YS Kommune: Krever ni tusen kroner i generelt tillegg til alle

29.4.2011
YS Kommune krever et generelt tillegg til alle ansatte per 1. mai 2011 på ni tusen kroner. - Sammenliknet med privat sektor og resten av offentlig sektor blir KS-området hengende etter. Her må det ryddes opp om kommunesektoren skal være attraktiv for dagens og morgendagens arbeidstakere, sier leder av YS Kommune, Gunn Olander.
document image 1

I dag leverte YS Kommune sine krav på KS-området sammen med de andre organisasjonene. F.v: Per Sundnes, forhandlingsleder i KS, Mimi Bjerkestrand, forhandlingsleder i Unio, KS-direktør Sigrun Vågeng og leder for YS Kommune, Gunn Olander. Foto: Liv Hilde Hansen

 
Tjenestetilbudet i kommunal sektor er avhengig av at arbeidstakerne har god kompetanse og at rett kompetanse brukes på rett sted, påpeker hun.

- Det skal lønne seg med kompetanse. Derfor er det viktig at fagarbeider får uttelling for sin fagkompetanse, og at høyskolegruppene våre tjener godt, sier Olander.

YS Kommune krever et lønnstillegg for ansatte med tilleggskompetanse av ett års varighet på 20 tusen kroner per år.

- Dette gjør at fagarbeidere med spesialkompetanse endelig kan få en uttelling for sin kompetanse på samme linje som for høyskolegruppene, forklarer lederen av YS Kommune.

Det er et mål for YS Kommune å bidra til likhet i lønnsnivået for kvinner og menn i norsk arbeidsliv. Kvinner utgjør hoveddelen av arbeidstakere i kommunesektoren. Det er derfor behov for ekstraordinære lønnstiltak i kommunesektoren for å bidra til likelønn i norsk arbeidsliv.

- Vårt krav er innrettet for å skulle bidra i riktig retning, understreker Olander.

- Tjenestekvaliteten i kommunesektoren er avhengig av gode medarbeidere og dyktige ledere. Lønnsrelasjonen mellom ledere og medarbeidere må være av en slik karakter at det også bidrar til lederrekruttering, fremholder hun.

Kommunesektoren preges av utstrakt bruk av deltidsstillinger. For YS Kommune er det et mål at flest mulig ansatte kan jobbe heltid. YS Kommune krever derfor igangsatt ulike forsøk for å gi arbeidstaker rett til økt stillingsstørrelse.

- Disse forsøkene skal gi grunnlag for å iverksette ulike tiltak for å bekjempe uønsket deltid, sier Olander.

Forhandlingsfristen løper ut natt til 1. mai.
 
YS Kommune forhandler for de åtte YS-forbundene: Delta, Parat, Norsk Skolelederforbund, Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund, Lærernes Yrkesforbund, STAFO og AVYO.
Leder i YS Kommune, Gunn Olander og sektoransvarlig Dag
Bjørnar Jonsrud på vei inn for å overlevere kravene i årets
mellomoppgjør til KS. Foto: Liv Hilde Hansen

[Tilbake]Utskriftsversjon