Du er her:  - Startside  - Om YS  - YS-konferansen 2009

- Folk viktigste ressurs

28.10.2009
- Det er ikke olje- og gassforekomstene som er Norges viktigste nasjonalressurs, men folk, sa Kristin Halvorsen da hun besøkte YS-konferansen.
document image 1

Tekst: Terje Bergersen, foto: Erik Norrud

Statsråden markerte med denne vinklingen sin nylige overgang fra fire år som finansminister til sin nye tilværelse som landets nye kunnskapsminister.

- Jeg er på en måte midt i svevet akkurat nå. Det er en stor overgang. Skole og utdanning er et helt annet område å jobbe med, sa Halvorsen.

Men statsråden kunne naturligvis ikke unnlate å kommentere finanskrisa og regjeringens tiltakspakke da hun var på besøk hos en av landets store hovedorganisasjoner for arbeidstakere.

- Jeg mener vi fikk tatt de rette grepene til rett tid. Likviditetssituasjonen til bankene ble sikret. Tiltakene for å opprettholde sysselsettingen spesielt i bygg- og anleggsbransjen har hatt bra effekt. Og rentereduksjonen har stimulert økonomien. Norge har stor økonomisk handlefrihet gjennom oljeformuen. Det gjør at vi kan komme ut av finanskrisa bedre enn de fleste andre land, mente Halvorsen.

Krisetoppen passert?

På spørsmål om hun tror finanskrisetoppen er passert, svarer Halvorsen slik:
- Situasjonen er delt. Vi kommer til å se en økning i arbeidsledigheten i tida framover. Det er ordretørke i deler av industrien og bedrifter i den konkurranseutsatte sektoren står foran utfordringer. Samtidig ser det litt lysere ut for resten.

Når det gjelder den nye ministerposten, som blant annet innebærer ansvaret for grunnutdanningen av barn og ungdom her i landet, er statsråden forsiktig med å gi de store programerklæringene. Men hun framhever alvoret i at så mange som 30 prosent faller fra i den videregående skolen.

Mestring og selvtillitt

- Det er for mange som gruer seg til å gå på skolen. Vi må få inn mer praksis i ungdomstrinnet, sånn at færre detter av lasset i undervisningen. Opplevelse av mestring er grunnleggende. Det verste er ikke å gå ut av skolen med dårlige karakterer, men med dårlig selvtillitt. Skolen er helt sentral i forvaltningen av den viktigste nasjonalressursen vår, nemlig folk, sier Norges nye kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

[Tilbake]Utskriftsversjon