Du er her:  - Startside  - Utdanning  - Arkiv utdanning

Delta i utdanningsdebatten

15.6.2009
I stortingsmeldingen om kompetanse for fremtiden foreslås det at institusjoner for høyere utdanning oppretter råd for samarbeid med arbeidslivet.
document image 1

Statssekretær Åsa Elvik  Foto: Liv Hilde Hansen

- Vi ønsker at fagbevegelsen deltar i debatten om hva slags utdanningssystem vi skal ha. Dere må bidra til å skape like muligheter for alle til arbeid og utdanning. Og medvirke i videreutviklingen av den norske samfunns- og arbeidslivsmodellen.

Slik lød oppfordringen fra statssekretær Åsa Elvik da hun møtte representanter for YS og YS-forbundene under YS’ temadag om utdanning og kompetanse i går, torsdag 11. juni.

I følge Kunnskapsdepartementet er det aller første gang det fremmes en stortingsmelding om helheten i samfunnets kompetansebehov. I meldingen foreslås tiltak for både grunnskole, videregående skole, høyere utdanning og voksenopplæring. Tiltak mot frafall og endringer som skal sikre mer yrkesretting av fagene, vil være sentrale temaer, opplyser departementet. 

Dreier innholdet i høyere utdanning
- Vi må jobbe for å motvirke frafall også innen høyere utdanning. Meldingen vil gi en dreining på innholdet i høyere utdanning. Det handler om relevans, sa statssekretæren og avslørte at forskjellen mellom akademiske og yrkesrettede bachelorgrad vil stå sentralt i meldingen.  

I meldingen legges det også vekt på at det er spesielt avgjørende å investere i utdanning i krisetider, fordi det erfaringsmessig er de ufaglærte som mister jobben først.

- Etterspørselen etter arbeidstakere med bare grunnskole har avtatt. Den tendensen vil forsterkes i fremtiden. Det vil kreves mer og annen kompetanse enn i dag, sa statssekretæren.

Sammenheng mellom lav utdanning og ledighet 
- Vi ser at mange av de som er arbeidsledige ikke har fullført videregående utdanning. Og vi ser at det er en sammenheng mellom lav utdanning og uførestønad. Utdanning er nøkkelen til både integrasjon, inntekt, følelse av mestring og helse. Ulikhet i utdanning fører til ulikhet i arbeid og levekår, sa statsekretær Elvik.

Kunnskapsdepartementet spår at det i kunnskapsnasjonen Norge vil bli stadig færre jobber som ikke krever videregående eller høyere utdanning. Målsettingen for regjeringen er derfor å få flere gjennom utdanning som sikrer dem kvalifikasjoner og arbeid.

Meldingen presenteres klokken 12.00 fredag 12. juni på Sogn videregående skole i Oslo.

Åsa Elvik og Tore Eugen Kvalheim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statssekretær Åsa Elvik (SV) og YS-leder Tore Eugen Kvalheim diskuterte utfordringene i fremtiens utdanningssystem da YS arrangerte temadag om utdanning og kompetanse torsdag 11. juni. Foto: Liv Hilde Hansen

[Tilbake]Utskriftsversjon