Du er her:  - Startside

Arkiv Inntekstspolitikk


Berland mm

Politisk streik mot endringene i arbeidsmiljøloven 28. januar

2015.01.07
YS, LO og Unio oppfordrer sine medlemmer til å delta i den politiske streiken mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Markeringen finner sted i en rekke byer 28. januar, fra klokken 14 til... Les mer

Helle Stensbak

YS er undrende til utspill

2012.01.27
YS stiller seg undrende til utspillet fra Spekter og Norsk Industri om at lønnsoppgjørene må baseres mindre på sammenligning av lønn på tvers av yrkesgrupper. Les mer

Tore Eugen Kvalehim

- Seks timers dag for noen

2011.01.20
SV vil innføre seks timersdag for arbeidstakere med krevende omsorgsoppgaver i hjemmet, blant annet for å forhindre uførhet. YS finner forslaget interessant. Les mer

Tore talker

YS-nei til vikarbyrådirektiv

2012.02.03
YS sier ja til prinsippet om likebehandling, men nei til vikarbyrådirektivet. YS' sentralstyre vedtok fredag å anbefale regjeringen å reservere seg. Les mer

Jorunn Berland

Bekymret for økte forskjeller

2014.10.14
- Rammen er fornuftig, men YS frykter at det er lagt opp til betydelige fordelingsutfordringer, sier YS-leder Jorunn Berland om statsbudsjettet. Les mer

YS-lederen

YS om regjeringsplattformen

2009.10.13
- For YS er det avgjørende at det er partene i arbeidslivet som skal forhandle om likelønn, sier YS-lederen i en kommentar til likelønnsdebatten. Les mer

Penger

TBUs årsrapport

2010.02.23
Fortsatt stor usikkerhet i norsk økonomi. Og en pris- og lønnsvekst på vei ned. Det er konklusjonene i TBUs årsrapport, som ble lagt frem i februar. Les mer

Folk

Ny rekrutteringsstrategi

2009.12.09
Eldrebølgen, konkurranse med privat sektor og turnover gjør at Staten utfordres på å rekruttere og beholde kvailifiserte medarbeidere. Les mer

Ny holdningskonferanse på Handelshøyskolen BI

2009.02.04
17. mars går Samarbeid mot svart økonomi, Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet, samt Handelshøyskolen BI for tredje gang sammen om å arrangere ”Holdningskonferansen - Vi tar Norge på pulsen... Les mer

Knut Are Svenkerud

- Undergraver tilliten

2013.08.15
- Nei til fleksibel turnus for ansatte i fengslene er en gavepakke til de borgerlige partiene som vil endre arbeidsmiljøloven, sier Knut Are Svenkerud. Les mer

Byggeplass

YS gratulerer LO

2010.02.02
YS-leder Tore Eugen Kvalheim gir honnør til LO for den viktige innsatsen for å få allmenngjort Verkstedsoverenskomsten i verftsindustrien. Les mer

Vil skjerpe reglene om arbeidstid i ledende stillinger

2008.03.31
I et nytt lovforslag innskjerpes reglene om arbeidstid for ledende stillinger. I sitt høringssvar uttaler YS bl.a. at antallet arbeidstakere som i unntas fra bestemmelsene er betydelig høyere enn det ... Les mer

Mange unge arbeidsledige

Ufrivillig deltid

2012.02.23
Nå ligger utlysningen av prosjektmidler for 2012 om satsingen mot ufrivillig deltid ute på hjemmesidene til Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox. Les mer

Inger Lise Rasmussen

Vanskelig for tillitsvalgte

2012.04.12
Nær tretti prosent av arbeidstakerne mener det har blitt vanskeligere å være tillitsvalgt enn for fem år siden, viser tall fra YS’ Arbeidslivsbarometer. Les mer

Lønnsoppgjøret i Staten er igang

2008.04.04
Hovedtariffoppgjøret i staten innledes i dag. LO Stat, YS Stat og Unio Stat leverer likelydende krav for sine tilsammen 100 000 medlemmer. Vedlagt pressemelding om de innledende kravene. Les mer

Opplysningen 1881

Appell for Opplysningen

2010.02.12
Representanter for YS-forbundet Negotia og LO-forbundet El & IT holdt torsdag formiddag appeller utenfor hovedkontoret til Opplysningen 1881 i Oslo. Les mer

Tannhelsestreik

Markering i Trondheim

2012.10.26
YS oppfordrer våre medlemmer om å slutte opp om markeringen i Trondheim torsdag, til støtte for tannhelsesekretærene som streiker for retten til tariffavtale. Les mer

1881 legger ned på Sortland

Varsler nedleggelse

2010.01.19
64 distriktsarbeidsplasser ved Opplysningen 1881 står i fare for å forsvinne fra 1. mars. Negotia i 1881 krever at ledelsen gjennomgår hele virksomheten. Les mer

Ny rammeavtale i bruk av PC

2007.11.27
PC-programmene utvikler seg stadig og brukerne føler de trenger ny kompetanse. For ansatte i sekretariatene er det er nå forhandlet frem en avtale med KnowledgeGroup-PC HELP. Firmaet brukes av flere i... Les mer

Inger Lise Rasmussen

Forlik i pensjonssaken

2011.08.29
Et forlik i den langvarige pensjonsstriden i EDB Ergo Group kan få virkninger for ansatte i mange bedrifter. Negotia har brukt store ressurser på saken. Les mer

Krisepakke

- Vil få fart på økonomien

2009.02.03
- Tiltakspakken vil bidra til å få fart på økonomien. Den er svært omfattende og inneholder tiltak som er målrettede og gode, sier YS-lederen. Les mer

Ferie

Hva har du krav på?

2014.07.04
Hvor lang ferie har du krav på? Hva med feriepenger? Vi gir deg svarene på de mest aktuelle spørsmålene rundt rettigheter og plikter i ferietiden. Les mer

Nettmøte med YS-forbund

Bør få egne fengsler

2011.10.31
Norske fengsler fylles opp av utenlandske statsborgere. Nå foreslår YS-forbundet KY at disse får et eget fengsel. Les mer

Steinar Holden

- Kommunal sektor bør vurdere å vente fremfor å streike

2014.02.07
- Kommunal sektor bør vurdere å avvente tariffoppgjøret i statlig sektor. Bruk ventetiden på å jobbe, istedenfor å automatisk følge statlig sektor ut i en eventuell streik. Slik lød rådet fra professo... Les mer

PGS-streik

Støtteerklæring fra YS

2009.05.06
- YS gir sin fulle støtte til de streikende i seismikkselskapet PGS, sier Tore Eugen Kvalheim og oppfordrer YS-forbundene om å gjøre det samme. Les mer

Lønnsoppgjøret YS - HSH startet i dag

2008.04.03
I dag torsdag 3. april startet årets lønnsoppgjør mellom YS og HSH. - Siden vi anser AFP- saken som løst allerede, er det de økonomiske kravene som vil stå sentralt, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.... Les mer

Meklingsinnspurt stat/kommune

2008.05.23
Meklingen i både stats- og kommune- oppgjørene er nå inne i sluttspurten. Ved midnatt går meklingsfristen ut. Klokken 21 i kveld møtte meklingsmennene pressen for å orientere om fremdriften. (Bilde: M... Les mer

Vikarbyrådirektivet

Vikarbyrådirektivet innført

2013.01.07
1. januar ble vikarbyrådirektivet innført i Norge. Det betyr at vikarer og fast ansatte har krav på samme lønns- og arbeidsvilkår som de som fast ansatte. Les mer

Ingen streik på Alnabruterminalen i Oslo

2008.06.05
Det blir ingen streik blant STAFO Jernbane (YS Spekter) sine medlemmer i NSBs datterselskap CargoNet AS (Spekter). Partene kom til enighet om ny tariffavtale rundt klokken 22.00 i kveld, torsdag 5. ju... Les mer

AML

Hovedavtale YS og HSH

2009.12.03
YS har sluttført forhandlingene med HSH om ny hovedavtale. Resultatet har blitt en forenklet og modernisert avtaletekst. YS er fornøyd med den nye avtalen. Les mer

YS Stat sier ja til lønnsoppgjøret i Staten

2008.06.23
80% av de avgitte stemmer sa ja til årets statsoppgjør. En oppslutning på ca 40% var ikke mer en at resultatet var rådgivende for de besluttende organer. Les mer

Colosseumklinikken

Massiv streikemarkering mot Colosseum i Trondheim

2012.11.19
Det lød taktfaste rop fra rundt to hundre tillitsvalgte i Parat, som onsdag morgen gikk i tog til Colosseumklinikken i Trondheim. Det gjorde de for å vise sympati med de ni tannhelsesekretærene som ha... Les mer

Sosial dumping

Resolusjon om sosial dumping

2009.03.04
YS’ sentralstyre har vedtatt en resolusjon mot sosial dumping og uttaler bl.a.: - Trussel om utflagging av norske skip er en ny form for sosial dumping. Les mer

Folk

Varlser plassfratredelse

2009.05.13
Hovedsammenslutningen i staten melder plassfratredelse for en rekke virksomheter. Meklingsfristen går ut ved midnatt 26. mai. Les mer

Kvalheim og Nordlie

Enighet mellom YS og HSH

2011.04.04
I lønnsoppgjøret YS - HSH ble partene mandag kveld enige om to kroner i generelt tillegg. - Et forsvarlig økonomisk opplegg, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Kvinnelig lærling

Mindre lønnsforskjeller

2010.06.22
Ferske TBU-tall viser at forskjellene mellom kvinners og menns lønn har blitt mindre fra 2008 til 2009. - En gledelig utvikling, sier YS-lederen. Les mer

Beerens

- God pakke for industrien

2010.04.30
Regjeringens tiltakspakke for verftstindustrien er et etterlengtet grep, som forhåpentligvis vil bedre situasjonen for verftsbransjen, mener YS-lederen. Les mer

Rysst

Lockout i oljeindustrien

2012.07.06
Lockout er maktmisbruk og en overreaksjon fra OLF, sier forbundslederne i SAFE og Industri Energi, Hilde-Marit Rysst og Leif Sande. Les mer

Latter

Unge tenker pensjon

2013.08.29
Rundt fem hundre unge fant veien til arrangementet på Latter i Oslo om pensjon denne uken. Der fikk de viktig input i hva dagens pensjonsordning betyr for dem. Les mer

Audun Lysbakken

Fornøyd med likelønnsutspill

2010.03.02
Statsråd Audun Lysbakken (SV) vil legge fram en egen stortingsmelding om likelønn til høsten. YS ønsker en bredere diskusjon velkommen. Les mer

Erna Solberg

Roste trepartssamarbeidet

2015.02.06
- Trepartssamarbeidet er et konkurransefortrinn vi har. Det forsikret statsminister Erna Solberg da hun møtte pressen etter møtet i kontaktutvalget. Les mer

Losbåtførerne

Skip må vente timer på los

2012.02.24
Skip har ventet timevis på los, som følge av striden mellom Losbåtførernes forbund i STAFO/YS og ledelsen i Kystverket, skriver Aftenposten. Les mer

YS forhandlingsdelegasjon samlet i dag

2008.03.12
I dag var YS forhandlingsdelegasjon på NHO-området samlet for å diskutere den videre fremdriften i tariffoppgjøret. De forbundsvise tilpasningene i YS er nå gjennomført. Les mer

YS-leder Tore Eugen Kvalheim

- Alle må vise moderasjon

2011.02.23
- Skal vi demme opp for en rask renteøkning, må lederne i alle bransjer vise tilbakeholdenhet, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Maskinistene: Streikeuttaket i fase 2

2008.05.23
Det norske maskinistforbund varsler plassoppsigelse for ytterligere 44 medlemmer ved de bedrifter/kommuner som fremgår av listen under. Plassoppsigelsen gjelder fra arbeidstidens begynnelse torsdag 29... Les mer

Norwegian

YS-forbundet Parat: - Støtter ikke boikott av Norwegian

2013.10.31
Leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud sier han ikke støtter utspillet fra Fagforbundet (LO) om å boikotte Norwegian. Skjæggerud viser til at Norwegian forholder seg til fagforeninger og respekterer organ... Les mer

Inntektspolitikk

YS' inntektspolitikk 2009

2009.02.27
- Situasjonen foran årets lønnsoppgjør er trolig den mest utfordrende på mange år, sa Kvalheim til YS’ inntekstpolitiske representantskap onsdag. Les mer

Kabinstreiken i TUI Fly Nordic er over

2008.06.09
Streiken blant de kabinansatte i charterselskapet TUI Fly Nordic AB er over. Partene kom natt til mandag 9. juni til enighet om ny tariffavtale. - Jeg er fornøyd med at våre medlemmer fikk gjennomslag... Les mer

- Krever høyere lønnsvekst enn i NHO-oppgjøret

2008.04.07
Innledende forhandlingene mellom YS og Spekter (A1) startet kl. 1200 i dag- Et lønnsløft i Spekter-forhandlingene er nødvendig for at virksomhetene i Spekter ikke skal tape kampen om kompetansen. - Mi... Les mer

Audun Lysbakken

Positiv til SV-forslag

2012.08.09
YS-leder Tore Eugen Kvalheim sier han ønsker SV-leder Audun Lysbakkens ide om å begrense bruken av tvungen lønnsnemnd velkommen. Les mer

Gunn Olander, leder i YS Kommune

Brudd i forhandlingene

2009.05.04
Både YS Stat og YS Kommune brøt før helgen forhandlingene med henholdsvis staten og KS. Årsaken var liten fremdrift når det gjaldt saken om i tjenestepensjon. Les mer

SAS

YS fornøyd med SAS-enighet

2010.03.16
- Det er bra at de nordiske fagforeningene har kommet til enighet med ledelsen i SAS om hvordan sparetiltakene skal gjennomføres, sier YS-lederen. Les mer

YS-leder Jorunn Berland

- Alle må behandles likt

2013.09.18
- Jeg har forventninger om at den nye regjeringen fører en arbeidstakervennlig politikk og at trepartssamarbeidet videreutvikles, sier Jorunn Berland Les mer

Roger Bjørnstad

- Gjør oss mer produktive

2013.03.07
- Koordinert lønnsdannelse og små lønnsforskjeller gir oss høy produktivitet i Norge, sa Roger Bjørnstad på YS' inntektspolitiske konferanse. Les mer

Avsluttende mekling i NHO-oppgjøret

2008.04.01
I dag tirsdag 1. april er det avsluttende mekling mellom partene i NHO-oppgjøret. Meklingsfristen utløper ved midnatt. – Tonen er positiv og det er fortsatt rom for å finne frem til en løsning, sier Y... Les mer

YS representantskap

Dette er kravene fra YS

2014.02.26
- YS mener at det er rom for reallønnsøkning, men grupper som har blitt hengende etter må nå prioriteres opp, sier YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Tore Eugen Kvalehim

Enighet mellom YS og NHO

2011.04.04
I lønnsoppgjøret mellom YS og NHO ble partene i kveld enige om to kroner i generelt tillegg. - Et forsvarlig økonomisk opplegg, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Streik blant tannhelsesekretærer

Tannhelsesekretærene har streiket i fire uker for å få tariffavtale

2012.10.31
Tannhelsesekretærene ved Colosseumklinikken i Trondheim streiker for fjerde uka på rad. Kravene er tariffavtale og avtalefestet pensjon. Torsdag ble det gjennomført en støttemarkering utenfor klinikke... Les mer

Arbeidstakere

Anbefaler forhandlinger

2013.01.16
- Anbefalingen fra YS’ pensjonsutvalg for offentlig sektor er å gå tilbake til forhandlingsbordet, opplyser YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Tore foran logo forside

YS-lederen: - Lav vekst i norsk økonomi gir utfordringer

2010.05.21
SSBs ferske tall for nasjonalregnskapet viser at veksten i norsk økonomi nærmest er lik null. - Dette byr på utfordringer. Når det i tillegg er husholdningene og offentlig sektor som bidrar til den li... Les mer

Streikefare

Fare for streik i Bring

2012.10.12
Fra mandag kan de ansatte i Bring Warehousing AS Drammen, organisert i YS-forbundet YTF, være i streik for å unngå at lønna reduseres med 60 000 kroner. Les mer

YS-leder Tor Eugen Kvalheim

- Ikke fly med Ryanair

2010.09.30
YS pålegger den politiske ledelsen, sentralstyret og de ansatte i YS-sekretariatet å ikke fly med Ryanair under tjenestereiser. Les mer

Renholdweb

Fleksibilitet i arbeidslivet – for hvem og til hvilken pris?

