Du er her:  - Startside

Nyhetsarkiv


Berland

Hvorfor streiker vi?

2014.12.18
Vi er sterkt i mot flere forslag til endring av arbeidsmiljøloven. Vi ønsker å si kraftig fra! Det er fortsatt mulig å påvirke vedtakene i Stortinget Les mer

Berland mm

YS, LO og Unio går til politisk streik 28. januar

2014.12.18
YS, LO og Unio oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00 under hovedparolen "Fo... Les mer

Erna Solberg

Kritisk til statsministeren

2014.12.11
Har velgerne stemt for at det skal åpnes opp for flere midlertidige stillinger på generell basis, slik arbeidsminister Eriksson nå foreslår? Les mer

Hans-Erik Skjæggerud

Støtte til Parat

2014.12.12
Parat fikk mange oppmuntrende kommentarer fra de reisende under den politiske markeringen på Gardermoen: - De streikende har min fulle støtte. Les mer

Jorunn Berland

Planlegger politisk streik

2014.12.09
- Forbundene i YS har gitt tydelig beskjed om at de ønsker at vi gjennomfører politisk streik på nyåret, opplyser YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Vegard Einan

Protest mot Eriksson

2014.12.09
Vegard Einan, nestleder i YS-forbundet Parat, opplyser at Parats medlemmer i luftfarten gjennomfører en politisk demonstrasjonsstreik i dag. Les mer

Jorunn Berland

Gjør arbeidslivet utrygt

2014.12.09
- Regjeringen ignorerer alle advarsler og er i ferd med å styre arbeidslivet i fullstendig feil retning, sier YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Arbeidstaker

"Vetoretten" i AML

2014.12.02
Arbeidsministeren varsler at regjeringen vil fjerne den såkalte "vetoretten" knyttet til arbeidsmiljøloven. Hvilke konsekvenser får det for deg? Les mer

Eriksson Robert

Uthuler trepartssamarbeid

2014.12.05
- Når vetoretten fjernes svekkes også en av bærebjelkene for maktbalansen i trepartssamarbeidet, sier YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Jorunn Berland

- Må understøtte fordelingen

2014.12.02
- Endringer i skattesystemet må ikke føre til økt skattebyrde for folk flest, sier Jorunn Berland i en kommentar til Scheel-utvalgets innstilling. Les mer

Negotians landsmøte 2014

Vurderer å fusjonere

2014.11.26
Etter en bred debatt med mange engasjerte innlegg, vedtok landsmøtet i Negotia (YS) å inngå intensjonsavtale om å fusjonere med Parat (YS). Les mer

Jorunn Berland

Landsmøte i Skolelederne

2014.11.23
- Skolelederne er en viktig aktør i YS-fellesskapet, sa YS-leder Jorunn Berland i sin hilsningstale til landsmøtet i Skolelederforbundet. Les mer

Folk på gata

Noe bedre fordelingsprofil

2014.11.23
Forliket i Stortinget mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti bedrer profilen på statsbudsjettet, sier YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Økt ledighet blant ungdom

Uro i arbeidsmarkedet

2014.10.30
- Det er stor uro i arbeidsmarkedet. Mange av våre medlemmer berøres av omstilling og oppsigelser, uttaler YS-forbundet Negotia. Les mer

Jorunn Berland

Møttes om statsbudsjettet

2014.10.13
- Budsjettrammen fremstår som ansvarlig, men YS frykter at det er lagt opp til betydelige fordelingsutfordringer, sa YS-lederen i Kontaktutvalget. Les mer