Du er her:  - Startside  - Samfunnsansvar  - Arkiv samfunnsansvar

YS-konferanse samfunnsansvar

22.9.2011
- Med samarbeidet YS har med fagbevegelsen i utviklingsland kan dere bidra til at arbeiderne ikke står med lua i hånda, mener statssekretær Ingrid Fiskaa.
document image 1

Statssekretær Ingrid Fiskaa og YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Tekst: Liv Hilde Hansen
Foto: Trygve Bergsland

Under YS’ konferanse i dag om samfunnsansvar deltar i tillegg til statssekretær Ingrid Fiskaa representanter for WWF-Norge, GRID-Arendal, Econ Pöyry, Framtiden i våre hender, YS’ fagforeningskollegaer fra det sørlig Afrika, samt tillitsvalgte og ansatte i YS-systemet.

Hovedtema for konferansen er en bærekraftig og rettferdig utvikling.

- Må vise samfunnsansvar
I løpet av 2011 vil det være 7 milliarder mennesker på jorda. I 2050 vil jordens befolkning telle 9 milliarder. 90 prosent av befolkningsveksten vil skje i utviklingslandene.

Befolkningsveksten gjør det tvingende nødvendig med en mer rettferdig fordeling. Kampen mot fattigdom og tilgang til mat, skoleordninger, helsetjenester og lønnet arbeid er en forutsetning for en mer rettferdig fordeling av verdiskapningen.

Økt tilgang til moderne energi må til hvis utviklingslandene skal få fart på den økonomiske veksten. Aberet er at det vil føre til økte utslipp av klimagasser.

- Satsing på fornybar energi den eneste farbare veien, i følge statssekretær Ingrid Fiskaa.

- Utviklingslandene har rett til å ta del i velferdsgodene, men vi må begrense klimaendringene. Dette er den største utfordringen verden står overfor, påpeker hun.

Mer ut enn inn  
Fiskaa er opptatt av at bedrifter og investorer som engasjerer seg i utviklingsland ikke bare tar miljøhensyn, men også sørger for anstendige arbeidsvilkår og følge internasjonale regler for regnskap og skatt.

- Mye penger forsvinner ut av utviklingslandene. Dette dreier seg om langt større summer enn hva industrilandene gir i bistand, forklarer statssekretæren.

- I Zambia, hvor YS har et samarbeid med fagbevegelsen, står utvinning av kobber for utrolige rikdommer. Gruveselskapenes utvinning av kobber har gjort at Zambia har gått fra å være et lavinntektsland til et mellominntektsland, men inntektene fra kobbergruvene kommer ikke Zambia til gode på en rettmessig måte, slår hun fast.

Inntektene fra kobberindustrien blir en kortvarig glede hvis pengene ikke inngår i en inkluderende vekst, der flertallet av befolkningene får sin del av inntektene.

- Arbeidsfolk bør organisere seg og kreve sin del. Det samarbeidet YS har med fagbevegelsen i utviklingsland kan forhåpentligvis bidra til at de ikke trenger å stå med lua i hånda, men at de krever sin del, sier Fiskaa.

Ta kontakt med rådgiver Gunn Kristoffersen for å få tilsendt presentasjonene fra konferansen.

[Tilbake]Utskriftsversjon