Du er her:  - Startside  - Miljø  - Arkiv Miljø

YS i Barcelona

10.11.2009
- En uke med både frustrasjon og spenning, forteller YS-rådgiver Gunn Kristoffersen om klimaforhandlinger i Barcelona i november.
document image 1

YS' delegasjonen under FNs klimakonferanse i Poznan i Polen i fjor. F.v.: YS-rådgiver Gunn Kristoffersen, Rune Skoglund, Gunnar Lingjerde og Iver H. Breisjøberg. Foto: Iver H. Breisjøberg

Forhandlingene i Barcelona forrige uke var de siste før årets store klimakonferanse i København.

- En av ufordringene i forhandlingene er nord-sør- problematikken,. Land fra sør har liten tillit til land fra nord, forklarer Kristoffersen.

- Etter en dag med intensiv, diplomatisk innsats vedtok man at seks av de ti neste møtene skulle omhandle tall. Deretter fant partene sammen igjen for videre forhandlinger.

Kristoffersen sier det virker lite sannsynlig at man vil få på plass en folkerettslig bindende avtale i København neste måned. Hun mener at det man vil oppnå er en politisk avtale, som også inneholder lovnader om tall.

- Dette trenger ikke nødvendigvis være så negativt. Det kan godt hende at vi ender opp med en bedre politisk avtale, enn hva vi hadde oppnådd med en ratifiserbar avtale  nå, mener YS- rådgiveren og peker på at stormakter som USA og Kina nok vil komme opp med sine løfter.

- Derfor er det viktig at klimaavtalen fra København omtaler prosessen videre, slik at vi kan få på plass en juridisk forpliktende avtale i nær fremtid. Kyoto-protokollens periode løper ut i 2012, påpeker Kristoffersen.

"Just  transition"
YS var til stede under klimaforhandlingene i Barcelona sammen med over 20 andre fagforeningsdeltakere fra den Internasjonale Faglige Samorganisasjonen (IFS).

- Vi har jobbet hardt for å beholde begrepet "Just transition", eller rettferdig omstilling i forhandlingsteksten, sier Gunn Kristoffersen.

Fagbevegelsen mener blant annet at en ny internasjonal klimaavtale også må være en sosial avtale, som omtaler en rettferdig omstilling av berørte arbeidstakere og som definerer fagforeningsorganisasjoner som interessenter.

- Ved forhandlingene i Barcelona holdt vi på å miste de fleste referansene i teksten til "Just transition". Takket være utstrakt lobbyaktivitet fra flere av oss har vi foreløpig klart å beholde referansene til "Just transition", forteller hun.

- Vi har fått støtte fra flere land.  Dette viser bare hvor viktig det er at flere av oss bruker tiden frem til København til å overtale våre nasjonale forhandlingsdelegasjoner om å støtte våre prioriteringer i en ny klimaavtale. Vi i Norge har hittil hatt en god dialog og forståelse for våre prioriteringer fra den norske forhandlingsdelegasjonen, understreker YS-rådgiveren.

Les mer om IFS’ standpunkt foran klimakonferansen i København her: 

[Tilbake]Utskriftsversjon