Ryanair må betale

8.12.2010
I følge YS-forbundet Parat vil Avinor be Ryanair om å betale samme avgifter som andre selskaper, dersom Ryanair vil starte flygninger fra Værnes.
document image 1

Ryanair ønsker å starte flygninger fra Trondheim lufthavn, Værnes, allerede i april neste år. I følge NRK har Avinor mottatt en henvendelse fra Ryanair. I sitt svar til Ryanair oppgir Avinor prisene for flygninger til og fra Værnes og at de er interessert i å forhandle, dersom Ryanair godtar betingelsene

- Det er betryggende at Avinor vil forlange at Ryanair må betale de samme avgiftene som andre selskaper dersom de vil starte flygninger fra Værnes. Noe annet ville vært konkurransevridende, sier leder i Parat Luftfart Eric Holm.

- Jeg håper at Moss Lufthavn, Rygge, merker seg Avinors holdning. På denne flyplassen har Ryanair bedre betingelser enn andre selskaper. Det er helt uakseptabelt og bidrar til at andre selskaper vegrer seg mot å fly fra Rygge, sier lederen i Parat Luftfart.

Parat Luftfart er den største sammenslutningen av ansatte i luftfartsbransjen og har 3400 medlemmer, både flygende personell og bakkepersonell.

Parat Luftfart er en del av YS-organisasjonen Parat som har nærmere 30 tusen medlemmer.

2. september i år fattet Parats hovedstyre vedtak om at Parat ikke skal benytte seg av Ryanair på grunn av selskapets behandling av sine ansatte. Senere har mer enn 20 andre arbeidstakerorganisasjoner i inn- og utland fattet tilsvarende vedtak. Til sammen har disse organisasjonene 2,4 millioner medlemmer.

[Tilbake]Utskriftsversjon