2013.10.24
Faktaark fra YS - utarbeidet i 2013 Les mer

YS-lederen

- Betyr at det står bra til

2012.05.15
- Regjeringen legger i revidert nasjonalbudsjett opp til dempet bruk av oljepengene. Det er et signal om at det står bra til i norsk økonomi, sier YS-lederen. Les mer

YS tilfreds med løsningen for utdanningsgruppene

2008.06.04
YS er tilfreds med at Unio og KS har funnet frem til en løsning på arbeidskonflikten. - Også YS har behov for at utdanningsgruppene kjenner seg verdsatt, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. I formiddag... Les mer

Penger

Konkurransedyktig oppgjør

2011.11.14
Inger Lise Rasmussen, leder i YS-forbundet Negotia, vil ha et lønnsoppgjør som tar hensyn til konkurranseutsatt næring, men mener det ikke betyr nulloppgjør. Les mer

Tor Eugen Lvalheim

Advarer mot sammenblanding

2009.11.10
YS-leder Tore Eugen Kvalheim advarer mot å blande sammen tariffoppgjøret i privat sektor med spørsmålet om likelønnspott. Les mer

YS-K krever 20.000 kroner i generelt tillegg

2008.04.25
YS Kommune overleverte i dag krav om et generelt lønnstillegg på 20.000 kroner. Arbeidstakere som tar tilleggsutdanning skal sikres et ytterligere lønnsløft. For en fagarbeider som har tilleggsutdanni... Les mer

Kompetansepott

YS avventende

2009.04.28
- YS er avventende til Høyres utspill om en kompetansepott i offentlig sektor for å få til et lønnsløft for utdanningsgruppene, sier YS-lederen. Les mer

Penger

God lønnsutvikling

2012.04.10
Tall fra Teknisk Beregningsutvalg viser at den gjennomsnittlige årslønnen økte med 4,3 prosent fra 2010 til 2011 for ansatte i virksomheter med tariffavtale. Les mer

Nordlie og Kvalheim

Oppgjøret YS–HSH i gang

2011.04.04
Mandag formiddag åpnet også lønnsoppgjøret mellom YS og HSH. Forhandlingene foregår hos HSH. Les mer

BerlandJensen2015web

YS-lederen om tariffoppgjøret: - Vi skal opptre ansvarlig

2015.02.24
- De økonomiske utsiktene er noe svakere enn for bare ett år siden. Det tilsier at YS opptrer ansvarlig i årets mellomoppgjør, sa YS-leder Jorunn Berland da hun ønsket velkommen til YS’ inntektspoliti... Les mer

Terra Securities: YS-lederen maner til ryddighet

2007.11.30
- Det er viktig at debatten rundt Terra-skandalen nå ikke bidrar til å sette en hel næring i vanry, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Han påpeker at det er meglerhuset Terra Securities som har gitt m... Les mer

Aksjon

La ned arbeidet i protest

2009.09.14
Ansatte i mer enn 40 fengsler la ned arbeidet i protest mot det de oppfatter som justisminister Knut Storbergets gjentatte brudd på europeiske fengselsregler. Les mer

Rikfolk!

2014.06.23
«Den dagen vi slutter å stole på hverandre, går økonomien på en alvorlig smell», skrev Aftenposten i sitt hovedoppslag den 21. november. Tolv dager senere avga Holdenutvalget sin rapport om lønnsdanne... Les mer

HSH-forhandlingene

Forhandlingene YS - HSH

2009.04.02
Onsdag 1. april startet årets lønnsforhandlinger mellom YS og HSH. YS vil vise ansvarlighet, men forventer forbedret kjøpekraft. Les mer

Bank

Renta ned halvt prosentpoeng

2011.12.14
Hovedstyret i Norges Bank vedtok onsdag å sette ned renta med et halvt prosentpoeng, til 1,75 prosent. - Nedsettelsen er fornuftig, mener YS-lederen. Les mer

Ingen streik i staten

2008.05.23
Partene i lønnsoppgjøret i statlig sektor kom i kveld fram til enighet om en tariffavtale etter å ha meklet i nesten 22 timer på overtid. - Dette har vært en lang og beinhard mekling. Jeg er likevel f... Les mer

Jorun Berland

YS i Finanskriseutvalget

2009.06.20
Forbundsleder i Finansforbundet, Jorunn Berland, er oppnevnt som ett av medlemmene av Finanskriseutvalget, nedsatt 19. juni med bakgrunn i finanskrisen. Les mer

Gjesteby

Fristen gikk ut ved midnatt, men meklingen pågår fortsatt

2012.05.24
Ved midnatt gikk meklingsfristen ut for i underkant av 30 tusen YS-medlemmer i staten, men partene mekler fortsatt. - Både økonomi og prinsipper er oppe til diskusjon. Årets oppgjør er et hovedoppgjø... Les mer

Arbeidsledighetstall

Gledelige ledighetstall

2009.12.02
SSB har justert ned sin prognose for antall arbeidsledige i 2011 med tolv tusen færre ledige. - En gledelig utvikling mener YS-lederen. Les mer

Tore Eugen Kvalheim

- Reallønnsvekst for alle

2011.03.09
- Årets lønnsoppgjør må bli et fornuftig oppgjør, men med rom for en reallønnsøkning for alle, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Claes-Mikael Jonnson

NFS om lønnsdannelsen

2014.10.06
Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS) arrangerte torsdag en konferanse i Norge om de ulike sidene av den nordiske forhandlingsmodellen. Les mer

Tore Eugen Kvalheim

Stor streikemarkering

2012.05.25
Flere hundre YS-medlemmer markerte torsdag formiddag den pågående konflikten i stat og kommune utenfor Skatt Østs lokaler i Oslo. Les mer

Bank

- Ikke hev renten for raskt

2009.09.23
YS’ råd til Norges Bank er: Vær moderat med økning i signalrenten, selv om prisstigningen skulle ligge litt over inflasjonsmålet. Les mer

Sommerjobb

Lønn i sommerjobben

2014.07.09
Det finnes ingen lovfestet minimumslønn i Norge. Derimot reguleres veldig mange arbeidsforhold gjennom tariffavtalene. Les mer

YS-leder Tor Eugen Kvalheim

Flere leger ingen løsning

2009.06.19
- Samhandling dreier seg om å få folk til å jobbe sammen på nye måter, ikke om å ansatte flere leger. Det sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Penger

YS om Gjedrems årstale

2010.02.11
Torsdag kveld holder Svein Gjedrem sin siste årstale som sentralbanksjef. YS-lederen regner med at sentralbanksjefen vil be partene vise moderasjon. Les mer

Skoledag

Første skoledag

2012.08.21
Om få dager møter mange barn opp til sin aller første skoledag. Fagbevegelsen forhandler om lønns- og arbeidsvilkår, deriblant velferdspermisjon. Les mer

Singsaas og Kvalheim

Rom for reallønnsøkning

2012.03.02
- Årets lønnsoppgjør blir et fornuftig oppgjør, men må ha rom for reallønnsøkning for alle, mener YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Tore foran logo forside

Mener rentebunn er nådd

2009.06.19
- Gjennom et moderat og ansvarlig lønnoppgjør har YS sammen med resten av fagbevegelsen bidratt til at renta kunne fortsette å justeres ned. Les mer

Ekspertgruppen la frem sin rapport

Ekspertgruppe la frem rapport om tiltak mot sykefraværet

2010.02.11
Både statsminister Jens Stoltenberg, en rekke statsråder og partene i arbeidslivet var til stede da ekspertgruppen overleverte sin sykefraværsrapport i formiddag. Ekspertgruppen foreslår blant annet e... Les mer

Statsansatte med den laveste boliglånsrenta?

2008.10.02
Finansnæringen skjelver og flere renteøkninger kan være på trappene. En god medisin kan være å ta Statens Pensjonskasses (SPK) boliglånsrente på 6,25 prosent i store doser. Les mer

Kristin Halvorsen

Kommer krav i møte

2009.08.28
Finansdepartementet kom YS, Unio og Akademikerne i møte i kravet om at alle må være representert når private tjenestepensjoner skal utredes. Les mer

Helle Stensbak

Stensbak i nytt Holdenutvalg

2012.12.14
YS’ sjeføkonom Helle Stensbak skal delta i det nye Holdenutvalget sammen med LO, Unio og Akademikerne. Utvalget skal bl.a. vurdere lønnsdannelsen. Les mer

Hovedavtaleforhandlingene i Spekter startet i dag

2007.12.06
Hovedavtaleforhandlingene mellom Spekter og YS startet i dag kl 1015. Forhandlingsleder Erik Kollerud i YS-Spekter overleverte kravene som bl.a. fokuserer på de tillitsvalgtes rettigheter og å sikre b... Les mer

Arbeidstakere

Lønnsvekst på fire prosent

2013.03.25
Den gjennomsnittlige årslønnen for ansatte i de største forhandlingsområdene økte med fire prosent fra 2011 til 2012, viser den endelige rapporten fra TBU. Les mer

1881 legger ned på Sortland

Aksjon for 1881 Sortland

2009.05.13
Styret i Opplysningen 1881 har besluttet å nedlegge avdelingen på Sortland. Torsdag markerte YS-forbundet Negotia sin motstand mot nedleggelsen. Les mer

Enighet i YS-HSH-området: Økning i kjøpekraften

2008.04.10
En betydelig økning av minstelønnssatsene er fasiten for årets HSH-oppgjør. - Det var svært viktig å få hevet satsene slik vi nå har fått gjort. Vi har også fått et godt generelt tillegg som sikrer øk... Les mer

Bjørn Tore Stølen

Stølen tildelt medalje

2012.06.15
Bjørn Tore Stølen, tidligere sjeføkonomi i YS, ble i dag tildelt Norges vels medalje for lang og tro tjeneste, etter å ha vært ansatt nesten 35 år i YS. Les mer

Skipsverftsindustrien

Diskuterte verftsindustrien

2010.02.01
YS, Negotia og Det norske maskinistforbund diskuterte den vanskelige situasjonen for verftsindustrien med Nærings- og handelsdepartementet mandag. Les mer

Jorunn Berland

Fornøyd med budsjettet

2013.11.13
- YS er glad for at den nye Regjeringen satser på samferdsel, helse og eldreomsorg, kunnskap og justis. sier YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Boikotter Ryanair

Stadig nye YS-forbund

2010.11.05
Stadig nye YS-forbund vedtar å ikke fly med Ryanair. - Vi oppfordrer medlemmene om det samme, sier Fredrik Støtvig i Norsk Tollerforbund. Les mer

Helle Stensbak

Hensyn til sysselsettingen

2012.03.20
- Det er bra at Sentralbanken tar hensyn til sysselsettingen når den beslutter nivået på styringsrenten, sier YS’ sjeføkonom, Helle Stensbak. Les mer

Likelønn

2008.01.31

Tore Euegn Kvalheim‚ Sigrun Vågeng og Gunnar Flaat

Massiv oppslutning

2009.08.31
En ny Fafo-rapport viser at bedriftsdemokratiet har massiv oppslutning. - Rapporten bekrefter at den norske modellen er en suksess, sier YS-lederen. Les mer

Pål Arnesen

Lønnstillegg provoserer

2010.03.10
Lederen av YS Stat mener det er uhørt at statlige toppsjefer fikk rekordstore lønnstillegg i fjor, langt over hva vanlige statsansatte kunne regne med. Les mer

YS-leder Tore Eugen Kvalheim og Høyreleder Erna Solberg

Vil lytte like mye til YS

2009.09.03
- LO må finne seg i at jeg lytter like mye til YS, sier Erna Solberg. - Høyre lyttet ikke da vi advarte mot endringene i arbeidsmiljøloven, svarer YS-lederen. Les mer

YS bekymret over streikebryteri i havfiskeflåten

2008.10.27
Maskinoffiserene i havfiskeflåten, organisert i Det norske maskinistforbund (YS), har nå vært i streik i en uke. Det meldes nå om brudd på arbeidslivets spilleregler på flere fartøyer som er omfattet ... Les mer

Økt ledighet blant ungdom

Uro i arbeidsmarkedet

2014.10.30
- Det er stor uro i arbeidsmarkedet. Mange av våre medlemmer berøres av omstilling og oppsigelser, uttaler YS-forbundet Negotia. Les mer

YS-leder Tor Eugen Kvalheim

Lønnsoppgjøret YS - NHO

2011.03.21
Mandag 21. mars startet årets lønnsoppgjør mellom YS og NHO. - Vi vil vise ansvarlighet i oppgjøret som nå starter, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Streiken i havfiskeflåten er avblåst

2008.10.28
Streiken blant Det norske maskinistforbunds medlemmer i havfiskeflåten ble avsluttet sent mandag kveld. Etter møte hos Riksmeklingsmannen ble det fremlagt en skisse som begge parter kunne akseptere. -... Les mer

Streiken i havfiskeflåten har pågått i tre døgn

2008.10.24
24.10.08: Maskinoffiserene i havfiskeflåten, tilsluttet Det norske maskinistforbund (YS), har nå vært i streik i vel tre døgn. Streiken har rammet en rekke fartøy. - Medlemmene er motiverte og kamply... Les mer

Berland

YS om midlertidige

2014.09.29
- YS er sterkt imot midlertidig ansettelse i stillinger der arbeidsbehovet er permanent. Vi frykter at dette kan bli hovedregelen, sier YS-lederen. Les mer

Bank

YS positiv til bankpakken

2009.02.11
- YS er positiv til bankpakken som nå er lagt frem. Det gjenstår imidlertid å se om tiltakene vil virke, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Søndagsåpne butikker

Vil ha søndagsåpne butikker

2015.01.09
Kulturdepartementet sender nå et lovforslag om søndagsåpne butikker ut på høring. YS mener Regjeringens politikk går i feil retning. Les mer

YS krever en bestandig AFP-avtale

2008.02.28
- Vi ønsker en bestandig AFP-avtale som er levedyktig over tid. Hva hjelper det om vi klarer å fremforhandle en AFP-avtale denne våren som må reforhandles om få år fordi den ikke er økonomisk bærekraf... Les mer

Norwegian

Streikefare i Norwegian

2013.10.30
YS-forbundet Parat har meldt plassoppsigelse for nær samtlige piloter i Norwegian. Tvungen mekling er berammet fra 1. november. Les mer

Tore E. K.

