Uendret rente

20.6.2012
Norges Banks besluttet onsdag å holde styringsrenten uendret på 1,5%. - Robustheten i norsk økonomi er bedre enn vi turte håpe på, kommenterer YS-lederen.
document image 1


- Sysselsettingen holder seg fortsatt på et høyt nivå. Vi har fryktet at problemene i Europa vil smitte over til norsk økonomi og redusere sysselsettingen. Så har ikke skjedd hittil, men det representerer fortsatt en risiko, advarer YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

- Gjelden i norske husholdninger kan gi grunn til bekymring, og det kan være rom for en forsiktig økning i renten på 0,25 prosentpoeng. Norsk økonomi er ikke i krise og en renteheving kan bidra til å kjøle ned et opphetet boligmarked.

- Vi tar til etterretning at Norges bank øker rentebanen, men holder renten uendret inntil videre. Ledigheten er fortsatt lav i Norge, men situasjonen ute er fortsatt veldig ustabil.

 

[Tilbake]Utskriftsversjon