Du er her:  - YS Ung

YS Ung om sommerjobben

27.7.2012
Tror du norsk arbeidsliv er gjennomregulert? Og at det fins regler om hvor lite du kan ha i lønn? Det er feil, skriver YS Ung i denne artikkelen.
document image 1


Det finnes ikke lovbestemmelser om lønn, den må avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

På mange arbeidsplasser er det tariffavtale som regulerer lønnen for de ansatte. Det er imidlertid mange arbeidsgiver som ikke har tariffavtale og da må den enkelte selv inngå avtale om hvilken lønn han/hun skal ha.

Selv om arbeidsgiver er tilknyttet en tariffavtale som fastsetter en minstelønn, er det normalt ikke noe i veien for å forhandle seg fram til en høyere lønn.

Normalt bør du som er over 18 år ha en lønn på minst 120 kroner timen. Alt under dette er uakseptabelt. Dette mener ungdomsavdelingen i YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund). Likevel tilsier erfaringen at det er store forskjeller på hva man kan forvente å få betalt i sommerjobben. Se fakta-ark om minstetimelønnsatsene, som viser hva du har krav på å få i lønn for i sommerjobben.

Det er viktig å huske på at veldig mange av jobbene besettes via uformelle kanaler. Vi oppfordrer ungdommen til å bruke sine kontakter: familie, venner og bekjente. I tillegg kan du gjerne ta direkte kontakt med arbeidsgiver. Mange lar være å utlyse stillinger, nettopp fordi de forventer at du selv tar kontakt.

Mange ungdommer er ikke klar over hvor viktig det er å bygge nettverk, være aktive og være bevisst på hvilke valg man gjør for yrkeskarrieren. YS Ung opplyser ungdom om, hvilke lover og regler som gjelder i arbeidslivet, hvilke rettigheter de har og ikke minst plikter.

Vi ser at en del ungdommer er veldig bevisste på hva de må gjøre for å skaffe seg jobb. Ofte har de familie og nettverk som hjelper dem med dette. De jobber ved siden av skolen, påtar seg verv og er godt rustet til å finne gode jobber. Samtidig ser vi en tendens til at det er mange ungdommer ikke er blitt bevisstgjort på dette. De vet lite eller ingenting om hvordan arbeidslivet fungerer. Manglende jobberfaring gjør overgangen til arbeidslivet vanskeligere. Derfor er sommerjobben en kjempefin måte å få prøve seg innen ulike fagområder og å få en fot innenfor.

Det gjelder å tenke kreativt i forhold til studiene og utdanning og spisse seg inn mot det du ønsker å jobbe med i fremtiden.

Selv om YS Ung fokuserer mye på rettighetene til unge arbeidstakere, understreker vi at et arbeidsforhold bygger på gjensidighet. Du bør innordne deg gjeldende regler på arbeidsstedet. Det er viktig at du gjør en god jobb, selv om du til tider er lei. Husk at en god attest, nettverk du opparbeider deg og referansene er gull verdt! Dette er faktorer som kan være helt avgjørende neste gang du skal søke jobb!

Vi kan ikke understreke nok hvor viktig det er at du inngår en arbeidskontrakt. Det er arbeidsgiver pliktig til å gi deg. Uten arbeidskontrakt øker sjansen for å gå glipp av rettigheter. Arbeidskontrakten regulerer arbeidsforholdets varighet, arbeidssted, lønn osv. Arbeidskontrakten fastsetter dette.YS Ung gir deg tips om hva du bør huske før du begir deg ut på det hete sommerjobbmarkedet:
 
Lønn: Det finnes ingen lovfestet minimumslønn i Norge. Derimot reguleres veldig mange arbeidsforhold av tariffavtaler. Er du over 18 år, bør du få en lønn på over hundre og tyve kroner timen. Hvis du er under 18 år, er lønnen 10 - 30 prosent lavere noen steder, mens andre steder er den lik som for dem over 18 år. Vikarbyråer YS Ung har snakket med, sier de forholder seg til gjeldende tariffavtaler i bedriftene.

Arbeidskontrakt: I henhold til Arbeidsmiljøloven skal det inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av varighet. Noen arbeidsgivere tror at de ikke trenger å inngå arbeidsavtale ved kortere arbeidsforhold, eller ved deltidsarbeide. Dette er feil og strider mot norsk lov. På YS Ung sine internettsider kan man finne frem til en standard arbeidsavtale. (www.allyours.no)

Overtid: Selv om du er ansatt som sommervikar, har du rett til overtidsbetaling. Har du en alminnelig arbeidstid på 40 timer i uken skal du ha overtidsbetalt når du jobber mer enn dette. Tillegget for overtid er minimum 40 % av lønnen.
 
