Du er her:  - Startside

Nyhetsarkiv


ILO-konferansen

Genèveskolen må støttes!

2014.10.21
Genèveskolen har hatt sin plass på statsbudsjettet i en årrekke og tilskuddet bør opprettholdes, mener YS. Les mer

SolbergogBerlandoktober2014web

- Gledelig at regjeringen snur om sykelønn

2014.10.20
- Jeg er svært fornøyd med at regjeringen i dag har varslet at de trekker forslaget om å heve minstegrensen for rett til sykepenger. Det viser at de har valgt å lytte til partene i arbeidslivet, sier ... Les mer

Hilde-Marit Rysst

SAFE ikke overrasket

2014.10.16
- Helge Lunds fratreden i Statoil kommer ikke som en stor overraskelse. Slik kommenterer Hilde-Marit Rysst, leder i SAFE, nyheten om at Lund går. Les mer

Jorunn Berland

Bekymret for økte forskjeller

2014.10.14
- Rammen er fornuftig, men YS frykter at det er lagt opp til betydelige fordelingsutfordringer, sier YS-leder Jorunn Berland om statsbudsjettet. Les mer

Likestillingsprisen 2014

Pris til georgisk fagbevegelse

2014.10.14
YS' likestillingspris for 2014 ble tildelt den georgiske fagorganisasjonen GTUC og organisasjonens kvinnekomité under YS-konferansen tirsdag. Les mer

The YS Equality Award for 2014 to GTUC

2014.10.13
The YS Equality Award for 2014 is given to the Georgian Trade Union Cenfederation (GTUC) and its Women’s Committee. The award ceremony will take place at the YS Annual Conference on Tuesday 14 October... Les mer

Jorunn Berland

Møttes om statsbudsjettet

2014.10.13
- Budsjettrammen fremstår som ansvarlig, men YS frykter at det er lagt opp til betydelige fordelingsutfordringer, sa YS-lederen i Kontaktutvalget. Les mer

Pål Adrian Hellmann

Statsbudsjettet 2015: Se til finansnæringen

2014.10.08
Et av virkemidlene regjeringen løfter frem for å øke produktivitetsveksten i Norge er digitalisering av offentlig sektor. - Det støtter vi, og her er finansnæringen et forbilde. Men vi savner en egen ... Les mer

BFO-veteraner

BFOs kommentarer til Forsvarets budsjettforslag for 2015

2014.10.08
Flatt budsjett videreføres i 2015 og er i prinsippet i samsvar med vedtatte Langtidsplan for 2013 - 2016. Selv med noen mindre økninger i budsjettet, er en rekke sektorer nå så utsatt at kutt og reduk... Les mer

Tollere

Svekker samfunnssikkerheten

2014.10.08
Ingen av tollvesenets satsingsforslag er gitt plass i budsjettet. - Hvor er det blitt av satsingen på grensekontrollen, spør Norsk Tollerforbund. Les mer

Johnny Nauste

Fornøyde politi og lensmenn

2014.10.08
- Statsbudsjettet for 2015 er svært godt for politi- og lensmannsetaten. Det sier Jonny Nauste, leder av Norges Politilederlag, som er tilsluttet YS. Les mer

Transportsektoren

Etterlyser samhandling

2014.10.08
- Vi stiller oss positive til arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og økt innsats på 25 millioner kroner, sier YTF om statsbudsjettet for 2015. Les mer

YSlederstatssekretær

- Imponerende innsats

2014.10.08
- Det norske yrkeslandslaget har vist en imponerende innsats under EM for yrkesfag, sier YS-leder Jorunn Berland. YS gratulerer det norske laget. Les mer

WorldDay

World Day for Decent Work

2014.10.08
Tirsdag 7. oktober markerte fagforeninger over hele verden den internasjonale dagen for anstendig arbeid, eller World Day for Decent Work. Les mer

Arnesenweb

- Ser frem til forhandlinger

2014.10.08
YS er positive til at arbeidsminister Robert Eriksson tar initiativ til å samle partene for å diskutere fremtidens offentlige tjenestepensjonsordning. Les mer