Du er her:  - Startside  - Internasjonalt  - Solidaritetsfondet

Støtter sørlige Afrika

23.1.2012
Styret i YS’ Internasjonale Solidaritetsfond har besluttet å bevilge 120 000 kroner til fagforeningsarbeid i det sørlige Afrika.
document image 1

Fra venstre: Monica Paulsen, 2. nestleder i Negotia, Pontius Kalichero, CSTU Malawi, Stein Johansen, politisk rådgiver i Negotia, Inger Lise Rasmussen, forbundsleder Negotia, Jorunn Berland, leder Finansforbundet, Darison Chaala, CSAWUZ Zambia, YS-leder Tore Eugen Kvalheim og Randi Bjørgen, prosjektleder for YS i det sørlige Afrika. 

Tekst: Frode Sandberg
Foto: Terje Bergersen/Negotia


Midlene skal kanaliseres gjennom YS` Norad-støttede prosjekt i området.

YS har siden slutten av 90-tallet hatt et Norad-finansiert prosjektsamarbeid med fagorganisasjoner i det sørlige Afrika. Det pågående prosjektet dekker ni land i SADC-regionen (South African Development Community). Prosjektet har som hovedmål å skolere organisasjonenes ledelse, tillitsvalgte og medlemmer i menneskerettigheter, demokratiske rettigheter og faglige rettigheter.

Midlene som er bevilget fra solidaritetsfondet skal bygge opp under det gode arbeidet som allerede gjøres gjennom YS-prosjektet.

Trond Wikne, leder av solidaritetsfondets styre, sier at de resultatene YS har oppnådd med sitt prosjekt i det sørlige Afrika viser verdien av denne type arbeid.

- Det er derfor gledelig for solidaritetsfondet å kunne bidra til ytterligere utvikling av fagorganisasjonene i området, sier Wikne.

- Klarer vi å hjelpe fagorganisasjoner i retning av demokratisk oppbygging og likeverd mellom mennesker av forskjellig kjønn og tilhørighet, kan vi bidra på en positiv måte på et av de viktigste og vanskeligste områdene svært mange mennesker i denne regionen sliter med. Demokratisk oppbygde organisasjoner er en forutsetning for at utviklingen skal gå i riktig retning. Gjennom dette bidrar vi til tro på grunnleggende rettigheter og verdier, som er en forutsetning for gode arbeidsforhold og allmenne rettigheter, sier Wikne.

I solidaritetsprosjekter kan det ofte være vanskelig å følge opp prosjekter og sikre at midlene anvendes slik de er tenkt. - Ettersom YS har vært til stede i sørlige Afrika i en årrekke har vi knyttet til oss kontakter og gode samarbeidspartnere. I tillegg er YS’ prosjektkoordinator, Randi G. Bjørgen, jevnlig til stede i området og vil bidra til å kontrollere at pengene brukes til de formål de er tenkt, avslutter Wikne.

[Tilbake]Utskriftsversjon