Du er her:  - Startside  - Likestilling

Likestilling

Likestilling er mer enn fravær av diskriminering, på samme måte som like muligheter er mer enn like rettigheter. Formelt like rettigheter er en forutsetning for å skape likestilling, men dessverre ikke tilstrekkelig. Reell likestilling skapes når alle, uansett gruppetilhørighet eller personlige forhold, har like muligheter til deltakelse og utvikling. Kanskje kan vi også definere likestilling som lik rett til å være forskjellig?
Tina Bru
2016.03.09

Likestilling hett igjen

- Da jeg var 18 mente jeg kvinner og menn har samme muligheter. Nå tenker jeg annerledes, sa Tina Bru fra Høyre på 8. mars-frokosten hos YS.
Les mer
Fedrekvote
2016.03.08

YS-frokost 8. mars

YS markerer den internasjonale kvinnedagen og inviterer til frokostmøte fra klokken 09.00 til 10.00 i kantina i YS-huset i Lakkegata 23.
Les mer
Jorunn Berland
2016.01.27

- Likestilling i revers

- Regjeringens forslag til ny likestillingslov svekker likestillingen mellom kjønnene. - Vi kan ikke støtte lovforslaget, sier YS-leder Berland.
Les mer
Elisabeth Grieg
2015.10.13

Likestillingspris til Grieg

Elisabeth Grieg får YS Likestillingspris for 2015 for sin synliggjøring av manglende likestilling mellom kvinner og menn i arbeids- og næringslivet.
Les mer
Kvinner med barn
2015.09.10

Guide for medarbeidersamtale

Bufdir har laget en samtaleguide for medarbeidersamtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker knyttet til graviditets- og småbarnsfasen.
Les mer