Pensjon opp i Høyesterett

2010.03.18
Høyesterett behandler spørsmålet om Fokus Bank hadde anledning til å overføre 260 ansatte til ny pensjonsordning. De ansatte er organisert i Fiansforbundet. Les mer

Idehefte seniorpolitisk arbeid

Grunnbeløpet økes med 3,8%

2010.05.26
Partene i trygdeoppgjøret har blitt enige om å øke grunnbeløpet i folketrygden med 3,8 prosent, eller 2760 kroner fra 1. mai. Les mer

YS og Avinor er kommet til enighet i årets lønnsoppgjør

2008.05.16
YS og Avinor kom i dag tidlig til enighet i årets lønnsoppgjør. Rammen på oppgjøret ble 6 % og ga alle et generelt tillegg på kr 19.000,- Les mer

Arnesenweb

YS Stat i oppklarende møte

2014.03.13
YS Stat har møtt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om samarbeidet med de ansattes organisasjoner, blant annet i Toll og Skatt. Les mer

Tore Eugen Kvalehim

- Frp raserer rettigheter

2011.05.09
- Forslaget fra Frp om å endre arbeidstidsbestemmelsene vil rasere både arbeidsmiljøloven og opparbeidede rettigheter, mener YS-lederen. Les mer

Sweatshop

2014.06.23
«Jeg ber dere som kjøper klær fra Kambodsja: Hjelp oss! Vi har det så dårlig», sier en kvinne inn i kameraet. Hun har allerede hjulpet deg, for hun har laget den skjorta du har på deg nå. Les mer

Enighet i oppgjøret for finansansatte: Minst 10.000 kr til alle

2008.05.06
Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) kom sent i går kveld til enighet. Det økonomiske resultatet innebærer et generelt tillegg pr. 1. mai på 3,5 % på alle trinn i lønnsregulati... Les mer

YS' delegasjon

Forhandlingene YS-NHO

2011.03.29
For en uke siden startet årets lønnsoppgjør mellom YS og NHO. Forhandlingene pågår denne uken, men med forhandlingsfrist midnatt torsdag 31. mars. Les mer

YS Privat-konferansen

Valgte forbundsvist oppgjør

2010.01.28
- Utfordringene er forskjellige fra forbund til forbund. Derfor er forbundsvist oppgjør helt riktig i år, sier leder for YS Privat, Inger Lise Rasmussen. Les mer

Hans-Erik Skjæggerud

Støtte til Parat

2014.12.12
Parat fikk mange oppmuntrende kommentarer fra de reisende under den politiske markeringen på Gardermoen: - De streikende har min fulle støtte. Les mer

Inntektspolitisk konferanse 2013

- Rom for reallønnsutvikling

2013.03.08
- Det går godt i norsk økonomi, selv om statsministeren har signalisert at veksten kan bli justert noe ned, sa Berland på YS’ inntektspolitiske konferanse. Les mer

Anette Karlsen og Hege Windingstad

Rapporten fra TBU er klar

2014.04.01
TBU har lagt frem den endelige rapporten om grunnlaget for årets inntektstoppgjør og anslår den gjennomsnittlige lønnsveksten i 2013 til 3,9 prosent. Les mer

Tore Eugen Kvalheim

Kritiske til pensjonskutt

2010.02.09
Både YS, LO Stat, LO Kommune, Unio og Akademikerne er sterkt kritiske til regjeringens oppfølging av pensjonsavtalen i offentlig sektor. I et felles utspill i dag varsler de søksmål hvis regjeringens ... Les mer

Ferieloven

Alt om ferieloven

2012.07.27
Hvor lang ferie har du krav på? Og når skal ferien avvikles? YS' advokat Ørnulf Kastet gir deg svar på både disse og andre spørsmål om ferieloven. Les mer

Økt ledighet blant ungdom

Revidert nasjonalbudsjett

2009.05.18
YS støtter Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2009, som innebærer en vesentlig økning i bruken av oljepenger. Les mer

Penger

YS om statsbudsjettet 2010

2009.02.25
- I arbeidet med likelønn er det fortsatt en lang vei å gå. Vi vil fortsatt ha fokus på dette i de ordnære lønnsoppgjørene, skriver YS i høringssvaret til SV. Les mer

Sommerjobb

Hva har du krav på?

2014.02.28
Skal du ut i sommerjobb om få måneder? Eller har du ungdom i huset, som ikke har peiling på hva de har krav på? YS Ung gir deg svarene. Les mer

Tariff2015

- Et ansvarlig oppgjør

2015.02.27
YS mener det er rom for reallønnsvekst, at medlemmene skal ha sin rettmessige andel av verdiskapingen og at lavtlønte må sikres særskilte tillegg. Les mer

Stensbak og Bjørnstad

Fortsatt sunn økonomi

2013.03.08
Nye TBU-tall gir grunnlag for en reallønnsutvikling også i 2013. Norsk økonomi står i en særstilling i Europa, men det er skydotter i horisonten. Les mer

Innspurt i meklingen for ansatte i stat og kommune

2008.05.22
Meklingen i lønnsoppgjøret for stat og kommunene er nå inne i sluttspurten. Partene har frist for å komme til enighet innen torsdag 22. mai kl. 24.00. Hvis partene ikke kommer til enighet har forbunde... Les mer

Sigbjørn Johnsen

- Fornuftig innretning

2011.10.10
- Det er positivt at regjeringen ikke presser renten, kronekursen eller den delen av norsk næringsliv som møter konkurranse fra utlandet, sier YS-lederen. Les mer

Kollektivansatte protesterer

2007.12.12
Ansatte i kollektivtrafikken i Oslo gikk ut i en timeslang politisk streik onsdag 12. desember for å protestere mot budsjettforliket mellom byrådspartiene, Kr. F og Venstre. Bakgrunnen var pålegget fr... Les mer

Streik blant tannhelsesekretærer

Nektet tariffavtale

2012.10.02
Tannhelsesekretærene ved Colosseumklinikken i Trondheim gikk mandag morgen ut i streik etter å ha blitt nektet tariffavtale. Les mer

Rysst

Partene inn til Riksmekler

2012.07.05
Forhandlingslederne for de streikende offshoreansatte på sokkelavtalene og motpartene i OLF ble kalt inn til Riksmeklingsmannen i går, onsdag 4.juli. Les mer

Krisepakke

- Solidaransvar nødvendig

2009.05.05
8. mai fremmer regjeringen et lovforslag om solidaransvar for lønn i områder hvor tariffavtalene er allmenngjorte. YS-lederen er positiv til lovforslaget. Les mer

Tariffkonferanse YS Stat

Diskuterte krav i staten

2010.03.26
Rammen for årets hovedoppgjør og problematikken rundt likelønn var tema da seksten YS-forbund i statlig sektor avholdt tariffkonferanse. Les mer

Jubler over kjennelse

Takker YTF for god hjelp

2009.12.07
Jubelen sto i taket på regionmøtet til YS-forbundet YTF Telemark da de mottok kjennelsen fra Arbeidsretten. Uten YTF hadde vi ikke maktet dette sier sjåførene. Les mer

Inger Lise Rasmussen

Åpenhet om lønn

2014.03.28
- Det må være mer åpenhet om lønn. Det virker som om ledere med høy lønn motarbeider dette, mener Inger Lise Rasmussen i YS-forbundet Negotia. Les mer

Statstilsatte krever sju prosent

2008.04.24
LO Stat, YS Stat og Unio Stat krever en lønnsvekst på sju prosent i årets tariffoppgjør i staten. De tre hovedsammenslutningene, med nærmere 100 000 medlemmer, mener dette må til for å kompensere ette... Les mer

Jorunn Berland

- Må understøtte fordelingen

2014.12.02
- Endringer i skattesystemet må ikke føre til økt skattebyrde for folk flest, sier Jorunn Berland i en kommentar til Scheel-utvalgets innstilling. Les mer

Vegard Einan

Protest mot Eriksson

2014.12.09
Vegard Einan, nestleder i YS-forbundet Parat, opplyser at Parats medlemmer i luftfarten gjennomfører en politisk demonstrasjonsstreik i dag. Les mer

YTF-medlemmer saksøker arbeidsgiver

2008.09.11
Bussjåfører i Telemark, organisert i Yrkestrafikkforbundet i YS, saksøker arbeidsgiveren for avtalebrudd. I følge sjåførene blir et lønnstillegg på tre og en halv krone per time holdt tilbake flere må... Les mer

Konferanse20150226

Lavere lønnsvekst, men rom for økt kjøpekraft likevel

2015.02.26
Det er spådd magrere år fremover, og forventningene til årets lønnsoppgjør tones kraftig ned av alle parter. Les mer

Avloyp

Krav om arbeidstillatelse

2009.02.25
- At regjeringen vil innføre krav om arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk, viser at man ser alvoret, sier Hilde Gunn Avløyp i YS-forbundet Dnmf. Les mer

Hilde Gunn Avløyp

Stø maritim kurs

2011.10.06
Hilde Gunn Avløyp i Det norske maskinistforbund i YS, sier hun er glad for regjeringens fortsatt støe kurs innenfor maritim næringspolitikk. Les mer

Ineglin Killengren

Analyserer driften

2010.04.26
Norges Politilederlag sier i forbindelse med en rapport som kom i dag at de er tilfreds med forslaget om analyse av driften i politi- og lensmannsetaten. Les mer

Brudd mellom YS og NHO

2008.03.13
YS har i dag brutt de sentrale lønnsforhandlinger med NHO.- Vi hadde håpet at det var mulig å komme lenger i forhandlingene med NHO. Avstanden mellom partene er imidlertid fortsatt svært stor. Nå blir... Les mer

Likelønn

YS med innlegg i likelønnsdebatten: Mor syr - far ler

2012.02.24
Når kvinner produserer barn bidrar de betydelig til norsk økonomi. Den jobben bør både partene i lønnsoppgjøret og regjeringen verdsette. For velstandens skyld må likelønn bli ett av hovedkravene unde... Les mer

Byggeplass

Evaluerer sosial dumping

2011.12.20
Dersom partene og Tariffnemnda opprettholder dagens restriktive praksis når det gjelder bruk av allmenngjøring, kan det på sikt være nødvendig å revidere ordningen, heter det i en ny Fafo-rapport om s... Les mer

YS deltar i kampanjen vinnvinn

2008.08.18
Sammen med Senter for seniorpolitikk og partene i arbeidslivet står YS bak kampanjen vinnvinn. - YS har i en årrekke jobbet for å sikre en god seniorpolitikk. God seniorpolitikk innebærer blant annet ... Les mer

Tannhelsestreik

NFS-støtte til YS-streik

2012.11.23
- Det er ikke akseptabelt at arbeidsgiver motsetter seg krav om tariffavtale, sier lederne i 1NFS i en støtteerklæring til tannhelsesekretærene. Les mer

Hilde Gunn Avløyp

Vil boikotte to slepebåter

2010.03.23
Det norske maskinistforbund (YS) og ITF har varslet boikott av to av Troms Offshores båter. Vi krever at rederiet inngår tariffavtale, sier Hilde Gunn Avløyp. Les mer

Negotians landsmøte 2014

Vurderer å fusjonere

2014.11.26
Etter en bred debatt med mange engasjerte innlegg, vedtok landsmøtet i Negotia (YS) å inngå intensjonsavtale om å fusjonere med Parat (YS). Les mer

Vil fjerne aldersgrenser i arbeidslivet

2008.10.22
Åtte av ti nordmenn mener vi ikke bør ha særaldersgrenser i arbeidslivet. I tillegg mener fem av ti at det ikke burde være noen øvre aldersgrense i arbeidslivet i det hele tatt. Det viser tall fra Sen... Les mer

Ingen streik i flymatbedriften LSG Sky Chef

2008.06.20
YS-forbundet Parat anbefaler medlemmene å si ja til Riksmeklingsmannens skisse. Dermed er streiken i flymatbedriften LSG Sky Chiefs Norge AS avverget. Les mer

YS: Store forventninger foran årets lønnsoppgjør

2008.02.19
YS sitt inntektspolitiske dokument foran årets oppgjør er nå sendt ut til forbundene og sektorene i forkant av det inntektspolitiske representantskapsmøtet 27. februar. - Jeg håper vi får en god og li... Les mer

Streikeuttak YS stat

2008.05.22
YS Stat tar i første omgang ut 1553 medlemmer ved en eventuell streik. Les mer

Den nordiske arbeidsmarkedsmodellen under press

2007.12.20
Den siste uken har EF-domstolen i Luxembourg kommet med to uttalelser av stor betydning for europeisk arbeidsliv. Les mer

Rysst

- Må være årvåkne

2014.09.30
- Jeg forventer at Statoils og andre operatørers varslede kutt i vedlikehold fører til ekstra årvåkenhet hos myndighetene, advarer lederen av SAFE. Les mer

Korsmoweb

- Urolig arbeidsmarked

2014.01.29
- Vi har stor pågang av medlemmer i forbindelser med omstillinger og oppsigelser, opplyser Arnfinn Korsmo, nestleder i YS-forbundet Negotia. Les mer

Ingerid Bjercke

Lønnsoppgjøret mellom YS og Spekter startet i dag

2011.04.04
Mandag formiddag leverte YS Spekter sine krav til arbeidsgiverforeningen Spekter. Oppgjøret omfatter rundt 15.000 YS-medlemmer. - Resultatet fra YS/NHO-oppgjøret har lagt et godt grunnlag. Dessuten ha... Les mer

Tore Eugen Kvalheim

Inntekstoppgjøret 2012

2011.11.10
YS har nettopp gitt ut et debatthefte om inntektsoppgjøret 2012. Målgruppen er YS-forbundene. Bestilling gjøres til YS-sekretariatet. Les mer

YS: - Uakseptabelt å ty til streikebryteri

2008.06.06
- Det er totalt uakseptabelt av ledelsen i TUI Fly Nordic å sette annen besetning til å betjene flyvninger som skulle vært håndtert av de streikende YS-medlemmene. Det er ingen tvil om at dette er str... Les mer

Lanserer ny plattform for ledelse i staten

2008.09.10
Om få dager vil ti tusen statlige ledere få en flunkende ny plattform for ledelse i posten. Avsender er Fornyings- og administrasjons- departementet. – Plattformen må følges opp skal prinsippene omset... Les mer

AFP skal fortsatt sikre "sliterne" verdig avgang

2008.02.15
- YS vil kreve at avtalefestet pensjon (AFP) må fortsette på dagens nivå i forhold til de som må gå først, sier Tore Eugen Kvalheim, leder i YS. Les mer

Inger Lise Rasmussen

- Pinlig pensjonssak

2014.09.29
- Norsk Industri (NHO) vil tvinge gjennom pensjonering av en av sine egne advokater. Nå må NHO rydde opp, krever Negotias leder, Inger Lise Rasmussen. Les mer

Tannhelsestreik

- Ikke bruk Colosseum

2012.11.12
YS-leder Tore Eugen Kvalheim og Unios leder Anders Folkestad ber over en halv million fagorganiserte om å ikke bruke Colosseums tannklinikker. Les mer

YS-leder Tore Euegn Kvalheim

Halv pensjonseier, men fortsatt uenighet om grunnlovsvernet

2010.04.08
Regjeringen fremmet før påske en lovproposisjon, som følger opp det partene i offentlig sektor ble enige om under meklingen i fjorårets mellomoppgjør. - Regjeringen og arbeidstakerorganisasjonene er f... Les mer

Jorunn Berland

Planlegger politisk streik

2014.12.09
- Forbundene i YS har gitt tydelig beskjed om at de ønsker at vi gjennomfører politisk streik på nyåret, opplyser YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Tore Eugen Kvalehim

Uendret styringsrente

2012.11.02
- Norsk økonomi har fortsatt god sysselsetting. Derfor er det ingen grunn til å sette opp styringsrenten nå, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Arbeidstaker

"Vetoretten" i AML

2014.12.02
Arbeidsministeren varsler at regjeringen vil fjerne den såkalte "vetoretten" knyttet til arbeidsmiljøloven. Hvilke konsekvenser får det for deg? Les mer

Jorunn Berland

- Rom for reallønnsvekst

2014.02.21
YS mener det er rom for reallønnsvekst i årets tariffoppgjør og at det må være mulig å ta hensyn til grupper som har blitt hengende etter. Les mer

YS-K krever permisjon for foreldreomsorg

2008.04.07
YS-K legger i forbindelse med starten på lønnsoppgjøret i kommunal sektor fram krav om lønnet permisjon for å ta seg av syke familiemedlemmer, på linje med de ordninger man har for fri for å ta seg av... Les mer

YS-forbundet SAFE i mål med OLF-forhandlingene

2008.06.05
YS-forbundet SAFE valgte i går å godta tilbudet fra OLF (Oljeindustriens Landsforening). Lederne og LO-forbundet IE har godkjent det samme tilbudet. Les mer

Debatthefte

2009.11.02
"YS har utarbeidet et debatthefte til lønnsoppgjøret 2010. Heftet skal brukes som et grunnlag for diskusjoner i forbund og sektorer i YS fram mothovedoppgjøret 2010. I år har vi valgt å holde fokus på... Les mer

PGS-streik

Streik i PGS

2009.05.06
De ansatte i seismikkselskapet PGS, organisert i YS-forbundet Parat, gikk natt til tirsdag 5. mai ut i streik. - Lønnskravet er to prosent i generelt tillegg. Les mer

Helle

- Krever disiplin

2012.03.21
- Frontfagsmodellen har en del av æren for at det ikke ser slik ut her i Norge som i Hellas, skriver YS’ sjeføkonom, Helle Stensbak. Les mer

YS-leder Tore Eugen Kvalheim

Forhandler om ny IA-avtale

2010.01.25
- YS er glad for at regjeringen er så tydelig på at arbeidstakernes rettigheter ligger fast i sykelønnsordningen, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Penger

Fornøyd med rentenedsettelse

2009.02.04
- YS er fornøyd med at Norges Bank setter ned styringsrenten med 0,50 prosent. Dette vil legge til rette for lavere utlånsrente i bankene, sier YS-lederen. Les mer

