Du er her:  - Startside

Klarsignal for blålys

27.8.2012
Finansdepartementet har bestemt at tollvesenet skal gis anledning til å fravike veitrafikkloven, så nå kan tollvesenet benytte seg av utrykningsutstyr.
document image 1

Fredrik Støtvig, leder i Norsk Tollerforbund

Det er i første rekke bestemt at det skal iverksettes ett prøveprosjekt i region Øst-Norge meden varighet på tre år. Det er antydet at ca 30 kjøretøyer vil bli utrustet til bruk somutrykningskjøretøyer. Hvordan ordningen i praksis vil utarte seg når det gjelder utstyr,forskriftsendringer og opplæring, vil Tollerforbundet komme tilbake til så fort dette blir avklart.

-Dette er en gledens dag med tanke på sikkerheten til våre tjenestemenn, sikkerheten til trafikantene og sikkerheten til dem vi skal stanse for kontroll, utdyper en fornøyd forbundsleder.

Tollerforbundet har arbeidet med denne saken i mange år, med en gradvis intensivering de siste seks årene. I 2006 ble saken fremmet på Stortinget for første gang, og siden da har det vært flere runder hvor saken om tollvesenet skal ha anledning til å fravike veitrafikkloven i gitte tilfeller, i media gjerne kalt «blåslyssaken». I fjor avgjorde regjeringen at saken skal utredes i Finansdepartementet, etter en lang prosess i justiskomiteen. Departementet har nå fattet sin avgjørelse som gir tollvesenet anledning til å starte dette prøveprosjektet.

– I tillegg til det viktige sikkerhetsaspektet, er vi overbevist om at tollvesenet med disse
hjelpemidlene og verktøyene vil fremstå som mer troverdige i trafikkbildet. Dette vil
resultere i en profesjonell, tidsriktig og mer effektiv tollkontroll, mener Fredrik Støtvig.

– Etter at saken fikk stor oppmerksomhet i media, på Stortinget og i departementet i fjor vår, er det mange som fortjener ros for innsatsen de har lagt ned for å lande denne
viktige saken, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

– Regjering og Finansdepartementet skal ha honnør for å ha lagt ned et godt stykke
arbeid for å komme til en fornuftig løsning på denne vanskelig saken. Vår egen
tolldirektør, Bjørn Røse, har også vist et tydelig engasjement og jobbet iherdig for at
vår etat skal kunne ha de beste forutsetninger for å kunne løse de stadig mer
krevende oppgaver vi står ovenfor. Det er utfordrende å skulle demme opp for grenseoverskridende kriminalitet uten at det skal gå på bekostning av sikkerheten til våre egne tjenestemenn, de reisende og de som blir gjenstand for en kontroll, sier Fredrik
Støtvig.

– Norsk Tollerforbund har hatt mange tillitsvalgte som har lagt ned mye arbeid for å
komme frem til denne løsningen, både sentralt og lokalt ute i regionene. Blant annet
har det vært mye kontakt med politikere for å orientere om de virkelige fakta i saken,
og her har Høyre og Fremskrittspartiet vært blant de som har utvist størst støtte til
vårt arbeide frem til «blålyssaken» havnet i Finansdepartementet og Regjeringen, sier Støtvig.

[Tilbake]Utskriftsversjon