Du er her:  - Startside  - Utdanning  - Arkiv utdanning

Millioner til opplæring

24.5.2012
I inneværende år er det bevilget over 100 millioner kroner til opplæringstiltak for ansatte innen privat og offentlig sektor gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Søknadsfristen for å få midler i 2013 er satt til 3.september.
document image 1

- Dette er midler som også YS-medlemmer kan ha stor glede av, sier fagansvarlig for utdanning i YS Bente Søgaard, og oppfordrer forbundene og tillitsvalgte til å se på hvilke muligheter for støtte som ligger i programmet.

BKA-programmet ble satt i gang for å bidra til å øke den voksne befolkningens grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, regning og data. Disse ferdighetene er avgjørende for å fungere i dagens arbeidsliv, og også en nødvendighet for å kunne gjennomføre formell utdanning. Deler av midlene bevilges til opplæringstiltak som kombinerer opplæring i grunnleggende ferdigheter og fagopplæring.

Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) administrerer programmet, og er behjelpelige med råd og veiledning i søknadsprosessen.

- Jeg oppfordrer spesielt opplæringsansvarlige i forbundene og tillitsvalgte til å se på mulighetene som ligger i dette programmet, sier Bente Søgaard. Det ligger mye god informasjon på Vox sine hjemmesider.
 

[Tilbake]Utskriftsversjon