Lederlønnsoppgjøret

2014.06.23
Toppledere kan ikke forklare hvorfor de fortjener så høy lønn. Men de kan forklare hvorfor lønnen er så høy. Les mer

Etter- og videreutdanning

Taper konkurransen om unge

2012.04.13
- For å få nok kvalifisert arbeidskraft framover, må Oslo kommune gi et lønnsløft i år, sier Martin Moen, leder i YS Kommune. Les mer

Streik blant tannhelsesekretærer

Støtter tannhelsesekretærene

2012.11.28
YS’ representantskap vedtok i dag en resolusjon om å støtte de ni tannhelsesekretærene i Trondheim, som har vært i streik siden 1. oktober. Les mer

Lønnsoppgjøret YS – NAVO i havn

2007.04.17
YS og NAVO er enig om 6825 kr. til arbeidstakere med årslønn under 286.030 kr. – øvrige arbeidstakere får 4875 kr. Nå fortsetter forhandlingene på virksomhetsnivå. Les mer

YS-lederen

YS-lederen: - Ap og Sp må følge SV i vikarbyrådirektivet

2012.03.07
- YS mener det er riktig av SV å ta dissens på vikarbyrådirektivet. Vi håper at synliggjøringen av dissensen nå vil legge press på Ap og Sp til å tenke seg om en gang til. Det er fortsatt mulig å følg... Les mer

Arbeidstaker

Frykter smitteeffekt

2009.02.16
Under fjorårets oppgjør i kommunal sektor ble partene enige om en lønnsøkning på 4,7 prosent for i år. Nå frykter flere organisasjoner en smitteeffekt. Les mer

Arbeidstaker

YS om likelønnsdebatten

2009.10.13
- Likelønnsdebatten vil bli en het potet frem til hovedoppgjøret neste år, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim, og lover at YS vil prege likelønnsdebatten. Les mer

Anne S. Henriksen

- Ikke løsningen for Nav

2010.01.12
- AVYO tar avstand fra å øke saksbehandlingstiden i Nav, slik LO-forbundet NTL Nav foreslår, sier forbundsleder Anne S. Henriksen i YS-forbundet Avyo. Les mer

Hans-Erik Skjæggerud, Parat

- Bryter bestemmelse

2011.11.15
En undersøkelse foretatt av YS-forbundet Parat viser at mer enn halvparten av norske arbeidsgivere ikke følger bestemmelsene om midlertidige ansettelser. Les mer

Erik Kollerud

Hver tredje helg står fast

2012.07.02
Ingen av våre medlemmer skal tvinges til å jobbe oftere enn hver tredje helg,sier forhandlingsleder Erik Kollerud i YS Spekter Helse. Les mer

Løftet for kommunene ikke stort nok

2008.05.16
- Det merkbare løftet som mange i kommune-Norge har etterlyst, kommer ikke i denne kommuneøkonomiproposisjonen, sier Leder i YS Kommune, Gunn Olander. - Innbyggerne må belage seg på at hverken skolene... Les mer

Utvalg skal vurdere brede pensjonsordninger

2008.07.11
Et utvalg som skal vurdere brede pensjonsordninger ble oppnevnt i statsråd i slutten av juni. Utvalget ledes av Jon M. Hippe, leder i forskningsstiftelsen FAFO. YS er representert ved advokat Ørnulf K... Les mer

Byggeplass

Et seriøst arbeidsliv uten sosial dumping

2013.10.24
Faktaark fra YS - utarbeidet i 2013 Les mer

NHO-oppgjøret 2011

NHO-oppgjøret: Forhandlingsfristen går ut ved midnatt

2011.03.31
Ved midnatt torsdag 31. mars går forhandlingsfristen ut i oppgjøret mellom YS og NHO. YS’ forhandlingsdelegasjon, som representerer rundt 20 tusen medlemmer fra Yrkestrafikkforbundet, Parat, SAFE, Det... Les mer

YS-leder Tore Eugen Kvalheim

-Trist at Ap sa ja

2012.03.12
- Det er trist at Ap nå har valgt å si ja til EUs vikarbyrådirektiv, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Han berømmer SV og Sp for å ta dissens. Les mer

Uravstemming i NHO-området - Et godt forhandlingsresultat

2008.04.07
Det ble oppnådd enighet i meklingen mellom YS og NHO. Resultatet av forhandlingene går nå til uravstemming. Les mer

Muligheter for en god AFP-ordning

2007.10.16
- Jeg er glad for at Fellesforbundets landsmøtet kom fram til et vedtak som også gir LO forhandlingsrom til våren. Dette sier leder av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Tore Eugen Kvalheim i en pr... Les mer

Tore Eugen Kvalehim

Høy vekst i lederlønninger

2012.02.23
Veksten i lederlønningene har for noen grupper vært betydelig høyere enn for lønnstakerne. - Dette godtar vi ikke, sier YS-lederen. Les mer

Kvalheim takker kjernetroppene

2007.12.21
Denne julehilsenen fra YS-leder Tore Eugen Kvalheim er først og fremst adressert til alle tillitsvalgte som hver dag gjør en uegenyttig innsats for organisasjonen. Les mer

Forhandlinger

Tariffkalender 2012

2012.04.30
Under finner du noen av de viktigste datoene for årets oppgjør. Tariffkalenderen for YS' fem sektorer vil bli oppdatert fortløpende. Les mer

Folk på gata

Noe bedre fordelingsprofil

2014.11.23
Forliket i Stortinget mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti bedrer profilen på statsbudsjettet, sier YS-leder Jorunn Berland. Les mer

YS-leder Tore Eugen Kvalheim

Positiv til LOs likelønnsmål

2010.02.24
- Om pengene kommer på den ene eller andre måten er mindre vesentlig i forhold til å få gjort noe for likelønn. Slik kommenterer YS-lederen LOs likelønnsmål. Les mer

Beerens

Godtar ikke ulik lønn

2009.11.09
I en helt fersk dom slår Arbeidsretten fast at å gi ansatte ulik lønn fordi de er organisert i ulike organisasjoner strider mot organisasjonsfriheten. Les mer

Inngikk hovedavtale med LA

Inngikk hovedavtale

2010.04.09
YS og Landbrukets Arbeidsgiverforening inngikk i dag hovedavtale. Dette formaliserer et avtaleforhold, hvor YS til nå ikke har vært part i tariffavtalene. Les mer

YS-leder Tore Eugen Kvalheim

YS kritisk til NHO-direktørens forslag om lovfestet minstelønn

2011.03.16
NHO-direktør John G. Bernander krever i et utspill debatt om minstelønn i Norge. - YS motsetter seg ikke en debatt om virkemiddelapparatet knyttet til sosial dumping, men vi tviler på at en lovfestet ... Les mer

Kontaktutvalget

- Bør legge om pensjon

2014.02.17
Tjenestepensjonen bør legges om i både offentlig og privat sektor, sier YS-leder Jorunn Berland og mener tiden er inne for å gjøre noe overordnet. Les mer

Gunn Olander

Leverte nye krav til KS

2012.04.23
YS Kommune leverte mandag nytt kravdokument til KS, som har signalisert at de ønsker et oppgjør godt under frontfagene. Neste forhandlingsmøte blir 27. april. Les mer

OppstartNorskIndustri2014

Avsluttende mekling

2014.03.31
Dersom YS-forbundene Parat og SAFE ikke kommer til enighet med Norsk Industri, blir det streik fra arbeidstiden begynnelse onsdag 2. april. Les mer

Sosial dumping til sjøs

Sosial dumping til sjøs

2010.01.20
Norske sjøfolk byttes ut med billig og utenlandsk arbeidskraft når Teekay Norge og ConocoPhillips Norge danner nytt selskap, hevder sjømannsorganisasjonene. Les mer

1881 legger ned avdeling

1881 vil legge ned avdeling

2009.04.22
Opplysningen 1881 vil legge ned avdelingen på Sortland. -Ledelsen bryter drøftingsplikten, sier YS-lederen og krever at de tillitsvalgte får innflytelse. Les mer

Ulik lønnsutvikling utfordrer forhandlingene

2007.02.27
- Det skapes et inntrykk av at tusenlappene flagrer rundt ørene på norske arbeidstakere. Det er ikke sant. De siste tallene fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) viser at det er st... Les mer

Jorunn Berland

Landsmøte i Skolelederne

2014.11.23
- Skolelederne er en viktig aktør i YS-fellesskapet, sa YS-leder Jorunn Berland i sin hilsningstale til landsmøtet i Skolelederforbundet. Les mer

Kravoverlevering YS Stat

Krever reallønnsvekst

2012.04.13
Torsdag leverte YS Stat, LO Stat og Unio likelydende krav i årets tariffoppgjør. De tre organisasjonene krever reallønnsvekst for alle. Les mer

Praktiske råd om seniorpolitikk på arbeidsplassen

2008.10.03
I dag lanserte YS’ seniorråd et eget idehefte, myntet på det seniorpolitiske arbeidet rundt om i virksomhetene. I heftet gir YS' seniorråd konkrete tips og råd om hvordan forholdene kan legges til ret... Les mer

YS-leder Tore Euegn Kvalheim

Et arbeidsliv for alle

2010.01.05
- Handling må følge statsministerens ord om et arbeidsliv for alle og arbeid som bærebjelke for velferdssystemet, sier YS-lederen. Les mer

Jorunn Berland

- Utfordrer samarbeidsmodellen, mener YS-lederen

2014.06.11
- Dette er som forventet, men gjør det ikke mindre alvorlig, mener YS-leder Jorunn Berland om Regjeringens forslag om å endre arbeidsmiljøloven. - Flere av forslagene truer ikke bare vanlige arbeidsta... Les mer

Jorunn Berland

- Et taktisk budsjett

2013.10.15
- Det er bra at oljepengebruken er tatt ned til 2,9 prosent i statsbudsjettet for 2014, sier YS-leder Jorunn Berland i sin kommentar til budsjettet. Les mer

Bank

Uendret rente

2012.05.10
Norges Bank besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. - En klok beslutning å holde renten uendret, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

De tre lederne

LO, Unio og YS om streiken

2015.03.06
Streiken i Norwegian er en alvorlig konflikt. Den handler om prinsipielle spørsmål i arbeidslivet og har stor betydning for andre bransjer. Les mer

Jorunn Berland og Svein Oppegaard

NHO-oppgjøret i gang

2013.03.14
Mandag ettermiddag overleverte YS-leder Jorunn Berland kravene for årets mellomoppgjør til Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO. Les mer

Forskrift i politiet

Ny særavtale på plass

2009.09.29
Leder av YS-forbundet Norges Politilederlag, Jonny Nauste, er fornøyd med at Politidirektoratet og Norges Politilederlag har blitt enige om en ny særavtale. Les mer

Arbeidstaker

Seier for likestillingen

2009.03.31
- Signalene fra regjeringen om at de nå endelig vil likestille skift og turnus er en viktig seier for likestillingen, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Jorunn Berland

YS-leder Berland: - Lønnsoppgjørene er partenes ansvar

2014.01.14
- Under NHO-konferansen ga statsminister Erna Solberg uttrykk for at hun synes lønnsoppgjørene har vært litt for høye de siste årene. Det er en underlig uttalelse, påpeker YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Renholdweb

Støtter renholdsarbeiderne

2010.05.26
- Renholderne gjør en viktig jobb, men det merkes ikke på lønnsnivået. YS-lederen oppfordrer YS' medlemmer til å støtte de streikende renholderne. Les mer

Penger

Vil ha lønnsåpenhet

2013.11.18
En av fire opplever manglende åpenhet rundt lønn. Ni av ti ønsker uendrede eller mindre lønnsforskjeller, viser Arbeidslivsbarometeret. Les mer

Meklingkommune

Streik også i YS Kommune

2012.05.24
YS Kommune tar ut 490 medlemmer i streik i kommunesektoren fra arbeidstidens begynnelse torsdag 24. mai. Les mer

Meklingen på NHO-området i gang

2008.03.26
Onsdag 26. mars klokken 12.00 startet meklingen mellom YS og NHO for tariff- revisjonen 2008. Meklingen omfatter tariffavtaler med Parat, Yrkestrafikkforbundet, Det norske maskinistforbund, Safe, Nego... Les mer

Helle Stensbak

Oljeøkonomien tema hos YS

2013.06.11
- Oljesektorens virkning på norsk økonomi og frontfagsmodellen er en viktig del av mandatet til det nye Holdenutvalget, opplyser YS’ sjeføkonom Helle Stensbak. Les mer

Norwegian

Parat frykter innleie

2012.01.31
YS-forbundet Parat frykter at all fremtidig rekruttering i flyselskapet Norwegian vil skje gjennom innleide og ikke fast ansatte. Les mer

YS Stat krever kompensasjon for etterslep

2007.04.13
YS Stat innledet årets lønnsoppgjør med Fornyings- og administrasjonsdepartementet i klokken 1000 i dag. Med YS Stat-leder Pål N. Arnesen i spissen overleverte ledelsen i forhandlingsdelegasjonen krav... Les mer

YS-leder tror renteøkningen kan skape uro

2007.06.27
Norges bank har i dag satt opp styringsrenta med 0,25 % til 4,50%. YS-leder Tore Eugen Kvalheim er ikke overrasket over økningen, men er redd for den uro den stadige renteoppgangen kan skape hos mange... Les mer

Trond Giske

Diskuterte sikkerheten for norske arbeidstakere i utlandet

2013.02.06
- En gjennomgang av sikkerheten må skje i full åpenhet, og i samarbeid med organisasjonene i Statoil, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Torsdag diskuterte han sikkerheten for norske arbeidstakere i u... Les mer

Helle Stensbak

Frontfaget som fasit

2012.06.20
- Frontfaget bør være fasit, og likninger med flere ukjente er ikke et problem, men et verktøy, skriver YS' sjeføkonom, Helle Stensbak i en kronikk. Les mer

YS' innspill til Regjeringens produktivitetskommisjon

2014.05.19
Regjeringens produktivitetskommisjon inviterer partene til seminar om rammebetingelser for produktivitetsvekst for privat næringsvirksomhet. Vedlagt finner dere innspillet fra YS' sjeføkonom, Helle St... Les mer

Fagbevegelsens krav til statsbudsjettet

2008.09.11
- Det er fortsatt behov for et betydelig løft for kommunesektoren. Det har vært en positiv utvikling, som vi har berømmet, men det er et betydelig misforhold mellom kommunenes inntekter og de oppgaven... Les mer

Personellforbundet

- Gardesoldater ikke uegnet

2009.11.27
- Når Forsvaret legger skylden på den enkelte soldat, er dette et forsøk på å unnslippe kritikk mot det virkelige problemet, påpeker Personellforbundet (YS). Les mer

Eriksson Robert

Uthuler trepartssamarbeid

2014.12.05
- Når vetoretten fjernes svekkes også en av bærebjelkene for maktbalansen i trepartssamarbeidet, sier YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Pause i NAVO Helse-forhandlingene

2007.05.02
Det er nå pause i forhandlingene mellom YS NAVO Helse og NAVO om forhandlingene i helseforetakene. Forhandlingene fortsetter neste uke. Les mer

Toparter

NHO mener trepartssamarbeidet bare omfatter to parter

2012.09.24
NHO kritiserer regjeringen for å ikke lytte godt nok til arbeidsgiversiden i diskusjonene om sosial dumping: - Vi har fått presentert faste løsninger, uten at tredje part er hørt, hevder NHO-direktør ... Les mer

OECD-rapport om norsk økonomi

2008.08.20
I dag offentliggjør OECD sin landerapport om norsk økonomi. Rapporten viser en dramatisk kostnadsvekst i Norge sammenlignet med andre OECD-land. – Fagbevegelsen har tatt hensyn til konkurranseevnen un... Les mer

Frode Sælen, YTF

Brudd i forhandlingene

2010.03.26
- Vi har valgt å bryte forhandlingene. Arbeidsgiverne har ikke lagt penger på bordet og det er umulig å fortsette, sier Frode Sælen i YTF. Les mer

Narve Leonhardsen

Konflikt i lostjenesten

2012.01.07
Det er uakseptabelt at Kystverket bruker Redningsselskapet til å utføre losbåtførernes kjerneoppgaver, sier leder i losbåtførernes forbund. Les mer

