Du er her:  - Startside  - Internasjonalt  - Arkiv internasjonalt

YS’ solidaritetsfond støtter georgisk fagbevegelse

29.6.2012
Styret i YS’ internasjonale solidaritetsfond har bevilget 75 000 kroner til den georgiske hovedorganisasjonen GTUC – Georgian Trade Union Confederation.
document image 1

- Blant landene i det tidligere Sovjetunionen, anses det at det kun er i Georgia den tidligere regjeringsdominerte og - kontrollerte fagbevegelsen har blitt reformert til en virkelig fri fagbevegelse. Men siden 2008 har den georgiske regjeringen ført en intensiv kamp mot Georgian Trade Union Confederation (GTUC) og GTUCs medlemsorganisasjoner, forteller Trond Wikne, styreleder i YS’ internasjonale solidaritetsfond.

Midlene fra solidaritetsfondet skal gå til et prosjekt for fremme av likestilling mellom kjønnene i forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i Georgia. Statistikk- og faktagrunnlaget på likestillingsområdet i landet er mangelfull. Det samme er bevissthet rundt likestillingsspørsmål og kvinners rettigheter. – Dette håper vi at prosjektet kan bidra til å rette på, fortsetter Wikne.

Det som finnes av statistikk viser at kvinners posisjon i det georgiske arbeidslivet er svært utsatt. Kvinner er de første som mister jobben når bedrifter må gå til oppsigelser, de tar ofte jobber langt under deres kompetansenivå, og kvinner tjener kun 60 % av hva menn tjener.

Kortsiktig skal prosjektet bidra til å informere kvinner om deres rettigheter i arbeidslivet og hvilke beskyttelsesmekanismer som finnes.

På lang sikt er målet å bedre kvinners stilling i arbeidslivet og oppmuntre kvinner til aktiv deltakelse i fagforeningsaktiviteter, herunder å styrke kvinners representasjon i GTUC.

- Prosjektet vil ha et særlig fokus på uformell sektor, hvor kvinner utgjør halvparten av arbeidstakerne. Her er beskyttelsesmekanismer så godt som fraværende, og de som jobber der er spesielt utsatt for diskriminering, må ta til takke med svært lav lønn og blir ofte utsatt for seksuell trakassering, avslutter Wikne.
 

[Tilbake]Utskriftsversjon