Du er her:  - Startside  - Miljø

Miljø

Under fanen Miljø inkluderer YS også begrepene bærekraftig utvikling og klima. Det er naturlig og nødvendig for YS som hovedorganisasjon og samfunnsaktør å være aktive i den klimapolitiske debatten og bidra til at alle sider ved arbeidslivet har bærekraftig utvikling som sitt fremste mål. Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. YS må ha en sterk stemme både når det gjelder å foreslå tiltak som bidrar til å snu utviklingen, initiere områder for forskning og utvikling, samt delta aktivt i det omstillingsarbeid som nødvendigvis må følge av gjennomgripende endringer.
Miljø brosjyre bilde

Et grønnere arbeidsliv

YS’ strategi for en bærekraftig utvikling Vedtatt av Sentralstyret 9. januar 2014
Les mer
YS-leder Jorunn Berland

Klimarådet i gang

Et velfungerende samarbeid med partene i arbeidslivet er avgjørende for å få på plass de beste løsningene, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Miljø brosjyre bilde

YS inn i nytt klimaråd

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft oppretter nytt klimaråd. Statsråden inviterer YS-leder Jorunn Berland til å delta som fast medlem.
Les mer
WorldDay

World Day for Decent Work

Tirsdag 7. oktober markerte fagforeninger over hele verden den internasjonale dagen for anstendig arbeid, eller World Day for Decent Work.
Les mer
Regjeringens klimakonferanse

YS på toppmøte om klima

- Vi kan ikke vente med å utvikle grønnere arbeidsplasser, sa YS-lederen i sitt innlegg på Regjerings klimakonferanse torsdag.
Les mer
Jorunn Berland

Sykefraværet ned

Sykefraværet har gått ned med tre prosent og ligger nå på 6,3 prosent. - Gledelig, men ikke nok, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
COP19

ITUC forlot COP19

International Trade Union Confederation forlot klimaforhandlingene i Warszawa i protest mot at medlemslandene i FN ikke tar klimatrusselen på alvor.
Les mer
SolberghosZero2013B

Ber om nytt klimaråd

YS, LO, Unio og Akademikerne ber om at arbeidslivets klimaråd blir etablert på nytt: - Et viktig smarbeid for å få på plass gode løsninger, sier de.
Les mer
Klima illustrasjonsfoto

Et bærekraftig arbeidsliv og grønnere arbeidsplasser

Faktaark fra YS utarbeidet i 2013
Les mer
ETUCklima2050

Ungdom og klimamål

YS har vært med i et europeisk prosjekt som har sett på hvordan vi kan inkludere dagens unge for å nå klimamålsettingene i 2050.
Les mer