Bank

Styringsrenta ned 0,50

2009.03.25
Norges Bank besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 2,00 prosent. - Som forventet, kommenterer YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Tollere

Svekker samfunnssikkerheten

2014.10.08
Ingen av tollvesenets satsingsforslag er gitt plass i budsjettet. - Hvor er det blitt av satsingen på grensekontrollen, spør Norsk Tollerforbund. Les mer

Barometeret

Trygdeoppgjøret 2013

2013.05.15
Regjeringen og organisasjonene ble onsdag enige om at grunnbeløpet i Folketrygden øker fra 82 122 kroner til 85 245 kroner fra 1. mai. Les mer

Likelønn

YS-seminar om likelønn

2010.01.08
- Vi vil gjøre vårt, men å gjennomføre en likelønnspott i årets oppgjør på tvers av sektorene vil bli vanskelig, sa YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

IngressEugen

Debatt om oppgjøret i gang

2009.02.03
YS-lederens utspill om at organisasjonene må være villige til å bruke lønnsoppgjøret for å sikre sysselsettingen skaper debatt. Les mer

Tariffkonferanse YS Privat

Inntektspolitisk debatt 2012

2011.10.24
Fagforeningenes kjernevirksomhet er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Dette er grunnen til at arbeidstakerne organiserer seg. Les mer

Befalselever

BFO: - Et budsjett i balanse

2011.10.06
- Et budsjett i balanse betyr ikke at Forsvaret er funksjonelt i balanse, sier leder for YS-forbundet BFO, Eivind Røvde Solberg om statsbudsjettet for 2012. Les mer

YS Ung gir råd

Dramatisk ungdomsledighet

2009.04.03
I løpet av det siste året har arbeidsledigheten økt med 102 prosent blant menn i 20-30 års alderen. Også blant unge kvinner har ledigheten steget mye. Les mer

Erik Kollerud

Råd til de fire partiene

2013.09.17
YS-forbundet Delta har skrevet brev til de fire partilederne som er i regjeringsforhandlinger, og bla rådet dem til å videreutvikle samarbeidsmodellen. Les mer

Enighet i sykehusoppgjøret

2008.05.28
De YS forbund som er omfattet av Spekter-helses A2del kom til enighet i går.- Vi er fornøyd med å ha fått gjennomslag for en heving av minstelønnssatsene og et generelt tillegg som totalt sett tilfred... Les mer

Bank

- Ikke overrasket

2010.05.10
- Jeg hadde trodd renten ville ligge stille, men dette er en marginal økning som jeg håper husholdningene og næringene absorberer, sier YS-lederen. Les mer

Tor Eugen Lvalheim

Bekymret for oljeansatte

2013.01.22
- Det er betimelig å gå gjennom sikkerhetsrutinene. Våre medlemmer må føle at det er trygt å ta på seg jobber ved anlegg i utlandet, sier YS-lederen. Les mer

Navelsaker og Einan

Busser og fly kan stå fra mandag 8. april hvis det blir streik

2013.04.07
Hvis YS og NHO ikke kommer frem til en løsning innen midnatt søndag 7. april, får det store konsekvenser. Da vil 1 250 bussjåfører i Oslo og Midt-Norge streike fra mandag morgen. Fylling av drivstoff ... Les mer

Tore foran logo forside

YS om rentereduksjonen

2009.05.12
YS er fornøyd med at signalrenten fra Norges Bank settes ned med 0,5 prosentpoeng til 1,5 prosent, men forventer at bankene reduserer sine utlånsrenter. Les mer

Pressemelding fra YS: - Ikke rør renten!

2008.09.18
Den internasjonale finanskrisen har allerede bremset det norske forbruket så mye at en renteøkning bare vil påskynde en finanskrise her hjemme. En norsk renteøkning vil gjøre arbeidsplasser mer usikre... Les mer

Konjunkturene

Viktig med lav rente

2009.08.04
SSBs konjunkturbarometer for 2. kvartal viser at produksjonsvolumet og sysselsettingen har gått merkbart ned. Les mer

YS Kommune har akseptert meklingsresultatet

2008.05.23
- Vi har fått tilnærmet full uttelling for våre krav for fagarbeidere og fagarbeidere med tilleggsutdanning. Vi er fornøyd med profilen på oppgjøret, men den økonomiske rammen på 6,3 prosent er ikke n... Les mer

YS takker ja til SVs invitasjon om tettere dialog

2008.10.23
YS har over tid merket seg at SV i mange saker er på linje med YS og resten av fagbevegelsen. - Vårt mål er å sikre arbeidstakernes interesser. I den tiden SV har hatt regjeringsmakt har mange av YS s... Les mer

Tore Eugen Kvalehim

Økonomien i 2012

2012.01.07
- Vårens lønnsoppgjør vil bli utfordrende med internasjonal krise og fare for økt ledighet også i Norge, sier YS-lederen. Les mer

SAFE på tysk TV

Stevner Norge inn for ILO

2013.10.03
SAFE og Industri Energi er provosert over vedtaket om tvungen lønnsnemnd i sokkeloppgjøret i 2012 og mener dette bryter med ILOs konvensjon. Les mer

Solid ja-flertall i YS til HSH-oppgjøret

2008.04.29
80,7 prosent av YS-medlemmene i HSH-området har stemt ja i uravstemningen. 19,3 prosent har stemt nei. Valgdeltakelsen endte på 45,2 prosent. -Uravstemningsresultatet viser at våre medlemmer er godt f... Les mer

Statsoppgjøret i havn, 2 timer på overtid

2007.05.01
Leder for YS Stat, Pål Arnesen sier at han er meget godt fornøyd med at Staten anerkjente den profilen som YS Stat, LO Stat og Unio hadde bakt inn i sine krav, den lå tatt opp til YS Stats sitt utgang... Les mer

Penger

YS forventer rentereduksjon

2009.02.04
I morgen onsdag 4. februar holder Norges Bank rentemøte. YS-leder Tore Eugen Kvalheim sier han forventer at styringsrenten settes ned med minst 0,50 prosent. Les mer

Brudd i de statlige lønnsforhandlingene

2008.04.29
I dag brøt LO Stat, YS Stat og Unio Stat lønnsforhandlingene med staten. Det er ikke grunnlag for videre forhandlinger. Årsaken er for lite penger, for dårlig profil, for lite til kvinner og ingen løs... Les mer

Pareira

Økte lønnsforskjeller

2013.03.07
Etter flere år med økonomisk oppgang og vekst i reallønnene mener de fleste av oss at lønnsutviklingen spriker mer enn før, viser Arbeidslivsbarometeret. Les mer

Etter- og videreutdanning

Pensjon på en morsom måte

2013.08.15
Finansforbundet og YS Ung markerer starten på arbeidet med temaet ung og pensjon på Latter i Oslo 27. august fra klokken 16.30 til 20.00. Les mer

Norwegian

YS roser Huitfeldt

2013.01.18
YS-lederen mener det er grunn til å rose arbeidsministeren for å ikke la seg presse av Norwegian til å endre utlendingsforskriftens bestemmelser. Les mer

Jorunn Berland

Hilser samarbeid velkommen

2013.10.11
YS-leder Jorunn Berland sier hun er glad for at den påtroppende Regjeringen vil videreføre trepartssamarbeidet.- YS vil bidra med vår kompetanse, sier hun. Les mer

Ryanair

Parat har anket

2013.06.27
Moss tingrett har konkludert med at Alessandra Cocca og Parats søksmål mot Ryanair hører hjemme i irsk rett. Parat har anket saken til lagmannsretten. Les mer

Pål Adrian Hellmann

Statsbudsjettet 2015: Se til finansnæringen

2014.10.08
Et av virkemidlene regjeringen løfter frem for å øke produktivitetsveksten i Norge er digitalisering av offentlig sektor. - Det støtter vi, og her er finansnæringen et forbilde. Men vi savner en egen ... Les mer

Maskiniststreik rammer avfallshåndteringen

2008.06.18
Det norske maskinistforbund (DNMF) har varslet streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 25. juni. Streiken vil i første omgang omfatte renovasjonsbedriftene Frevar KF og BIR Avfallsbehandling AS, sa... Les mer

Berland og Bjørnestad

- Vil drøfte pensjon

2014.03.04
- Vi ønsker at viktige pensjonsspørsmål drøftes i årets oppgjør, sa YS-leder Jorunn Berland da hun åpnet YS’ inntektspolitiske konferanse. Les mer

YS: Tiltak for seniorer tidligere enn fra fylte 62 år

2007.12.10
Regjeringen foreslår å sende alle arbeidstakere over 62 år på datakurs. – Ett tiltak i riktig retning for å hindre at erfarne arbeidstakere forsvinner ut av arbeidslivet for tidlig. Men skal arbeidet ... Les mer

Hilde Gunn Avløyp

Ga rederiene skattemedhold

2010.02.12
Høyesterett har gitt redieriene medhold i at de skal slippe å betale den såkalte skattekreditten. Det norske maskinistforbund tar dommen til etterretning. Les mer

Tore talker

- Desperat Bakke

2011.09.22
YS-lederen mener Arve Bakke, leder i Fellesforbundet (LO), legger seg ut med en rekke LO-forbund og YS-forbund som organiserer funksjonærer. Les mer

Statsministeren på YS-visitt

2007.10.16
- Det siste tiåret har vist at en suksessfylt økonomisk politikk kan gå hånd i hånd med utbygging av velferdsgodene, sa statsminister Jens Stoltenberg på YS-konferansen i dag. Og han roste YS og den ø... Les mer

Byggeplass

ESA avviste NHO-klage

2009.07.17
ESA har avvist en klage fra NHO på norsk lov om allmenngjøring av tariffavtaler og mener det må være tillatt å beskytte lønnstakernes interesser. Les mer

YS varsler streik for 3338 medlemmer

2008.03.28
YS-forbundene i NHO-området varslet i dag plassfratredelse for 3338 medlemmer fra 2. april dersom det ikke blir enighet i meklingen. Les mer

AML

YS' tariffkalender for 2011

2011.03.21
Under finner du noen av de viktigste datoene for årets mellomopgjør. Tariffkalenderen for YS' fem sektorer vil bli oppdatert fortløpende. Les mer

Ledighetstall

Økning i arbeidsledigheten

2009.03.06
Februartallene fra NAV viser at arbeidsledigheten har steget med hele 5 100 personer bare den siste måneden. - En foruroligende økning, sier YS-lederen. Les mer

Ryanair

Siemens gjør som YS

2012.10.02
Det tyske konsernet Siemens boikotter Ryanair. Ingen av de 380 tusen ansatte i konsernet skal bruke Ryanair på forretningsreise. Les mer

Pål N. Arnesen og Gunn Olander

Prosess om pensjon

2011.02.07
Et samlet YS setter nå i gang et internt arbeid med å sikre en konkurransedyktig, offentlig tjenestepensjon også for årskullene født etter 1958. Les mer

Ferietidweb

Ferieloven

2013.08.05
Hvor lang ferie har du krav på? Hva med feriepenger? Når skal ferien avvikles og kan den flyttes? Vi gir deg svar på de fleste av spørsmålene om ferieloven. Les mer

Pål Arnesen

Bedre pensjon for yngre

2013.01.22
- Det kan bli nødvendig å be om nye pensjonsforhandlinger for de yngre årskullene, også uten Unio, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. Les mer

Anne S. Henriksen

Anne Henriksen gjenvalgt

2011.10.31
Anne S. Henriksen, leder av YS-forbundet AVYO, ble gjenvalgt på forbundets landsmøte 25. til 27. oktober. Les mer

Brattsett og Kvalheim

Tannhelsesekretærene har fått avtale – streiken avblåst

2012.12.19
Midt under streikemarkeringen i Oslo i dag ble det klart at YS-forbundet Parat og ledelsen ved Colosseumklinikken har kommet til enighet. Dermed er streiken over for tannhelsesekretærene, som har kjem... Les mer

Arbeidstakere

- Hastverk fra Regjeringen

2014.07.04
YS, LO og Unio mener Regjeringen har satt en uforsvarlig kort frist til å svare på høringsforslagene om endringer i dagens arbeidsmiljølov. Les mer

Streik i havfiskeflåten

2008.10.22
Forhandlingsdelegasjonene til Fiskebåtredernes Forbund/Norsk Trålforening og Det norske maskinistforbund (YS) maktet ikke å komme til enighet under meklingen. Streik var dermed et faktum fra klokken 0... Les mer

YS-lederen

- Må ta rettigheter alvorlig

2010.04.28
- Det holder ikke at Telenor behandler ansatte skikkelig i Norge og hopper bukk over faglige rettigheter i andre land, sier YS-lederen. Les mer

PÅl Adrian Hellmann

Finansforbundet (YS): - Rune Bjerke må rydde opp

2013.05.28
- Jeg forventer at Rune Bjerke får nedbemanningsprosessen i DNB på rett spor igjen. Det sier Pål Adrian Hellman, forbundsleder i Finansforbundet i YS i en kommentar til oppslaget i Dagens Næringsliv t... Les mer

Ryanair

YS-lederen: - Konkurransevridende å gi Ryanair andre vilkår

2013.01.11
Ryanairs sjef Michael O'Leary ønsker å starte opp innenriksruter i Norge. - Vi vil sterkt fraråde at Ryanair får tillatelse til å operere i det norske markedet på andre vilkår enn andre flyselskap. De... Les mer

Regjeringen

YS: - Ikke ambisiøs nok

2009.10.09
YS-lederen mener målet om arbeid til alle er vel og bra, men at regjeringsplattformen burde vært mer ambisiøs på hvordan vi kan løse felles utfordringer. Les mer

YS-K Oslo krever større ramme enn i privat sektor

2008.04.10
YS-Kommune i Oslo (YS-K Oslo) krever at lønnsoppgjøret i Oslo får en større ramme enn oppgjøret i privat sektor. - Vi krever at Oslo kommune innhenter det lønnsmessige etterslepet som har utviklet seg... Les mer

Johnny Nauste

Fornøyde politi og lensmenn

2014.10.08
- Statsbudsjettet for 2015 er svært godt for politi- og lensmannsetaten. Det sier Jonny Nauste, leder av Norges Politilederlag, som er tilsluttet YS. Les mer

Knut Are Svenkerud

Klaget inn for Europarådet

2009.09.10
KY har klaget Kriminalomsorgen inn for Europarådet for brudd på de europeiske fengselsreglene. - Ingen kommentar, sier Justisdepartementet. Les mer

Arbeidstakere

YS vil øke arbeidsstyrken

2013.02.12
YS er opptatt av å øke arbeidsstyrken for å opprettholde velferdsnivået, og mener det kan skje ved å bruke arbeidsstyrken på en mer effektiv måte. Les mer

Berland

Hvorfor streiker vi?

