Du er her:  - Startside

Nyhetsarkiv


Jorunn Berland og Pål Arnesen

Landsmøte i AVYO

2014.10.30
YS-leder Jorunn Berland la vekt på AVYOs viktige rolle i YS da hun holdt sin hilsningstale til forbundets landsmøte denne uken. Les mer

Jorunn Berland

- Sammen er vi sterke

2014.10.30
YS-leder Jorunn Berland la vekt på å styrke fagbevegelsen i et arbeidsliv i stadig endring da hun gjestet AVYOs landsmøte denne uken. Les mer

Penger

Arbeidslivsbarometeret: Vi vil ha åpenhet om lønn

2014.10.30
De fleste av oss vil ikke at det skal hviskes og tiske i krokene på jobben om hva hver enkelt tjener. De som ivrer minst for åpenhet om egen lønn er de som tjener mest. 87 prosent av arbeidstakerne vi... Les mer

Økt ledighet blant ungdom

Uro i arbeidsmarkedet

2014.10.30
- Det er stor uro i arbeidsmarkedet. Mange av våre medlemmer berøres av omstilling og oppsigelser, uttaler YS-forbundet Negotia. Les mer

SolbergogBerlandoktober2014web

- Gledelig om sykelønn

2014.10.27
- Jeg er svært fornøyd med at regjeringen har varslet at de trekker forslaget om å heve minstegrensen for rett til sykepenger, sier YS-lederen. Les mer

ILO-konferansen

Genèveskolen må støttes!

2014.10.21
Genèveskolen har hatt sin plass på statsbudsjettet i en årrekke og tilskuddet bør opprettholdes, mener YS. Les mer

Hilde-Marit Rysst

SAFE ikke overrasket

2014.10.16
- Helge Lunds fratreden i Statoil kommer ikke som en stor overraskelse. Slik kommenterer Hilde-Marit Rysst, leder i SAFE, nyheten om at Lund går. Les mer

Jorunn Berland

Bekymret for økte forskjeller

2014.10.14
- Rammen er fornuftig, men YS frykter at det er lagt opp til betydelige fordelingsutfordringer, sier YS-leder Jorunn Berland om statsbudsjettet. Les mer

Likestillingsprisen 2014

Pris til georgisk fagbevegelse

2014.10.14
YS' likestillingspris for 2014 ble tildelt den georgiske fagorganisasjonen GTUC og organisasjonens kvinnekomité under YS-konferansen tirsdag. Les mer

The YS Equality Award for 2014 to GTUC

2014.10.13
The YS Equality Award for 2014 is given to the Georgian Trade Union Cenfederation (GTUC) and its Women’s Committee. The award ceremony will take place at the YS Annual Conference on Tuesday 14 October... Les mer

Jorunn Berland

Møttes om statsbudsjettet

2014.10.13
- Budsjettrammen fremstår som ansvarlig, men YS frykter at det er lagt opp til betydelige fordelingsutfordringer, sa YS-lederen i Kontaktutvalget. Les mer

Pål Adrian Hellmann

Statsbudsjettet 2015: Se til finansnæringen

2014.10.08
Et av virkemidlene regjeringen løfter frem for å øke produktivitetsveksten i Norge er digitalisering av offentlig sektor. - Det støtter vi, og her er finansnæringen et forbilde. Men vi savner en egen ... Les mer

BFO-veteraner

BFOs kommentarer til Forsvarets budsjettforslag for 2015

2014.10.08
Flatt budsjett videreføres i 2015 og er i prinsippet i samsvar med vedtatte Langtidsplan for 2013 - 2016. Selv med noen mindre økninger i budsjettet, er en rekke sektorer nå så utsatt at kutt og reduk... Les mer

Tollere

Svekker samfunnssikkerheten

2014.10.08
Ingen av tollvesenets satsingsforslag er gitt plass i budsjettet. - Hvor er det blitt av satsingen på grensekontrollen, spør Norsk Tollerforbund. Les mer

Johnny Nauste

Fornøyde politi og lensmenn

2014.10.08
- Statsbudsjettet for 2015 er svært godt for politi- og lensmannsetaten. Det sier Jonny Nauste, leder av Norges Politilederlag, som er tilsluttet YS. Les mer