Oppsigelsestid: I Norge er det minimum en måned gjensidig skriftlig oppsigelse av arbeidsforholdet, hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Som sommervikar er det naturlig at sluttidspunktet er fastsatt i kontrakten. Merk at en måneds oppsigelsestid også gjelder der det ikke foreligger en skriftlig arbeidsavtale.

Skatt og feriepenger: Selv om det kan virke fristende å arbeide svart, bør du rett og slett unngå arbeidsgivere som tilbyr dette. Arbeider du svart, står du helt uten rettigheter. Du skal levere skattekort til arbeidsgiver, og du har krav på en kvittering for lønnen du mottar. Ikke godta å bare få noen pengesedler stukket i hånden. Undersøk også om du tjener opp feriepenger på den lønnen du får. Dette beløpet kan du kreve å få utbetalt ved slutten av arbeidsforholdet.

Attest: Dersom du slutter i jobben etter lovlig oppsigelse, skal du ha en skriftlig attest. Attesten skal minimum inneholde navn, fødselsdato, hva slags arbeid du har gjort og arbeidsforholdets varighet. Det er ganske vanlig at arbeidsgiver skriver en noe mer utfyllende attest. En god innsats i sommerjobben belønnes ofte med en god og utfyllende attest, som kommer deg til gode senere.
 
SMS-tjeneste: YS Ung besvarer spørsmål om arbeidslivet per SMS. Er det noe du lurer på om lover og regler i arbeidslivet kan du sende en SMS slik: Skriv ”ung<ditt spørsmål>” send til 26001. Vi har vaktordninger og er tilgjengelige gjennom hele sommeren. Du får svar innen en til to dager og tjenesten er gratis utover vanlig SMS-kostnad. Hjelp får du fra våre engasjerte rådgivere, advokater og medarbeidere som er spesialister på området.

• grønt: Ikke bekreftede tall, forhandlinger delvis ikke avslutt

For statlig sektor:
Unge arbeidstakere inntil 17 år: 119,-
Mellom 17-18 år: 126,50
Etter 18 år: den lønn som stillingen lønnsmessig ha
 

Type jobb                                                                          16-17 år                      17-18 år                                 18 +

Avisbud ( 2011- tall)

75,02 ( under 16 år)

96,36 (dag)

120,88

Barnehage

107,53

120,96

134,41

Badeland*

95,78

95,78

120,78

Bowlinghall*

95,78

95,78

120,78

 

 

 

 

Butikkmedarbeider

106 (under 16 år) /109

109

138,62

Byggfag

102

102

152

Dyrepark*

95,78

95,78

120,78

Ferge kioskmedarbeider

106 (under 16 år) /109

109

138,62

Gartner og hagehjelp (kommunalt)

107,53

120,96

134,41

Gatekjøkken           

106 (under 16 år) /109

109

138,62

Park, gartner og hagehjelp

118,25

118,25

135,32

Hotellresepsjonist

95,78

95,78

120,78

Industriarbeider

82,25

107,88

134,85

Journalist

 

 

144,22

Kelner

95,78

95,78

120,78

Andre kommunale jobber

107,53

120,96

134,41

Kontormedarbeider

106 (under 16 år) /109

109

138,62

Kiosk

106 (under 16 år) /109

109

138,62

Kokk (ufaglært)- etter 4 mnds praksis

 

 

141,88 (37,5 t/u)/ 149, 25 ( 35,5 t/u)

Lagerarbeider

117,60

134,40

168

Renholdsarbeider

118,86

118,86

156,86

Reiselivsmedarbeider

106 (under 16 år) /109

109

138,62

Sentralbord

106 (under 16 år) /109

109

138,62

Stuepike

95,78

95,78

120,78

Sykehjem ufaglært

 

107,53

120,96

134,41

Sykepleier

 

18 år)

179,94

Bussjåfør ( kompetansekrav)

 

 

164,17 (u/ulempetilegg)

Treningssenter*

95,78

95,78

120,78

Vektere

 

 

158,77

Vaktmester

118,25

118,25

135,32


 

[Tilbake]Utskriftsversjon