2015.01.08
Vi er sterkt i mot flere forslag til endring av arbeidsmiljøloven. Vi ønsker å si kraftig fra! Det er fortsatt mulig å påvirke vedtakene i Stortinget Les mer

Ingen retrett i StatoilHydro

2008.06.13
YS-forbundet Safe vurderer fortsatt å gå til politisk streik som følge av StatoilHydros planer om å kutte bemanningen på plattformene med nær 900 ansatte. Gårsdagens møte mellom fagforeningene og lede... Les mer

Tollere

Krever samme vilkår

2009.07.15
Fengselsansatte og tollere, organisert i YS-forbundene Norsk Tollerforbund og Kriminalomsorgens Yrkesforbund, krever samme vilkår som i politiet. Les mer

Johnny Nauste

Skeptisk til bevæpning

2013.10.09
- Vi er imot forslaget om en generell bevæpning av politiet, sier Jonny Nauste, leder av YS-forbundet Norges Politilederlag. Les mer

Arbeidslivsbarometeret

Kritiserer statlig sektor for høy bruk av midlertidige ansettelser

2013.02.15
Alarmerende mange går på midlertidige kontrakter i statlig sektor. YS, LO, Unio og Akademikerne krever at helseminister Jonas Gahr Støre og andre ansvarlige statsråder tar grep. - Fast ansettelse skal... Les mer

Jorunn Berland

Loven er ikke problemet

2013.11.12
Arbeidsmiljøloven har stor støtte. YS-leder Jorunn Berland kommenterer NHOs skepsis til funnene i YS´ arbeidslivsbarometer. Les mer

Overleverte krav

YTF med kravoverlevering

2010.03.25
Mandag overleverte Yrkestrafikkforbundet i YS sine krav til Transportbedriftenes Landsforening.YTF krever at lønnsgapet tettes. Les mer

Tore Eugen Kvalheim taler

YS-lederen om beskatning av pensjonsinntekter

2011.11.01
YS-leder Tore Eugen Kvalheim mener Regjeringen gjorde dårlig artbeid i forbindelse med ny beskatning av pensjonsinntekter fra 1. januar 2011. - Til tross for heftige protester fra de fleste høringsins... Les mer

Paal Arnesen

Droppe forhandlinger uklokt

2009.02.03
Regjeringen vil fastsette unntak fra hviletidsbestemmelsene i politietaten uten forhandlinger. - Uakseptabelt, mener YS Stat, LO Stat og Akademikerne. Les mer

YS Stat krever kroner og prosent fra 1. mai

2007.04.23
Hovedsammenslutningene i det statlige lønnsoppgjøret krever en totalramme på omlag 5 ½ prosent i årets mellomoppgjør. - En utfordring ved årets oppgjør er den påviste mindrelønnsutviklingen i forhold ... Les mer

Helle Stensbak

Sitter i NRKS ekspertpanel

2013.08.29
Sjeføkonom Helle Stensbak deltar i NRKs ekspertpanel, som skal ta stilling til en rekke økonomiske problemstillinger knyttet til partienes programmer. Les mer

Plusser og minuser i pensjonsforslaget

2008.01.30
- YS registrerer flere positive elementer i regjeringens forslag til ny alderspensjon. Men vi ser også nye utfordringer og har flere kritiske merknader til noen av forslagene, sier YS-leder Tore Eugen... Les mer

SAS-vedtaket en seier for de ansatte

2008.02.06
- Styrevedtaket i SAS AB om å beholde SAS Ground Services (SGS), SAS Technical Services (STS) er en seier for fagbevegelsen. Det sier leder av YS, Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Beerens

Overfører partsforhold

2010.04.26
YS har besluttet at partsforholdet for Fellesoverenskomsten for byggfag endres fra YS/Parat til YS/SAFE. Dette skjer med virkning fra 1. april i år. Les mer

Forhandlinger i Spekkter 2012

YS Spekter krever 2 438 kroner i generelt tillegg

2012.04.18
- Vi følger hovedretningen fra oppgjøret i privat sektor. Utfordringene blir å få gode forhandlingsresultater på de enkelte virksomhetene, sier Ingerid Bjercke, leder for YS Spekter som i dag leverte ... Les mer

Penger

Uendret rente

2012.06.20
Norges Banks besluttet onsdag å holde styringsrenten uendret på 1,5%. - Robustheten i norsk økonomi er bedre enn vi turte håpe på, kommenterer YS-lederen. Les mer

YS: Skuffende og lite fremtidsrettet pensjonsforlik

2007.03.21
- Pensjonsforliket er ikke i tråd med de krav YS har stilt til et bærekraftig pensjonssystem. Begrensningen av opptjening til alderspensjon vil ramme mange med inntekter over gjennomsnittet. I tillegg... Les mer

Ryanair

YS vil bistå Parat

2013.04.25
YS tiltrer som partshjelper i saken den tidligere kabinansatte Alessandra Cocca har fremmet mot Ryanair. Les mer

YS Stat: Håpløst at frilanstolker ikke får økte satser

2007.10.05
Tolkeforbundet og AVYO er oppgitt over at det i dagens fremlagte statsbudsjett ikke fremkommer noen økning av satsene for frilanstolker. Tolkene som hjelper hørselshemmende og døvblinde gjennom NAV Hj... Les mer

Studenter UiO

Foreleste i frontfaget

2012.04.26
Økonomistudenter ved Økonomisk institutt på Universitet i Oslo fikk denne uken en innføring i frontfagsmodellen av YS’ sjeføkonom, Helle Stensbak. Les mer

Hans-Erik Skjæggerud

Jagerfly rammet av streik

2015.02.04
Onsdag gikk de verkstedsansatte i Aerospace Industrial Maintenance ut i streik. Dette vil ramme reparasjoner av Forsvarets jagerfly og helikoptre. Les mer

AML

Brudd om arbeidstid i EU

2013.03.18
Arbeidstidsdirektivet er en del av EØS-avtalen og gjelder derfor også for Norge. Arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden klarte i 2012 ikke å komme til enighet. Les mer

Tore Eugen Kvalheim og Sigbjørn Johnsen

- Partene må ta ansvar

2010.03.04
- Det avgjørende er ikke hvordan pengene til likelønn kommer, men at de kommer, sa YS-leder Tore Eugen Kvalheim under YS’ inntektspolitiske konferanse. Les mer

Berland og Navelsaker

Enighet mellom YS og NHO

2013.04.09
8. april kom det til enighet mellom YS og NHO i årets mellomoppgjør. - Vi har vært klar på at årets oppgjør må være økonomisk ansvarlig, sier YS-lederen. Les mer

Statsbudsjettet 2013

- Godt innrettet budsjett

2012.10.09
- Det er viktig at politikerne tar hensyn til sunnheten i norsk økonomi og opprettholder et høyt sysselsettingsnivå, sier YS-lederen. Les mer

YS: - Må vise moderasjon med stort alvor

2008.10.23
YS-leder Tore Eugen Kvalheim mener det er grunnlag for å stille krav om begrensninger når det gjelder bonuser og aksjeutbytter i banker og finansforetak. Les mer

Folkemengde

God lønnsvekst i 2008

2009.02.17
De første tallene fra TBU viser en gjennomsnittlig lønnsvekst fra 2007 til 2008 anslås til 6 prosent, mot 5,4 i 2007. Det er den høyeste lønnsveksten på ti år. Les mer

POrsgrund POrselænsfabrikk

Frykter ikke Brynestadfall

2009.04.22
- Vi har tro på Brynestad og er fortsatt optimister, sier Jeanette Holtan, tillitsvalgt i YS-forbundet Parat ved Porsgrunds Porselænsfabrik. Les mer

Opprop for offentlige tjenester av høy kvalitet som er tilgjengelig for alle

2007.05.16
Offentlige tjenester av høy kvalitet er viktig for innbyggernes praktiske hverdag og ikke minst livskvalitet. Slike tjenester må være tilgjengelig for alle. -YS mener det må være en offentlig oppgave ... Les mer

Pål N. Arnesen

Streik i staten

2012.05.24
Torsdag morgen gikk 1 300 medlemmer i YS Stat ut i streik. - Staten har ikke kommet oss i møte på kravene, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat. Les mer

Tore Eugen Kvalheim taler

Ny lov om tjenestepensjon

2012.06.28
Banklovkommisjonen legger i dag fram utkast til ny fremtidsrettet lov om tjenestepensjon i privat sektor. Les mer

Folk bør kunne "veksle" en ferieuke i penger

2007.12.21
Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår å endre loven slik at det ikke lenger er lov å ta ut lønn i stedet for ferie. Bifalles bare delvis av YS. Les mer

Tore Eugen Kvalheim

Diskuterte oppgjøret 2012

2011.11.24
- Prognosemakerne har allerede sagt noe om hvordan 2012 skal se ut, men fasiten leverer dere til våren, sa Kvalheim på YS' inntektspolitiske konferanse. Les mer

Streikuttak YS Kommune

2008.05.22
YS Kommune tar i første omgang ut ca 490 medlemmer ved en eventuell streik Les mer

Seier til YTF

Fjerner penger fra busser

2010.01.22
Etter henvendelse fra Yrkestrafikkforbundet har Arbeidstilsynet pålagt Unibuss å fjerne all pengehåndtering på bussene fra 15. oktober. Les mer

Kollerud

Sier nei til lovendring

2014.06.23
- Regjeringen bør være ærlig og si at det er arbeidsgiverorganisasjonene som får det som de vil hvis arbeidsmiljøloven endres, mener Erik Kollerud. Les mer

Ineglin Killengren

Møtte Killengren

2009.04.03
I ettermiddag møtte YS-forbundene Norges Politilederlag og Parat politidirektør Killengren til forhandlinger om arbeidstid. Les mer

Nye satser i reiseregulativet

2008.04.16
16.04.08: Hovedsammenslutningene og staten har idag blitt enige om nye satser i Særavtale for reiser innenlands. Kilometersatsen ved bruk av egen bil er økt til 3,50. - Det har i lengre tid vært en f... Les mer

Jorunn Berland

Gjør arbeidslivet utrygt

2014.12.09
- Regjeringen ignorerer alle advarsler og er i ferd med å styre arbeidslivet i fullstendig feil retning, sier YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Rysst

SAFE fikk medhold

2014.06.23
SAFEs plassoppsigelse i Esso Norge er lovlig, slås det fast i en enstemmig dom i Arbeidsretten. SAFEs leder Hilde-Marit Rysst er glad for utfallet. Les mer

Muligheter for brudd i morgen, fredag 28. mars

2008.03.27
Forhandlingsdelegasjonen i YS sitter nå i kveld og forbereder plassfratredelse og streikeuttak for første fase. Arbeidet er komplisert og vil ikke være klart før i løpet av morgendagen, fredag 28. mar... Les mer

Lønnsoppgjøret YS – NAVO

2007.04.17
YS krever 6825 kr til arbeidstakere med grunnlønnn under 286.030 kr – for øvrige arbeidstakere kreves 4875 kr. YS legger resultatet fra tariffoppgjørene mellom YS - NHO og YS - HSH til grunn for dette... Les mer

Sigbjørn Johnsen og Tore Eugen Kvalheim

YS' inntektspolitikk 2011

2011.03.04
- Vi må fortsatt holde en stram finanspolitikk, sa finansminister Sigbjørn Johnsen da han innledet under YS’ inntektspolitiske konferanse. Les mer

OppstartNorskIndustri2014

Brudd i frontfagsoppgjøret

2014.03.27
Tirsdag brøt Norsk Industri og YS-forbundene Parat og SAFE forhandlingene i frontfaget. Dermed er det fare for streik i en rekke bedrifter. Les mer

YS' inntektspolitiske dokument er vedtatt

2008.02.28
YS ser store utfordringer i kommende tariffperiode, fremgår det av det inntektspolitiske dokumentet som er vedtatt for de neste to årene. Les mer

LO-lederen

Får støtte fra LO-lederen

2012.11.06
LO-leder Roar Flåthen sier at også LO støtter Parats medlemmer ved Colosseumklinikken i Trondheim, som streiker for tariffavtale. Les mer

YTF-medlemmer streiker mot politikerne i Bergen

2008.10.22
I morgen torsdag 23. oktober legger sjåfører organisert i YS-forbundet YTF ned arbeidet noen timer i protest mot Hordaland Fylkeskommune. - Ved årsskiftet vil ventelig bestemmelsene om virksomhetsover... Les mer

Forhandlingene i YS-NHO-området i sluttfasen

2007.03.29
- Det er ennå for tidlig å si om vi klarer å forhandle oss frem til en løsning i løpet av kvelden eller om det blir brudd. Dersom det siste blir tilfellet må vi ta veien om Riksmeklingsmannens kontor,... Les mer

YS i mål: 4,5 % også i HSH-området

2007.04.12
YS og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) har landet mellomoppgjøret for 2007. I likhet med NHO-oppgjøret er rammen på ca. 4,5 prosent. - Vi brukte mye tid på å forhandle oss frem til... Les mer

1881 legger ned avdeling

Markering mot nedleggelse

2009.05.06
I morgen kl. 9.30 avholdes en markering mot nedleggelsen av 1881, avd. Sortland. Negotia ber andre YS-forbund om å støtte opp om markeringen. Les mer

Gerd Bang-Johansen

Takker arbeidsministeren

2014.02.11
Gerd Bang-Johansen takker statsråd Eriksson for at han har støttet kvikksølvskadde tannhelsesekretærer i deres kamp om å bli tatt på alvor hos Nav. Les mer

Bank

- Klok beslutning

2011.08.15
Norges Banks hovedstyre besluttet onsdag denne uken å holde styringsrenten uendret på 2,25 prosent etter uro i finansmarkedene. Les mer

NHO-forhandlingene

Siste forhandlingsdag i NHO-oppgjøret

2009.03.31
I dag tirsdag 31. mars er siste forhandlingsdag i NHO-oppgjøret. Dersom YS ikke kommer til enighet med NHO i løpet av kvelden, går YS til plassoppsigelse på vegne av 20 tusen medlemmer. Rundt femti fo... Les mer

Arbeidstidsseminar i YS

YS med arbeidstidsseminar

2009.11.05
5. og 6. november arrangerte YS arbeidstidsseminar. Rundt seksti ansatte og tillitsvalgte i YS-forbundene fikk bl.a. informasjon om skift og turnus. Les mer

Mulig å finne en AFP-løsning som ivaretar viktige hensyn

2008.01.31
Noe av det viktigste med utforming av ny AFP, er at vi skal få sikret en mulighet for verdig tidligavgang for dem som er slitne på slutten av yrkeslivet. På den andre siden må vi finne initiativer som... Les mer

Tariff 2012

Skivebom fra Kinander

2014.06.03
- Civitas Morten Kinander bommer, skriver Erik Kollerud i YS Kommune og Pål N. Arnesen i YS Stat i en debattartikkel i Aftenposten tirsdag denne uken. Les mer

YS: Dramatisk brudd i pensjonsforhandlingene

2007.02.22
- Nå må regjeringen vise imøtekommenhet, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim etter bruddet i pensjonsforhandlingene.- Vi beklager den usikkerheten rundt fremtidens folketrygd som denne nye situasjonen g... Les mer

Bernander

Usolidarisk utspill

2011.02.04
- Hvis arbeidstakerne skal modere sin lønn for å redde den konkurranseutsatte industrien, må lederne gjøre det samme, sier YS-lederen om NHOs utspill. Les mer

YS: En god AFP-ordning for våre medlemmer

2008.04.02
- Den nye AFP-avtalen YS har inngått med NHO, er i stor grad i tråd med krav og forventninger vi hadde på forhånd. Avtalen sikrer våre medlemmer en AFP på dagens nivå i mange år fremover, samtidig som... Les mer

Gatasparlament

YS Stats konferanse

2009.02.02
28. og 29. januar arrangerte YS Stat sin årlige konferanse. Hip hop-gruppa Gatas Parlament slo an takten til politikerdebatten om statlig sektor. Les mer

Mekling kommunesektoren

Fare for storstreik

2010.05.27
Ved midnatt onsdag 26. mai går meklingsfristen ut i både stat og kommune. Hvis partene ikke kommer til enighet, er det fare for storstreik. Les mer

Tore Eugen Kvalheim

Uendret styringsrente

2011.10.19
- Det er klokt av Norges Bank å forholde seg rolig og holde styringsrenten på et uendret nivå, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Tore foran logo forside

Advarer mot LO-løsning

2009.04.30
YS-leder Tore Eugen Kvalheim advarer mot å løse pensjonsstriden i offentlig sektor på kammerset med LO: - Vi må få en løsning alle grupper kan godta. Les mer

Roger Bjørnstad

YS-seminar om frontfaget

2011.08.31
- Frontfagsmodellen er like viktig som før, fastslo Roger Bjørnstad, forskningsleder ved Statistisk sentralbyrå (SSB), under et internt seminar i YS. Les mer

YS Spekter tariffkonferanse 2010

Tariffkonferanse YS Spekter

2010.01.20
17.-19. januar holdt YS Spekter sin tariffkonferanse. Tjenestepensjon, kompetanse og problematikk rundt arbeidstid var blant temaene på dagsordenen. Les mer

Solid ja-flertall i YS

2008.04.24
78,5 av YS-medlemmene i NHO-sektoren har stemt ja i uravstemningen. 21,5 prosent har stemt nei. Valgdeltakelsen endte på 32 prosent.- Et så solid ja-flertall - sammen med den tause majoriteten - forte... Les mer

Hilde Gunn Avløyp

Forhandlingsbrudd

2009.12.14
Forhandlinger mellom Norges Rederforbund og de norske sjømannsorganisasjonene for FOC offshore service brøt i dag sammen. Les mer

