Du er her:  - Startside

Nyhetsarkiv


Jorunn Berland

UD-møte om TISA

2015.05.22
- Helt avgjørende at Norge sikrer rettighetene til arbeidstakerne, gode offentlige tjenester og hensynet til miljøet, mener YS om TISA-forhandlingene. Les mer

Robert Eriksson

Mister kjøpekraft

2015.05.22
Alderspensjonistene får ikke opprettholdt kjøpekraften. Arbeidsministeren går ikke med på at de skal få kompensert en negativ reallønnsutvikling. Les mer

Jorunn Berland

- Vaktbikkjer for IA

2015.05.22
- Jeg har undertegnet IA-avtalen på vegne av YS 18 forbund. Om fire år skal arbeidet ha gitt resultater, sa YS-lederen på IA-konferansen i Tromsø. Les mer

Arbeidstaker

Skal utrede ny pensjonsordning for offentlig ansatte

2015.05.22
Regjeringen skal utrede nye pensjonsregler for ansatte i offentlig sektor. Arbeidet starter nå, i følge statsråd Robert Eriksson. - Dette har vi tatt opp ved gjentatte anledninger de siste seks årene,... Les mer

YTF2015web

Forbyr sosial dumping

2015.05.20
Tariffnemda har vedtatt ny forskrift som forbyr sosial dumping innen lastebiltransport. - Viktig seier i kampen mot sosial dumping, sier YS-lederen. Les mer

YS-leder Jorunn Berland

Norsk jernbane skal fornyes

2015.05.12
- YS vil følge det videre arbeidet med jernbanereformen nøye, og gå grundig inn i stortingsmeldingen når denne foreligger, sier YS-lederen. Les mer

Arbeidstakere

- Den norske modellen for lønnsdannelse viser kraft

2015.05.11
Arbeidsledigheten stiger mer enn ventet, og er nå målt til 4,1 prosent. - Med fontfagsmodellen, nasjonalt koordinerte lønnsoppgjør, et bredt partssamarbeid og en sterk organisering i arbeidslivet vise... Les mer

Arbeidsliv i Norden

Gransker arbeidsmarkedet

2015.05.08
Nordisk Ministerråd skal analysere det nordiske arbeidsmarkedet. Hensikten er å øke samarbeidet, i følge de nordiske arbeidsministerne. Les mer

ILO-konferansen 2009

Streikeretten diskuteres

2015.05.08
Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS) har hatt seminar om ILO. Særlig oppmerksomhet ble viet ILOs styrearbeid og streikeretten. Les mer

Norwegian

Saksøker Norwegian

2015.05.05
Parat-medlemmer vil ha prinsipiell avklaring om morselskapet Norwegian Air Shuttle har arbeidsgiveransvar for pilotene i Norwegian Air Norway. Les mer

RandiJorunn2015

Mange forbund engasjerer seg

2015.04.29
Det er fantastisk å få jobbe med YS' bistand- og solidaritetsprosjekt, sa Randi Bjørgen da hun orienterte forbundslederne om "Basic Right". Les mer

Board

Viktig arbeidslivskampanje

2015.04.22
Annenhver mamma og hver femte pappa opplever diskriminering når de får barn. Jobbtilbud trekkes tilbake. Lønnsøkningen uteblir og karrierer stanser. Les mer

Kan gi økt verdiskapning

2015.04.21
- YS har sluttet oss til hovedlinjene i Scheelutvalgets forslag om bredere skattegrunnlag og lavere satser. Les mer

Choudry

Meld deg på IA-konferanse!

2015.04.20
YS inviterer våre tilltisvalgte til konferanser om IA-avtalen i seks ulike byer i vår. Bushra Choudry vil lære hvordan hun kan forebygge sykefravær. Les mer

Folk på gata

Lær mer om IA-avtalen!

2015.02.24
Lurer du på hvilken rolle du har som tillitsvalgt i IA-arbeidet? Da bør du melde deg på IA-konferansene YS inviterer til i en rekke byer i vår. Les mer