Du er her:  - Startside  - Miljø  - Arkiv Miljø

YS-lederen: - Viktig med nytt, bredt klimaforlik

14.6.2012
YS-leder Tore Eugen Kvalheim sier han er fornøyd med at det ble et nytt, bredt klimaforlik etter at forhandlingene brøt sammen forrige uke. - En rekke organisasjoner, deriblant YS, gikk sammen i et felles opprop for å få klimaforhandlingene i gang igjen, opplyser Kvalheim.
document image 1


- Det ser ut til at regjeringspartiene hørte på oppfordringen fra oss og inviterte partene til bordet igjen, sier han.

- Stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk var i utgangspunktet et godt stykke politisk arbeid der Regjeringen opprettholdt intensjonen om en ambisiøs norsk klimapolitikk. Vi er alle klar over at klimameldingen må følges opp med konkrete tiltak, beslutninger og investeringer gjennom flere stortingsperioder. Derfor er det et godt utgangspunkt for norsk klimapolitikk at den nye klimameldingen får en så bred oppslutning som den nå gjør, sier YS-lederen.

- YS og flere andre har påpekt at det er behov for en raskere innfasing av det nye klimafondet, slik at eksempelvis industrien kan komme i gang med nødvendige omstillinger så tidlig som mulig. Partene i klimaforliket har tatt hensyn til dette og forsterket denne satsingen. I tillegg kommer det også større forpliktelser i forhold til kollektivtransporten. Det kan se ut til at opposisjonen har vært med på å styrke en god klimamelding, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
 

[Tilbake]Utskriftsversjon