Jorunn Berland

YS-lederen om Revidert nasjonalbudsjett for 2013

2013.05.08
- Regjeringen legger i Revidert nasjonalbudsjett for 2013 opp til en fortsatt dempet bruk av oljepengene, om lag uendret fra forrige budsjett. Det er et signal om at det fortsatt står bra til i norsk ... Les mer

Pressemelding fra Det norske maskinistforbund (YS)

2008.09.10
I forbindelse med den partipolitiske overgangen i Bergen viser YS til vedlagte pressemelding Det norske maskinistforbund (Dnmf) sendte ut i ettermiddag. Les mer

Helle Stensbak

Ansvarlig mellomoppgjør

2013.06.24
TBU-rapporten viser at arbeidstakersiden tar ansvar når konjunkturene viser tegn til å peke ned, mener sjeføkonom Helle Stensbak i YS. Les mer

Økonomihjelp til abortdebatten

2014.06.23
En økonom ser på abortspørsmålet … og advarer: Dette kan bli ubehagelig. Les mer

Arbeidsledighetstall

Vil ha gjennomgang

2014.01.29
- Nav avslår i større grad enn før søknad om dagpenger til permitterte. Prakisen må gås gjennom, sier YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Fare for streik i LSG Sky Chefs Norge

2008.06.18
Dersom Parat og LSG Sky Chefs Norge AS ikke kommer til enighet i meklingen som starter i morgen den 19. juni, kan Parats 140 medlemmer som jobber innen flymatproduksjon bli tatt ut i streik fra arbeid... Les mer

250 Norwegianansatte har takket ja til opsjoner

2008.09.11
I følge Norwegian hadde 250 av totalt 1200 ansatte takket ja til opsjoner mot kutt i lønn da tegningsvinduet ble lukket i går. – Dette viser at de ansatte har tro på sin egen virksomhet, også i en tid... Les mer

Pål Arnesen

Positivt fra Huitfeldt

2013.06.21
YS Stat støtter en gjennomgang av aldersgrense-bestemmelsene, men forventer at dette skjer i samarbeid med partene. Les mer

Økt ledighet blant ungdom

- Må ha is i magen

2009.08.28
- Det er positivt at ledigheten flater ut, men vi må ha is i magen. Selv om det går bedre er krisen ikke over, advarer YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Helle Stensbak

Holdenutvalget ferdig

2013.12.11
- Det inntektspolitiske samarbeidet og koordineringen i lønnsdannelsen har bidratt til god utvikling, sier Helle Stensbak, medlem av Holdenutvalget. Les mer

YS’ seniorråd inviterer til seminar 3. oktober

2008.09.12
YS’ seniorråd inviterer til seminaret ”Fra ord til handling – hvordan vinne seniorene?” fredag 3. oktober. YS-leder Tore Eugen Kvalheim åpner seminaret. Deltakerne får også møte Åsmund Lunde, direktør... Les mer

Lønnsoppgjøret YS – NHO starter i dag

2008.03.15
I dag klokken 15.00 starter årets lønnsoppgjør mellom YS og NHO. De største utfordringene blir AFP og økonomi. I spissen for YS’ forhandlings- delegasjon stiller YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

YS: Et godt, men ikke uansvarlig oppgjør

2008.01.10
I følge Aftenposten viser DnB NORs årlige bedriftsundersøkelse at svært mange bedriftsledere mener de tåler økt lønnspress i år. - Vi er innstilt på et godt, men ikke uansvarlig oppgjør, sier Christop... Les mer

YS-leder Tore Eugen Kvalheim

Streiken i Baker Hughes over

2012.06.16
SAFE/YS og OLF/NHO/Baker Hughes ble natt til lørdag enige om en ny kollektiv avtale. SAFEs tidligere tariffavtale videreføres som særavtale. Les mer

Enighet om revisjon av hovedavtalen med Spekter

2007.12.07
YS Spekter kom torsdag ettermiddag til enighet med Spekter om hovedavtale for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2011. For første gang deltok samtlige 4 hovedorganisasjoner og SAN samtidig i hov... Les mer

KollerudogBerland

- Går for langt

2014.06.23
- De fleste forslagene om å endre arbeidsmiljøloven er unødvendige og bør skrinlegges snarest mulig, sier fungerende YS-leder, Erik Kollerud. Les mer

HSH-forhandlinger

Ny hovedavtale

2009.11.25
Forhandlingene om ny hovedavtale mellom YS og NHO er avsluttet. Resultatet innebærer at vi fortsetter med like hovedavtaler for både YS og LO. Les mer

Pål Arnesen

Staten vil ikke ha likelønn

2009.12.07
Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, mener staten saboterer lokalt arbeid for likelønn. Det er en kjennelse i statens lønnsutvalg som får ham til å reagere. Les mer

Tore foran logo forside

Fornøyd med uendret rente

2009.09.28
- YS er fornøyd med at Norges Bank besluttet å holde styringsrenten på uendret nivå. Dette er i tråd med vårt syn, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Vegard Einan

Ingen vekterstreik

2012.06.01
- Det blir ingen streik blant våre medlemmer på Gardermoen og Rygge, opplyser nestleder Vegard Einan etter at Parat og NHO Service er enige om ny tariffavtale. Les mer

YS-leder Tore Eugen Kvalheim

Diskuterte ny IA-avtale

2009.10.16
Onsdag møtte YS-lederen statsministeren i Kontaktutvalget for partene i arbeidslivet. Der ble bl.a. arbeidet med å fremforhandle ny IA-avtale diskutert. Les mer

Kristin Halvorsen

Ber Halvorsen åpne døra

2009.08.28
YS, Unio og Akademikerne har krevd å bli representert i Banklovkommisjonen på linje med LO når tillgespensjonene i privat sektor skal utredes. Les mer

Gunn Olander

Oppstart i KS-området

2012.04.10
- Kommunesektoren har et lønnsnivå og en lønnsutvikling norske kommuner ikke kan leve med over tid, sier leder av YS Kommune, Gunn Olander. Les mer

Uravstemning i HSH-området - Et godt forhandlingsresultat

2008.04.11
Det ble oppnådd enighet i forhandlingene mellom YS og HSH. Resultatet av forhandlingene går nå til uravstemming Les mer

Jens Stoltenberg

Nedsetter nytt Holdenutvalg

2012.09.12
Tirsdag ble det klart at statsminister Jens Stoltenberg vil nedsette et nytt Holdenutvalg for å gå gjennom lønnsdannelsen. Les mer

Nafstad Navleskaer og Einan

Mekling på overtid i oppgjøret mellom YS og NHO

2013.04.08
YS og NHO sitter fortsatt i mekling i Grensen 3. Ved midnatt løper fristen ut. - Jeg er innstilt på at vi fortsetter utover fristen og regner med å få ja fra partene om det, sa riksmekler Kari Gjesteb... Les mer

Kabinansatte i TUI Fly Nordic AB er i streik

2008.06.05
De kabinansatte i TUI Fly Nordic AB, organisert i YS-forbundet Parat, er i streik. Dette medfører at alle selskapets fly i Norge blir stående på bakken. Les mer

Nytt prinsipprogram for YS

Nytt prinsipprogram for YS

2010.01.26
Mandag startet arbeidet med YS’ nye prinsipprogram, som skal gi føringer for politikken YS og forbundene skal føre i den kommende fireårsperioden. Les mer

Erna Solberg

Kritisk til statsministeren

2014.12.11
Har velgerne stemt for at det skal åpnes opp for flere midlertidige stillinger på generell basis, slik arbeidsminister Eriksson nå foreslår? Les mer

Dette er YS' inntektespolitiske dokument for 2014

2014.03.17
YS ønsker at viktige pensjonsspørsmål drøftes i årets oppgjør. YS vil arbeide for å sikre bedre og kjønnsnøytrale pensjonsrettigheter gjennom tariffesting, eller ved endret lovgivning. YS er beredt t... Les mer

Bank

Forverrer konkurranseevnen

2011.05.13
- Renteøkning er unødvendig, sett ut fra forholdene i norsk økonomi, og forverrer industriens konkurranseevne, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

1881 legger ned avdeling

Nedleggelsen avgjort – 136 mister jobben i Telenor

2011.04.11
Styret i Telenor Norge vedtok fredag å legge ned enhetene for kundeservice i Hammerfest, Bardu, Gol og Sarpsborg. 1. juli forsvinner 136 arbeidsplasser. – Vi er skuffet over at Telenor ikke har hørt p... Les mer

StatoilHydro vil si opp nær 900 ansatte

2008.06.12
YS-forbundet Safe er kraftig provosert over StatoilHydros planer om å omorganisere driften av selskapets oljeplattformer. Omorganiseringen innebærer blant annet 900 færre ansatte. - Vi vurderer politi... Les mer

1881 legger ned avdeling

1881 Sortland legges ned

2009.04.25
Opplysningen 1881 Sortland legges ned. - De tillitsvalgte har kjempet for en annen løsning, men bedriften har stått steilt på sitt, sier YS-lederen. Les mer

Erik Kollerud

Tariffoppgjør i sykehusene

2012.06.26
Onsdag 27. juni møter YS-forbudene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet til forhandlinger i Spekter. Les mer

Arbeidstakere

Høring om uførepensjon

2013.08.21
Tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon til ny uføretrygd i folketrygden er sendt ut til høring. YS mener det er behov for forbedringer. Les mer

Gjesteby

Gjesteby ny riksmekler

2009.08.28
YS-leder Tore Eugen Kvalheim gratulerer Kari Gjesteby med utnevnelsen som ny riksmekler. Gjesteby var på 70- og 80-tallet statssekretær i flere departement. Les mer

Finansminister Halvorsen

- Et forsvarlig budsjett

2009.10.15
- YS er glad for at regjeringen har lagt frem et økonomisk forsvarlig budsjett. Dette er ikke mer penger enn det som må til i vanskelige tider, sier YS-lederen. Les mer

Penger

Forståelig rentebeslutning

2011.09.22
- Det er forståelig at Norges Bank nå velger å holde renten uendret, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim om onsdagens rentemøte. Les mer

Forhandlingene mellom YS og HSH er i gang

2007.04.10
Årets mellomoppgjør mellom YS og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon er startet. – YS tar sikte på å legge rammen i NHO-oppgjøret til grunn, fastslo YS-leder Tore Eugen Kvalheim da forhandl... Les mer

YS-konferansen

Samling i YS-forbundene

2011.11.09
Flere av YS-forbundene samles i disse dager til sine årlige representants- eller landsmøter, noen av dem også med valg på agendaen. Les mer

Enighet i sykehusoppgjøret - minst 13.000 i lønnsøkning

2007.05.09
Ansatte i spesialisthelsetjenesten kommer opp på samme lønnsnivå som ansatte i kommunesektoren etter at YS-NAVO helse-forbundene og NAVO ble enige i lønnsoppgjøret for sykehusansatte i dag. - Det er v... Les mer

- Gjennomslag for lønnskrav

2008.04.08
- Vi er tilfreds med at vi har fått gjennomslag både for en grei generell lønnsøkning samt for en AFP-ordning tilpasset de ulike gruppene i Spekter-området, sier leder i YS-Spekter, Ingerid Bjercke. D... Les mer

Rattsø og Jensen

- En streng korreks

2015.02.16
- Vi har hatt god råd, og pengene har gått lett. Vi må få mer ut av bevilgningene heretter, mener Jørn Rattsø, leder i Produktivitetskommisjonen. Les mer

Norwegian

- Ikke en lønnskamp

2011.04.04
Norwegian pilotforening i Parat har tatt ut søksmål mot Norwegian for brudd på tariffavtalen, men påpeker at dette ikke handler om lønnskamp. Les mer

- Glad Sentralbanksjefen tok til fornuft!

2008.09.24
- Slik situasjonen er nå, ville det vært galskap å heve styringsrenten. Den internasjonale finanskrisen har allerede smittet over på Norge og flere banker har justert opp lånerenten, helt uavhengig av... Les mer

Folkemengde

Fagforeninger til kamp

2013.02.15
Fagforeningene samler krefter og vil ha dialog med næringsminister Trond Giske om nedleggelsen av Takeda Nycomed AS sin fabrikk på Elverum. Les mer

Jens Stoltenberg på YS-konferansen

2007.10.11
Også i år gjester Jens Stoltenberg årets YS-konferanse. Konferansen foregår tirsdag 16. og onsdag 17. oktober, og statsministerens tale har tittelen "Globalisering og utfordringer for den nordiske mod... Les mer

Jens Stoltenberg og Erna Solberg

Jens og Erna i duell

2011.03.03
Replikkene var kvasse da Statsminister Jens Stoltenberg og Høyreleder Erna Solberg diskuterte Adecco-saken under Fafokonferansen på Folkets hus. Les mer

Forhandlinger

Tariffkalender for 2013

2013.05.06
Her finner du de viktigste datoene for forhandlingsområdene i årets mellomoppgjør. Tariffkalenderen for YS' fem sektorer vil bli oppdatert underveis. Les mer

Sykehusoppgjøret fortsatte 9. mai kl. 14.00

2007.05.09
YS-NAVO helse og NAVO møttes til nye forhandlinger i dag kl. 14.00. Les mer

YS NAVO helse vil innhente lønnsmessig etterslep i forhold til privat sektor

2007.04.23
Forbundene i YS NAVO helse vil kreve likeverdig lønnsutvikling for hele offentlig sektor. Les mer

YS Kommune: Ikke grunnlag for forhandlinger

2008.04.29
29.04.08: - Det økonomiske tilbudet vi mottak fra KS i dag ga ikke grunnlag for videre forhandlinger. Med bruddet i staten så vi heller ingen mulighet til en helhetlig løsning i AFP-spørsmålet. Derme... Les mer

Jorunn Berland

Møttes om statsbudsjettet

2014.10.13
- Budsjettrammen fremstår som ansvarlig, men YS frykter at det er lagt opp til betydelige fordelingsutfordringer, sa YS-lederen i Kontaktutvalget. Les mer

YTFstreik

Yrkestrafikkforbundet streiker i Bring Warehousing Drammen

2012.10.15
De ansatte krevde videreført lønns- og arbeidsvilkår fra tidligere til ny tariffavtale. Kravet ble avvist av arbeidsgiverne under meklingen fredag natt. Streiken starter mandag. - Eieren, Posten Norge... Les mer

YS Stat: Glad for at Regionreformen skrinlegges

2008.02.26
Det er bra at Regjeringen har bestemt seg for å skrinlegge regionreformen. Dette er til lettelse for tusenvis av statlige ansatte som i årevis har hatt omstillings- og flyttespøkelset hengende over se... Les mer

Norwegian

Samarbeider med spansk fagforening om ansatte i Norwegian

2012.10.12
YS-forbundet Parat har innledet et samarbeid med den største spanske hovedorganisasjonen, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, CCOO. Målet er å organisere Norwegians personell i Spania. Les mer

Hilde Gunn Avløyp

Nordisk NIS-oppgjør i havn

2009.02.27
- Etter å ha meklet siden klokken 10.00 kom vi klokken 21.30 i kveld, onsdag 25. februar til enighet i det nordiske NIS-oppgjøret, sier Hilde Gunn Avløyp, Dnmf. Les mer

Erik Kollerud

Etterlyser helhetlig plan

2014.06.30
- Forslaget om å flytte skatteoppkrevingen viser at Regjeringen mangler en helhetlige plan, sier Erik Kollerud, fungerende YS-leder Les mer

Streik

Fortsatt streik i Kommune

2012.06.02
YS Kommune og YS Kommune OSlo er fortsatt i streik. 31. mai ble konflikten trappet opp, med uttak av 919 medlemmer i en rekke kommuner. Les mer

Tore Eugen Kvalheim

YS krever åpenhet

2012.02.17
YS-leder Tore EUgen Kvalheim krever at de juridiske vurderingene om virkningene av vikarbyrådirektivet offentliggjøres. Les mer

Dag Bjørnar Jonsrud og Tone Rønoldtangen

YS og Spekter enige

2011.04.07
YS og Spekter har avtalt at alle får et tillegg på minst 3 900 kroner per år. - Et godt grunnlag for videre forhandlinger, sier YS Spekters leder Bjercke. Les mer

Jorunn Berland

God reallønnsvekst

2013.02.25
- Norske lønnsmottakere har nok en gang fått økt kjøpekraft. Dermed får vi mer tilbake for hver time vi jobber, sier fungerende YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Omsider et godt trygdeoppgjør

