Du er her:  - Startside

Nyhetsarkiv


YS-leder Jorunn Berland

- Må gi arbeidslivet den kompetansen arbeidslivet trenger

2016.02.11
- Høyere utdanning må dimensjoneres på en slik måte at den forsyner arbeidslivet med den kompetansen arbeidslivet trenger, sier YS-leder Jorunn Berland. I dag la Produktivitetskommisjonen frem sin and... Les mer

Kontaktutvalget

- Skal opptre ansvarlig

2016.02.11
- YS skal være en ansvarlig part. Vi skal bidra til langsiktig, lav arbeidsledighet og god vekst i økonomien, sier YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Kunnskapsbasert samfunn

- Vi trenger et skifte

2016.02.11
- Vi trenger å skifte fra ressurs- til kunnskapsøkonomi, slår Produktivitetskommisjonen fast i ny rapport, overlevert finansministeren torsdag. Les mer

Gerd Bang-Johansen

Vant frem i Høyesterett

2016.02.10
Høyesterett opprettholder avgjørelsen til lagmannsretten om at kvikksølvskadde tannhelsesekretærer skal få forsikringserstatning. Les mer

Folk på gata

Innspill om karriere

2016.02.10
Ni organisasjoner i arbeidslivet tar til orde for et nasjonalt system for livslang karriereveiledning overfor ekspertutvalget i karriereveiledning. Les mer

Økt ledighet blant ungdom

Flere på deltid

2016.02.09
YS mener det er urovekkende at flere unge menn jobber deltid. Samtidig jobber noen færre heltid, viser arbeidskraftundersøkelsen til SSB. Les mer

Goran2016webTUC

Bevar streikeretten!

2016.02.09
Ungdomsrepresentantene i Norges hovedsammenslutninger er bekymret over den britiske regjerings forslag til å begrense streikeretten i Storbritannia. Les mer

Pål Adrian Hellmann

- Uansvarlig av DNB

2016.02.04
- Vi reagerer kraftig på omfanget av de nedbemanningene DNB offentliggjorde onsdag ettermiddag, sier Finansforbundets leder Pål Adrian Hellman. Les mer

Partene i KS-området arrangerer felles opplæring i Hovedavtalen

2016.02.04
Til høsten arrangerer KS og forhandlingssammenslutningene felles opplæring i Hovedavtalen. Samlingene foregår fylkesvis. Vi gir deg tid og sted for ditt fylke. Les mer

Vibeke Hammer Madsen og Jorunn Beland

Gir råd til Listhaug

2016.02.03
- Kartlegg flyktningenes kompetanse tidlig, lyder rådet fra lederne i YS og Arbeidsgiverforeningen Virke til Listhaug. Les mer

Delingsøkonomi Uber

Deling kommet for å bli

2016.02.03
- Vår oppgave er å finne gode svar på viktige utfordringer i deleøkonomien og nye forretningsmodeller, sier lederne for YS og Virke. Les mer

Siv Jensen og Jorunn Berland

Samarbeid mot kriminalitet

2016.01.29
- Samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet har kommet langt og bærer frukter. Nå må vi satse mer på det vi ser fungerer, sier YS-leder Jorunn Berland. Les mer

Siv Jensen og Erna Solberg

Oppretter to nye sentre mot arbeidslivskriminalitet

2016.01.27
Regjeringen oppretter to nye sentre mot arbeidslivskriminalitet, ett i Trondheim og ett i Kristiansand. Det ble opplyst på pressekonferansen statsminister Erna Solberg inviterte til etter toppmøtet om... Les mer

Jorunn Berland

- Likestilling i revers

2016.01.27
- Regjeringens forslag til ny likestillingslov svekker likestillingen mellom kjønnene. - Vi kan ikke støtte lovforslaget, sier YS-leder Berland. Les mer

Tigoderaadweb

La frem ti gode råd

2016.01.25
I dag lanserte YS og de andre partene i Samarbeid mot svart økonomi ti gode råd for å hindre svart økonomi og kriminalitet i arbeidslivet. Les mer