Du er her:  - Startside  - Samfunnsansvar

Dette er Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er en uavhengig, humanitær organisasjon som gir hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker på flukt over hele verden.
document image 1

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Elisabeth Rasmusson.
Foto: Flyktninghjelpen


Vi er den eneste norske organisasjonen som er spesialisert på internasjonalt arbeid med denne målgruppen og hjelper der nøden er størst. De fleste av våre rundt 2600 medarbeidere er lokalt ansatte i Flyktninghjelpens prosjekter i om lag 20 land i Afrika, Asia, Amerika og Europa.

Alle prosjektene styres direkte fra en liten og effektiv administrasjon i Oslo. Flyktninghjelpen ble etablert i 1946 under navnet Europahjelpen, for å hjelpe flyktninger i Europa etter 2. verdenskrig. I dag er Flyktninghjelpen organisert som en uavhengig, privat stiftelse. Vi samarbeider nært med FN og andre organisasjoner, både ute i verden og i Norge.

Dette gjør Flyktninghjelpen


Programvirksomhet:
Over 60 års erfaring har gitt oss verdifull kunnskap om de fordrevnes situasjon, og hvilke problemstillinger de møter i ulike fasene av flukten. Dette har gjort at vi har kunnet utvikle programmer som dekker de områdene vi vet er viktigst for mennesker på flukt:

•    Distribusjon av mat og nødhjelp
•    Bygging av hjem og skoler
•    Utdanning av elever og lærere
•    Informasjon, rådgiving og juridisk assistanse
•    Drift av flyktningleirer

Talsmannsarbeid

Flyktninghjelpen er en uavhengig og uredd talsmann for rettighetene til flyktninger og internt fordrevne personer både i landene der vi jobber, i internasjonale fora og i Norge.
 
Internt fordrevne
Flyktninghjelpen har ledende ekspertise i forhold til internt fordrevne, som er mennesker på flukt i eget land uten. Kontoret vårt i Geneve overvåker situasjonen for internt fordrevne over hele verden og innehar verdens fremste faktabase på dette feltet. Databasen brukes av FN-organisasjoner, regjeringer, nødhjelpsorganisasjoner, forskninginstituasjoner og media.

Beredskapsstyrken
I samarbeid med UD driver Flyktninghjelpen en av verdens største beredskapsstyrker. Hensikten er å styrke FN og andre internasjonale organisasjoners personellberedskap til internasjonale operasjoner. Utgjør 800 kvalifiserte eksperter som kan rykke ut i løpet av 72 timer.

Flytninghjelpens mandat
Flyktninghjelpens mandat er å fremme og beskytte rettigheter til mennesker på flukt i eller utenfor eget land, uten hensyn til rase, religion, nasjonalitet og politisk oppfatning. Dette gjøres gjennom uavhengig og uredd talsmannsarbeid nasjonalt og internasjonalt, gjennom å yte humanitær hjelp i nødsssituasjoner og gjennom å styrke FN-organisasjonenes kapasitet til å gi og koordinere internasjonal hjelp og beskyttelse. Gode og varige løsninger er Flyktninghjelpens mål og perspektiv både for talsmannarbeidet og for nødhjelpsinnsatsen.

[Tilbake]Utskriftsversjon