2007.05.24
- Dette er et svært godt trygdeoppgjør, som sikrer pensjonistene økt kjøpekraft og en god inntektsutvikling i 2007, fastslår seniorrådgiver i YS, Bjørn Tore Stølen. - Det er andre året YS deltar i try... Les mer

Arbeidslivsbarometeret

EFTA har avgit dom

2012.01.27
EFTA-domstolen avga nylig sin uttalelse til Borgarting lagmannsrett om en sak NHO har reist mot Staten om allmengjøring. YSver tilfreds med dommen. Les mer

- Lav rente helt avgjørende

2009.02.04
- Beregninger vi har foretatt viser at en lav rente fremover er helt avgjørende for at folk skal kunne opprettholde en god kjøpekraft, sier YS-lederen. Les mer

SAFE på tysk TV

Tvungen lønnsnemnd

2012.07.26
- Det var helt unødvendig og et totalt knefall for OLF, samstemmer Hilde-Marit Rysst forbundsleder av SAFE og Leif Sande, forbundsleder av Industri Energi. Les mer

Hope

Hope ny forbundsleder

2012.11.22
Irene Hope (56) ble valgt til ny forbundsleder på Farmasiforbundets representantskapsmøte onsdag denne uken. Les mer

SAS

Må sikre SAS-arbeidsplasser

2009.02.13
- Næringsministeren må bruke den statlige eierandelen i SAS for hva den er verdt og sikre norske arbeidsplasser, krever YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Les mer

Sykehusansatte skal ikke tjene mindre enn ansatte i kommunehelsetjenesten

2007.05.02
YS Navo helse fremmet lønnskrav som sikrer lik lønnsutvikling i offentlig sektor når lønnsforhandlingene mellom YS Navo helse og NAVO startet i dag kl 1400. (lagt ut 2. mai) Les mer

Paal Arnesen

Hovedavtalen sagt opp

2012.10.02
YS Stat har sagt opp Hovedavtalen i Staten med utløp 31. desember 2012. Les mer

Finansminister Sigbjørn Johnsen

Finansministerens prosjekt

2010.03.02
- Det handler ikke bare om å stramme inn, men å bevare den beste velferdsstaten i verden, sa finansministeren da han åpnet YS’ inntektspolitiske konferanse. Les mer

Penger

YS Stat sitt uravstemmingshefte 2014

2014.06.06
Her finner du YS Stat sitt uravstemmingshefte for årets lønnsoppgjør. Les mer

YS-leder Jorunn Berland

- Kan gi økt verdiskapning

2015.03.26
- YS slutter seg til hovedlinjen i Scheelutvalgets forslag om bredere skattegrunnlag og lavere satser, sier YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Jorunn Berland

Enighet mellom YS og NHO

2015.04.08
YS og NHO kom torsdag kveld til enighet i årets mellomoppgjør. Det blir ikke gitt et generelt tillegg til alle, men et eget lavtlønnstillegg. Les mer

Arbeidstakere

- Den norske modellen for lønnsdannelse viser kraft

2015.05.11
Arbeidsledigheten stiger mer enn ventet, og er nå målt til 4,1 prosent. - Med fontfagsmodellen, nasjonalt koordinerte lønnsoppgjør, et bredt partssamarbeid og en sterk organisering i arbeidslivet vise... Les mer

Norwegian

Saksøker Norwegian

2015.05.05
Parat-medlemmer vil ha prinsipiell avklaring om morselskapet Norwegian Air Shuttle har arbeidsgiveransvar for pilotene i Norwegian Air Norway. Les mer

YS-leder Jorunn Berland

Norsk jernbane skal fornyes

2015.05.12
- YS vil følge det videre arbeidet med jernbanereformen nøye, og gå grundig inn i stortingsmeldingen når denne foreligger, sier YS-lederen. Les mer

Robert Eriksson

Mister kjøpekraft

2015.05.22
Alderspensjonistene får ikke opprettholdt kjøpekraften. Arbeidsministeren går ikke med på at de skal få kompensert en negativ reallønnsutvikling. Les mer

Arbeidstaker

Ny pensjonsordning

2015.05.27
Regjeringen skal utrede nye pensjonsregler for ansatte i offentlig sektor. Arbeidet starter nå, i følge arbeidsminister Robert Eriksson. Les mer

YS-leder Jorunn Berland

- YS vil medvirke

2015.06.09
- YS ber om at oppfølgingen av Produktivitetskommisjonens anbefalinger forankres i trepartssamarbeidet, opplyser YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Jorunn Berland

Vikarer skal ha samme lønn

2015.06.18
Arbeidsretten har gitt YS, ved Parat, medhold i at bedrifter har plikt til å gi vikarer samme lønn som fast ansatte. En viktig seier, sier YS-lederen. Les mer

SAFE på tysk TV

Statoil kutter 1500 ansatte

2015.06.16
– Det er snakk om mange mennesker, så dette er dårlig nytt for oss, sier konserntillitsvalgt for YS i Statoil, Bjørn Asle Teige til NRK. Les mer

tollbesøk

Verdens beste tollvesen

2015.06.23
Norsk Tollerforbund inviterte YS-leder Jorunn Berland til orientering og omvisning på grensestasjonen på Svinesund. Les mer

Sommerjobb

Hva bør du tjene i sommer?

2015.07.17
Har du fått deg sommerjobb, må du passe på at du får arbeidskontrakt. Vi gir deg oversikt over minstelønn i tariffavtaler, og en nyttig sjekkliste. Les mer

Jorunn Berland

Går mot søndagsåpne butikker

2015.06.26
- Tilgjengelighet av varer og tjenester må balanseres mot et godt og sunt arbeidsliv og en sunn konkurranse, sier YS-leder Jorunn Berland Les mer

SAFEhammerfest

En lærerik dag i nord

2015.07.13
- Besøk på arbeidsplasser hvor vi har medlemmer er veldig positivt, sa YS-leder Jorunn Berland under omvisning på Snøhvitanlegget i Hammerfest. Les mer

Forhandlinger

Konferanse om oppgjøret 2016

2015.12.01
YS arrangerer tverrsektoriell tariffkonferanse 8. til 9. desember. Der skal de fem sektorene i YS blant annet diskutere neste års tariffoppgjør. Les mer

iso-fagene

- Regjeringen må ta grep nå

2015.09.02
Medlemmene i YS er mest bekymret for å miste jobben ifølge en ny FAFO-rapport som presenteres i Dagsavisen. Jorunn Berland kommenterer. Les mer

Jorunn Berland

Ta i bruk offensive tiltak

2015.09.07
- Vi må møte den stigende ledigheten med rett medisin. Bruk mulighetene i det kommende statsbudsjettet, oppfordrer YS-leder Jorunn Berland. Les mer

YS-leder Jorunn Berland

- NAV trenger mer ressurser

2015.09.11
Det er nødvendig for å realisere viktige forslag fra Vågeng-utvalget, sier YS-lederen. YS går mot flytting av arbeidslivsentrene til NAV-kontorene. Les mer

Høring om regelverket om arbeidsmarkedstiltak

2015.09.14
Da regjeringen i 2014 presenterte sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven ba de også Stortinget om å diskutere behovet for endringer i regelverket for arbeidsmarkedstiltak. Les mer

YS-leder Jorunn Berland

- Behov for sterkere tiltak

2015.10.11
- Det er behov for sterkere finanspolitiske tiltak for å redusere arbeidsledigheten, uttaler YS-leder Jorunn Berland om neste års statsbudsjett. Les mer

jorunnkontaktutvalget

Styrk trepartssamarbeidet!

2015.10.22
- YS er med på den omstillingen av norsk økonomi som er nødvendig for å sikre trygge arbeidsplasser, sa Jorunn Berland i Regjeringens kontaktutvalg. Les mer

Ryan

Nytt tap for Ryanair

2015.10.20
Alessandra Cocca, representert av Parat, vant enstemmig saken mot Ryanair i Borgarting lagmannsrett, der hun også er tilkjent saksomkostninger. Les mer

YS-leder Jorunn Berland

Styrking av Arbeidstilsynet

2015.10.27
Endringene i arbeidsmiljøloven må følges opp slik Stortinget forutsatte når de vedtok loven, sa YS-lederen på budsjetthøring i Stortinget. Les mer

NOU92015

YS om Thøgersen-utvalget

2015.11.03
Fremtidige generasjoner bør få bruke av oljeformuen, og det tilsier at vi begrenser bruken til forventet realavkastning, skriver YS i høringen. Les mer

Berland og Skjærvø

YS' inntektspolitikk: Oppspill til neste års lønnsoppgjør

2015.11.10
Lønnsoppgjør og bærekraft i den norske modellen, forholdet mellom tariffavtaler og lov, sosial dumping og allmenngjøring, samt pensjonsspørsmål sto på dagsorden på YS’ inntektspolitiske dagskonferanse... Les mer

Arbeidstaker

Pensjon ved privatisering

2015.11.09
Mulighetene for en endring som ivaretar pensjonsrettighetene bedre enn i dag bør utredes, skriver YS, LO, Unio og akademikerne til Stortinget. Les mer

Forhandlinger

Debatt om tariffoppgjøret

2015.11.10
YS har utarbeidet et debatthefte om hovedoppgjøret 2016. Heftet skal være utgangspunkt for diskusjon i YS-forbundene og sektorene om tariffoppgjøret. Les mer

Oljemarkering 2015

Fagbevegelsen samles til politisk markering for oljenæringen

2015.11.18
En samlet fagbevegelse krever at regjeringen må gjøre mer for å bevare arbeidsplasser og verdifull kompetanse i oljenæringen. Onsdag gjennomfører ni organisasjoner felles politisk markering i Stavange... Les mer

YS-leder Jorunn Berland

YS om budsjettforliket

2015.11.25
- Tiltak for å redusere arbeidsledigheten og kvalifisering og inkludering av flyktningene i arbeidsmarkedet er store utfordringer, sier YS-lederen. Les mer

ungnettverk

Ung og tillitsvalgt

2015.11.24
Over tretti unge tillitsvalgte fra ni forskjellige forbund ble samlet på Gardermoen til nettverkskonferanse. Temaene appellerte til mange. Les mer

Hans-Erik Skjæggerud

YS om oppgjøret 2016

2015.12.10
- YS er alltid ansvarlig under tariffoppgjørene, men vil kreve vår rettmessige del av verdiskapingen, sier YS' nestleder Hans-Erik Skjæggerud. Les mer

Arbeidstaker

Ny tjenestepensjon

2016.01.04
I slutten av desember la en departemental arbeidsgruppe frem rapporten om nye tjenestepensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor. Les mer

Statoil

YS reagerer på utbytte

2016.01.20
- Provoserende når tusenvis av ansatte sparkes. Feil når titusenvis av arbeidsplasser er borte. Slik reagerer YS-forbund på utbyttefesten i Statoil. Les mer

Økt ledighet blant ungdom

Flere på deltid

2016.02.09
YS mener det er urovekkende at flere unge menn jobber deltid. Samtidig jobber noen færre heltid, viser arbeidskraftundersøkelsen til SSB. Les mer

Kontaktutvalget

- Skal opptre ansvarlig

2016.02.11
- YS skal være en ansvarlig part. Vi skal bidra til langsiktig, lav arbeidsledighet og god vekst i økonomien, sier YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Kunnskapsbasert samfunn

- Vi trenger et skifte

2016.02.11
- Vi trenger å skifte fra ressurs- til kunnskapsøkonomi, slår Produktivitetskommisjonen fast i ny rapport, overlevert finansministeren torsdag. Les mer

YS-leder Jorunn Berland

Kompetansen som trengs

2016.02.18
- Høyere utdanning må dimensjoneres på en slik måte at den forsyner arbeidslivet med den kompetansen arbeidslivet trenger, sier YS-leder Berland. Les mer

Folk på gata

Møtte Hauglie

2016.02.22
YS Kommune og YS Stat har møtt arbeidsministeren sammen med de andre organisasjonene i arbeidslivet for å diskutere tjenestepensjon. Les mer

Penger

Lønnsvekst på tre prosent

2016.03.03
TBU anslår lønnsveksten for 2015 til rundt tre prosent. - Dette viser at lønnsdannelsen tilpasser seg økonomien, mener YS' sjeføkonom Helle Stensbak. Les mer

Vegard Einan

Fri flyt i luftfarten

2016.03.15
Samferdselsdepartementet vil gi flypersonell utenfor EU rett til uhindret grensepassering. Får konsekvenser for norske arbeidsplasser, mener Parat. Les mer

YS-leder Jorunn Berland

Enighet i frontfaget

2016.04.05
- Det anbefalte forslaget mellom partene i frontfaget er et godt stykke arbeid og jeg vil berømme forhandlerne våre, sier YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Jorunn Berland

- Gode tiltak, men vi trenger mer av det som virker

2016.05.20
- YS er positiv til at regjeringen prioriterer nye og målrettede utbyggings- og vedlikeholdstiltak på Sør- og Vestlandet. Vi er også fornøyd med at antallet tiltaksplasser øker. Samtidig ønsker vi mer... Les mer

Arbeidstakere

Trygdeoppgjøret klart

2016.05.19
Årets trygdeoppgjør er nå gjennomført. YS mener det er fornuftig å bruke lønnsveksten som målestokk når pensjonene skal reguleres. Les mer

Jorunn Berland

- Godt utgangspunkt

2016.05.20
- Dette gir god retning på det videre arbeidet med å bringe brukere og næringsliv tettere sammen, og styrke A-en i NAV, sier YS-leder Berland. Les mer

Turid Svendsen

Streik i Gate Gourmet

2016.05.21
Fredag morgen gikk 192 Parat-medlemmer i Gate Gourmet ut i streik etter at Parat og NHO Reiseliv ikke kom til enighet i meklingen. Les mer

Per Magnar Stavland

Vil halvere skattekontorene

2016.06.01
Skattedirektoratet foreslår å halvere antall skattekontorer. - Kan gjøre det vanskeligere å bekjempe skattekriminalitet, mener YS-forbundet SkL. Les mer

Lederne

YS-lederen: - Offentlig utvalg gir dårlige råd om arbeidstid

2016.06.22
En samlet fagbevegelse går i mot forslagene til Arbeidstidsutvalget. - Både YS, LO, Unio og Akademikerne mener forslagene er kortsiktige og at utvalget mangler visjoner for hvordan arbeidslivet kan ut... Les mer

WEB Norsk Pilotforbund

Nordens største pilotforbund

2016.06.21
Piloter fra de store, norske flyselskapene har dannet Norsk Pilotforbund i Parat (YS). Med kabin- og bakkeansatte er nær 6000 nå med i Parat Luftfart. Les mer

Sommerjobb

Hva skal du ha i lønn?

2016.08.08
Sett deg inn i satsene som viser hva du minst bør ha i timelønn! Vi gir deg oversikten over hva du kan forvente å få utbetalt i lønn i sommerjobben. Les mer

Debatt om Arbeidslivsbarometeret

Klare for endringer på jobb

2016.08.24
Vi er villige til å gjøre det som må til for å møte de kommende omstillingene i arbeidslivet. Det viser nye tall fra YS Arbeidslivsbarometer. Les mer

Åpningsmøte

I gang med mekling i Spekter

2016.09.13
Tirsdag denne uken startet meklingen mellom YS og Spekter. Hvis partene ikke kommer frem til en løsning, er det fare for streik fra lørdag morgen. Les mer

YS-leder Jorunn Berland

Støtter Akademikerstreiken

2016.09.21
YS’ hovedstyre støtter Akademikerstreiken. Et samlet hovedstyre vedtok under tirsdagens styremøte støtte til streiken til Akademikerne. Les mer

Arbeidstakere

- Det organiserte arbeidslivet er viktig for norsk økonomi

2016.10.16
Cappelen-utvalget har nå levert sin rapport om lønnsdannelsen til finansminister Siv Jensen. - Rapporten underbygger at det organiserte arbeidslivet og koordinert lønnsdannelse er viktig for norsk øko... Les mer

Berlanpaatingetforweb

YS om statsbudsjettet

2016.10.16
- YS er fornøyd med tiltakspakken for å motvirke ledigheten, men at den fortsatt er altfor høy tilsier at det ikke satses nok, mener YS-lederen. Les mer