Du er her:  - Startside  - IA

Inkluderende arbeidsliv

Et godt arbeidsliv kjennetegnes ved at partene følger de spilleregler som er nedfelt i lov og forskrifter. Betingelsene for et godt arbeidsmiljø er gode rammevilkår for det daglige HMS-arbeidet i norske virksomheter. Sentralt i dette arbeidet står så vel medbestemmelse som vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven og viktige elementer for å sikre arbeidstakernes helse, velferd og sikkerhet.
SolbergogBerlandoktober2014web
2014.10.27

- Gledelig om sykelønn

- Jeg er svært fornøyd med at regjeringen har varslet at de trekker forslaget om å heve minstegrensen for rett til sykepenger, sier YS-lederen.
Les mer
Erna Solberg
2014.10.16

- Trepartssamarbeid må til

- Trepartssamarbeidet må til for at regjeringen skal lykkes, var det klare budskapet til statsminister Erna Solberg fra YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Barometertrio2014
2014.10.14

Intensiteten øker

Også i år oppfatter mange arbeidslivet som godt. Samtidig opplever en del økt intensitet og tidspress på jobb, viser YS Arbeidslivsbarometer 2014.
Les mer
Berland
2014.09.29

YS om midlertidige

- YS er sterkt imot midlertidig ansettelse i stillinger der arbeidsbehovet er permanent. Vi frykter at dette kan bli hovedregelen, sier YS-lederen.
Les mer
Inger Lise Rasmussen
2014.09.29

- Pinlig pensjonssak

- Norsk Industri (NHO) vil tvinge gjennom pensjonering av en av sine egne advokater. Nå må NHO rydde opp, krever Negotias leder, Inger Lise Rasmussen.
Les mer
JespersenKristine
2014.09.29

Kurs som motiverer

- Jeg har fått en bedre selvtillit gjennom å delta her og har forbedret meg på flere områder, sier JobbX kursdeltaker Kristine Jespersen.
Les mer
Arbeidstakere
2014.09.11

Ny tilskuddsordning

Fra 1. september 2014 er det endringer i tilskuddsordningene for IA virksomhetene. Da endres tilretteleggingstilskuddet til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd.
Les mer
2014.07.04

Last ned IA-appen

For å forbedre oppfølgingen av den sykmeldte har NAV kommet med en NAV sykefraværsapp. Den skal bidra IA-virksomheten eller bedriften til tett oppfølging av de ansatte.
Les mer
Arbeidstakere
2014.07.02

Nye regler for sykefravær

I forbindelse med nye regler for sykefravær, som trådte i kraft 1. juli i år, har partene samarbeidet om oppdatert brosjyremateriell.
Les mer
Jorunn Berland
2014.06.11

- Utfordrer samarbeidsmodellen, mener YS-lederen

- Dette er som forventet, men gjør det ikke mindre alvorlig, mener YS-leder Jorunn Berland om Regjeringens forslag om å endre arbeidsmiljøloven. - Flere av forslagene truer ikke bare vanlige arbeidstakeres liv og helse. De utfordrer også hele den norske samarbeidsmodellen, sier Berland.
Les mer
Idehefte seniorpolitisk arbeid
2014.05.02

Nyhetsbrev fra livsfaserådet i YS

Nyhetsbrevet fra YS sitt livsfaseråd er første i rekken. Målet er å spre informasjonen om rådets arbeid og aktiviteter til resten av organisasjonen.
Les mer
Signerte ny IA-avtale
2014.03.05

Signerte IA-avtalen

- Jeg er svært fornøyd med at partene har kommet til enighet om ny IA-avtale. Det er en god avtale, sa YS-leder Jorunn Berland under signeringen.
Les mer
LivsfasebrosjyreJPG
2014.02.26

Livsfaserådet med egen guide

-Vi er stolte av å presentere vår brosjyre og håper at den når ut til mange, sier Kim Borge Kolstad, leder av YS sitt livsfaseråd.
Les mer
YS om IA mange deltakere
2014.02.11

YS diskuterer IA

Mens partene nasjonalt forhandler om en ny IA-avtale, diskuterer tillitsvalgte i YS hvordan de fortsatt kan jobbe for et inkluderende arbeidsliv.
Les mer
Barometeret
2014.01.21

Vi ikke ha aldersgrense

- YS ønsker ingen øvre aldersgrense i arbeidslivet. Å legge vekt på alder fremfor kvalifikasjoner er diskriminerende, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
Jorunn Berland
2013.12.13

Forlenger IA-avtalen

- Vi ser frem til å reforhandle IA-avtalen, sa YS-lederen da hun undertegnet erklæringen om å videreføre dagens avtale til ny IA-avtale er på plass.
Les mer
Best sammen
2013.12.04

Best sammen

Frem til 13. desember er det kampanjeinnspurt om IA-samarbeidet i kommunesektoren. Delta i kampanjens Quiz hver dag.
Les mer
IA-konferansen 2013
2013.12.03

IA-konferansen 2013: - Byråkrati ødelegger for IA-avtalen

Solveig Ose, forskningsleder for Sintef helse, mener for mye byråkrati stenger for IA-avtalen. - Endringene i 2011 ødela det IA-avtalen egentlig skulle være, sa Ose under den nasjonale IA-konferansen torsdag.
Les mer
YS-leder Jorunn Berland

YS-lederen hilser et fortsatt trepartssamarbeid velkommen

Jeg er glad for at den påtroppende Regjeringen vil videreføre trepartssamarbeidet. YS vil bidra med vår kompetanse fra hele arbeidslivsområdet i et konstruktivt samarbeid, sier Jorunn Berland.
Les mer
Logo inkluderende arbeidsliv
2013.10.09

Nasjonal IA-konferanse

Regjeringen og partene i arbeidslivet inviterer til en åpen konferanse 21. november. Konferansen favner arbeidet med alle tre delmålene for IA-avtalen.
Les mer