Du er her:  - Startside  - Internasjonalt  - Arkiv internasjonalt

YS på ILOs arbeidskonferanse

9.6.2009
YS er til stede på ILOs arbeidskonferanse, som gjennomføres fra 3. til 19. juni. Her deltar bl.a. arbeidstaker- og arbeidsgiverrepresentanter.
document image 1


ILO er verdens eneste organ på globalt nivå, hvor både arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringene møter i samme organ og i fellesskap vedtar konvensjoner og rekommandasjoner for hvordan arbeidsstandarder skal være på tvers av landegrenser.

Fra YS deltar bl.a. Dag Bjørnar Jonsrud i Committé on the whole, som har fokus på hvordan forebygge konsekvensene av finanskrisen i arbeidslivet.

Lizzie Ruud Thorkildsen (Delta) sitter i HIV/AIDS-komitéen, som skal arbeide seg fram til enten rekommandasjon eller konvensjon mht. hvordan arbeidslivet kan møte utfordringene med HIV/AIDS.

Hege Herø (YS) sitter i Likestillingskomitéen, som skal jobbe med likestilling som sentral rettighet i målet om anstendig arbeid (Decent Work).

I tillegg foregår det et viktig arbeid i den faste applikasjonskomitéen, som hvert år gjennomgår brudd på ILOs kjernekonvensjoner i 25 land.

Utenom YS sine representanter i komitéene deltar Tor Egelien (STAFO) i årets Geneveskole, en nordisk folkehøgskole for fagforeningstillitsvalgte som har hovedfokus på ILOs arbeid. Geneveskolenforegår parallelt med ILOs arbeidskonferanse.

Hjemmeside for ILOs arbeidskonferanse

[Tilbake]Utskriftsversjon