Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS

Streikemarkering kl 11.30

24.5.2012
Staten verdsetter ikke sine ansatte! Lønnsutviklingen for statsansatte har de siste årene vært dårligere enn i privat sektor. Derfor streiker YS Stat.
document image 1

YS stat-leder Pål Arnesen  Foto: Jan Barkald

Kom og hør YS Stat-leder Pål N. Arnesen og YS-leder Tore Eugen Kvalheim holde appeller:
Tid: Torsdag 24. mai kl 11.30
Sted:  Annette Thommesens plass, Schweigaardsgate mellom Skatt øst og Tolldirektoratet.

Vel møtt!

YS Stat er i streik fordi:

· Staten har ikke vist vilje til å komme oss i møte på våre krav. Kravene våre er nøkterne, men tilbudet fra staten har ikke vært i nærheten av lønnsoppgjørene i privat sektor.

· Lønnsutviklingen for statsansatte har de siste årene vært dårligere enn for ansatte i privat sektor.

· Staten har i dette oppgjøret ikke vært villig til å ta grep for å redusere lønnsforskjellen mellom statlig og privat sektor.

· Regjeringen vil ha en sterk offentlig sektor, men vil ikke lønne de ansatte på det nivå som industrien lønner sine ansatte.

· Den økonomiske rammen som staten har tilbudt sine ansatte ligger betydelig under det tilsvarende grupper innen privat sektor har oppnådd i sine forhandlinger.

· Den økonomiske situasjonen i Norge og framtidsutsiktene for norsk økonomi er gode. I industrien har partene kommet til enighet om et lønnsoppgjør som gir de ansatte en lønnsøkning på opp mot 4,3 prosent. Staten har tilbud sine ansatte et lønnsoppgjør på om lag 3,8 prosent.

· Staten bryter med det inntektspolitiske samarbeidet som er etablert hvor frontfaget etablerer rammen for tarifforhandlinger i de andre sektorene. Statens økonomiske tilbud i årets tariffoppgjør bryter markant med dette systemet.

· Tilbudet fra staten vil gi statsansatte dårligere lønnsvekst enn ansatte i privat sektor. Dette er urimelig og vil svekke statens mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere.

· YS stat fikk ikke gjennomslag for å bedre rettighetene for innleide vikarer eller for ansatte som har vært i foreldrepermisjon. Dette er viktige krav for YS som staten ikke ville imøtekomme.

[Tilbake]Utskriftsversjon