Ingen streik i gods

11.6.2012
- Vi har fått en helt nødvendig økning av laveste lønn i nærtransporten, sier Henrik Dahle, forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet.
document image 1

 Fire av YTFs forhandlere: Allan Bruaset, Henrik Dahle, Gunnar Vik og Jan Jacobsen. Foto: YTF


- For langtransporten har vi fått gjennombrudd for en overgang fra provisjonslønn til timelønn, sier Dahle.
 

Tidligere kilometergodtgjørelse i langtransporten erstattes av et tradisjonelt minstelønnssystem. Langtransportsjåføren vil nå få en lønn bygd på fast timelønn, ubekvemtillegg og overtidstillegg.

Sjåførene får også kompensert for hvilende tid i forbindelse med oppdrag. I langtransporten gjennomføres det nye lønnssystemet fra 1. september.

Alle skal sikres et generelt tillegg på minst fire kroner. De som går på minstelønnssatsene i distribusjon og nærtransport får et tillegg på minst kr 7,25. Fagbrevtillegget økes til kr 9 per time.

[Tilbake]Utskriftsversjon