Du er her:  - Startside  - Internasjonalt  - Arkiv internasjonalt

YS-lederen diskuterer barnearbeid med Heiberg

30.11.2007
PlayFair 2008*-rapporten "No medal for the Olympics on labour rights" dokumenterer grove brudd på arbeidstakeres rettigheter foran OL i Kina – Jeg vil be om at IOC nå rydder opp, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Tirsdag møter YS-lederen IOC-medlem Gerhard Heiberg for å diskutere hva den internasjonale olympiske komité kan gjøre for å bedre forholdene på fabrikker som produserer på lisens for Den internasjonale olympiske komité (IOC) til Beijing-lekene. Med på møtet blir også representanter fra arbeidstakerorganisasjonene Unio, Fellesforbundet og LO.

Rapporten dokumenterer at arbeidstakere må jobbe under helseskedelige og farlige forhold i over tolv timer per dag, sju dager i uka, til kun halvparten av minimumslønnen i Kina. Barnearbeid i minst én av fabrikkene er også dokumentert.

- Det må være en selvfølge at IOC-lisensierte varer og tjenester produseres i samsvar med grunnleggende arbeidslivsstandarder. Vertsnasjoner må respektere grunnleggende ILO-konvensjoner og IOC må innlemme arbeidstakerrettigheter i sin virksomhet og sine prinsipper, sier han.

Gerhard Heiberg opplyser at IOC har tatt grep for å forhindre brudd på menneskerettighetene ved at produksjonen på bedrifter er stoppet på grunn av brudd på forutsetninger for levering av produkter, men han har ikke gått nærmere inn på dette.

- Dette er ikke godt nok. Gerhard Heiberg må bruke sin posisjon og sin nære kontakt med IOC-president Jacques Rogge til å skape bevissthet rundt arbeidstakeres rettigheter, fair play i produksjon av OL-produkter og IOCs ansvar i forhold til dette.

Idrettspresident Tove Paule skal møte Rogge i januar 2008. Jeg forventer at Paule  gjør som hun har lovet: Å ta fagbevegelsens prinsipielle standpunkter med seg i relevante internasjonale fora. Å fremme disse synspunktene direkte overfor Rogge burde være en naturlig arena, fastslår Tore Eugen Kvalheim.

*) PlayFair 2008 er en internasjonal kampanje som leder frem mot De olympiske leker i Beijing. Kampanjen organiseres av IFS (Internasjonale Faglige Samorganisasjon – ITUC – International Trade Union Confederation), ITWGLF (International Textile, Garment and Leather Workers’ Federation), Clean Clothes Campaign (CCC) og disse organisasjonenes medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere over hele verden. Kampanjens mål er å få den globale sportsutstyrsindustrien til å respektere arbeidstakeres rettigheter.

[Tilbake]Utskriftsversjon