Du er her:  - Startside  - IA  - Arkiv IA

Seniorpolitikk; spør forskerne

20.3.2012
Gjennom «Spør forskerne» kan du henvende deg direkte til Fafo og spørre om nesten hva som helst som angår seniorpolitikk.
document image 1

 Spørsmålene besvares av Fafo-forskerne Tove Midtsundstad og Anne Inga Hilsen med kollegaer.

Alt du lurer på om seniorpolitikk og ikke
har fått svar på”
er stikkord for det nye samarbeidet mellom Senter for
seniorpolitikk og Fafo i 2012.

«Spør forskerne» er organisert som fire nettmøter, fordelt på sentrale seniorpolitiske temaer i løpet av året. Vi gjennomgår spørsmålene og innspillene. Noen besvares direkte, andre sammenfattes og besvares her på denne siden. Oppsummeringer og erfaringer i form av korte artikler legges ut i etterkant. Det er også fint å få historier om problemer og dilemmaer i arbeidet med seniorpolitikk lokal.

Temaer i løpet av året:

1.kvartal 2012: 

Valg av seniortiltak og hva virker?
Vet vi hva slags tiltak som virker for ulike grupper arbeidstakere? Hvem skal omfattes, og er det mest fornuftig å ha individuelle eller kollektive tiltak?

Spør forskerne: sporforskerne@fafo.no


2. kvartal 2012:

Behov og muligheter for tilrettelegging.
En del seniorer har behov for tilrettelegging og tilpasning av arbeidet. Hva kan arbeidsgiver gjøre? Hva er problemene? Hvordan unngå at seniorpolitikken på virksomhetsnivå bare blir tiltak for de som er slitne?


3. kvartal 2012:
Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?

Løpende læring er viktig for å mestre arbeidslivets endrende krav. Hvordan kan man engasjere seniorene i kompetanseutvikling i bedriftene? Og hva kan de yngre lære av de eldre?


4. kvartal 2012:
Pensjonsreformen og seniorpolitikk.
Er du usikker på hva pensjonsreformen innebærer for deg eller for din arbeidsplass? Pensjonsreformen gir nye rammer for seniorpolitikken lokalt og vil gi nye insentiver og muligheter, men også begrensninger, for så vel arbeidstakere som arbeidsgivere.


Spør forskerne
er et tiltak i anledning Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene 2012. Her gis ledere, tillitsvalgte og ansatte som jobber med seniorpolitikk på virksomhetsnivå direkte adgang til forskerne: I dag er det som regel forskere, politikere og byråkrater som definerer hva som er de aktuelle seniorpolitiske spørsmålene, hva det er verdt å bry seg om, forske på og kjempe for – men det jo er dere som vet hvor skoen trykker

 

[Tilbake]Utskriftsversjon