Tariffoppgjør i sykehusene

26.6.2012
Onsdag 27. juni møter YS-forbudene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet til forhandlinger i Spekter.
document image 1

Onsdag 27. juni møter YS-forbudene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet til forhandlinger i Spekter om årets tariffoppgjør i sykehusene. De tre forbundene forhandler for ca 8.000 sykehusansatte i hele landet. De øvrige YS-forbundene i sykehusene Farmasiforbundet, Maskinistforbundet og STAFO er ferdigforhandlet i sykehusene og avventer en fase 3 mellom YS Spekter og Spekter.

[Tilbake]Utskriftsversjon