - Startside  - Miljø

Miljø

Under fanen Miljø inkluderer YS også begrepene bærekraftig utvikling og klima. Det er naturlig og nødvendig for YS som hovedorganisasjon og samfunnsaktør å være aktive i den klimapolitiske debatten og bidra til at alle sider ved arbeidslivet har bærekraftig utvikling som sitt fremste mål. Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. YS må ha en sterk stemme både når det gjelder å foreslå tiltak som bidrar til å snu utviklingen, initiere områder for forskning og utvikling, samt delta aktivt i det omstillingsarbeid som nødvendigvis må følge av gjennomgripende endringer.
Debatterte grønt skifte på Arendalsuka

- Gjør loven grønnere

Det er mye snakk om å skape nye, grønne arbeidsplasser. Det er minst like viktig å gjøre arbeidsplassene vi allerede har mer miljøvennlige, mener YS.
Les mer
Berland

Møtte i klimarådet

- Klimaavtalen fra Paris må gjøres om til nasjonale handlinger. Vi kommer til å bli utfordret på holdningene våre, tror YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Åpningsseremoni COP15

Rettferdig omstilling

Under forhandlingene i Paris ble 196 land enige om en ny klimaavtale. Det skal tas hensyn til rettferdig omstilling og kvalitetsjobber.
Les mer
Paris2015

YS og Unio reagerer

Den internasjonale fagbevegelsen reagerer på at Norge vil kutte henvisninger til rettferdig omstilling og menneskerettigheter i klimaforhandlingene.
Les mer
klimakonferansen2015

Støtter reduksjonsmålene

YS, LO og Unio har sendt et felles brev til myndighetene i forkant av klimaforhandlingene i Paris. YS deltar i Paris som representant for ITUC.
Les mer
YS møter klimarådet

YS satser grønt

Vi må forplikte hverandre lokalt og bruke trepartssamarbeidet, sa YS 1. nestleder Erik Kollerud til Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft.
Les mer
Miljø brosjyre bilde

Et grønnere arbeidsliv

YS’ strategi for en bærekraftig utvikling Vedtatt av Sentralstyret 9. januar 2014
Les mer
YS-leder Jorunn Berland

Klimarådet i gang

Et velfungerende samarbeid med partene i arbeidslivet er avgjørende for å få på plass de beste løsningene, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Miljø brosjyre bilde

YS inn i nytt klimaråd

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft oppretter nytt klimaråd. Statsråden inviterer YS-leder Jorunn Berland til å delta som fast medlem.
Les mer
WorldDay

World Day for Decent Work

Tirsdag 7. oktober markerte fagforeninger over hele verden den internasjonale dagen for anstendig arbeid, eller World Day for Decent Work.
Les mer