Du er her:  - Startside  - Likestilling

Likestilling

Likestilling er mer enn fravær av diskriminering, på samme måte som like muligheter er mer enn like rettigheter. Formelt like rettigheter er en forutsetning for å skape likestilling, men dessverre ikke tilstrekkelig. Reell likestilling skapes når alle, uansett gruppetilhørighet eller personlige forhold, har like muligheter til deltakelse og utvikling. Kanskje kan vi også definere likestilling som lik rett til å være forskjellig?
Jorunn Berland
2014.03.11

Aktuelt på kvinnedagen

Den internasjonale kvinnedagen er en dag for å markere både hva som er oppnådd og hva som gjenstår i arbeidet for likestilling mellom kvinner og menn.
Les mer
Møtte statsrådene om likestilling
2014.03.03

Samarbeider om likestilling

Statsrådene Eriksson og Horne er positive til fortsatt trepartssamarbeidet om likestilling. Det kom frem på møtet bl.a. YS hadde tatt initiativ til.
Les mer
Inger Lise Rasmussen
2014.01.09

Flere menn enn kvinner vil ha mer fleksibel arbeidstid

Tre av ti menn mener arbeidstidsordningene bør bli mindre strenge. Bare en av ti kvinner mener det samme. - Samtidig viser YS Arbeidslivsbarometer at kvinner fortsatt tar det meste av arbeidet i hjemmet, påpeker Inger Lise Rasmussen, leder av YS-forbundet Negotia.
Les mer
Kvinnekonferanse i Senegal
2013.12.13

- Regn med oss

"Count us in", krever de 300 fagforeningskvinnene fra rundt ett hundre land, som denne uken deltok på ITUCs 2. verdenskvinnekongress i Senegal.
Les mer
Helga Aune og Jorunn Berland
2013.10.16

Likestillingsprisen til Aune

YS’ likestillingspris for 2013 ble i dag delt ut til jurist Helga Aune (44) for sitt pionérarbeid innenfor jus som redskap for vern mot diskriminering. Aune er aktuell med boka «Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag».
Les mer