Et godt bussoppgjør

21.5.2012
Yrkestrafikkforbundet i YS er godt fornøyd med årets bussoppgjør, som gir en gjennomsnittlig lønnsvekst på rundt 21 500 kroner i året, til ca. 380 000 kroner.
document image 1

I tillegg kommer en økning for 2013 på ca 14 000 før mellomoppgjøret starter. 

- Vi har fått et solid lønnsløft og har tatt et stort skritt i retning gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier YTF-leder Svein Furøy.

Yrkestrafikkforbundet er også glad for gjennomslag for en reguleringsbestemmelse for mellomoppgjørsårene. Mens industrien har lokal lønnsglidning, har bussbransjen blitt hengende etter industrien, fordi bussjåfører ikke har lokale tillegg.

[Tilbake]Utskriftsversjon