Du er her:  - Startside  - Samfunnsansvar  - Arkiv samfunnsansvar

Konferanse om samfunnsansvar

23.8.2012
11. september arrangerer YS sin konferanse om samfunnsansvar for tredje år på rad. Målsettingen er å øke bevisstheten om samfunnsansvar.
document image 1


 - Målsettingen er å øke bevisstheten om samfunnsansvar, både blant YS-forbundene, tillitsvalgte og medlemmer, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Konferansen finner sted på Røde kors møtesenter i Hausmannsgate i Oslo 11. september fra klokken 9 til 14.30. Påmelding innen 4. september til signe.karlsen@ys.no

Programmet
Tema for årets konferanse er norske virksomheters samfunnsansvar ute og hjemme.

På konferansen vil vi blant annet få en gjennomgang av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper ved utvalgsmedlem Gro Granden i Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

Ane Tusvik Bonde fra Human Rights House Foundation vil så gi deltakerne noen betraktninger om hvorfor norske virksomheter bør ta samfunnsansvar ute.

Carin Leffler fra Framtiden i våre hender vil informere om FIVH sin nye rapport om offentlige innkjøp, mens Jeanett Bergan fra forsikringsselskapet KLP tar opp samfunnsansvarlige investeringer.

Anne Cathrine Jacobsen fra Oslo Kommune og Line Wesley-Holand fra Norgesgruppen skal med utgangspunkt i henholdsvis offentlig og privat sektor belyse hvilken innflytelse store aktører har via innkjøp, og hvordan de bruker denne innflytelsen for å ta samfunnsansvar.
Konferansen avsluttes med spørsmålet «Hvordan kan vi i fagbevegelsen fremme samfunnsansvar?», hvor vi får eksempler fra representanter for YS-forbund.

Spørsmål om konferansen kan rettes til: gunn.kristoffersen@ys.no

Pris per deltaker: 800 kroner.

Program finner du her

 


 

 

 

 


[Tilbake]Utskriftsversjon