1881 vil legge ned avdeling

22.4.2009
Opplysningen 1881 vil legge ned avdelingen på Sortland. -Ledelsen bryter drøftingsplikten, sier YS-lederen og krever at de tillitsvalgte får innflytelse.
document image 1

Foto: Negotia

YS-lederen krever at de tillitsvalgte nå får innflytelse i saken og vil sloss for å beholde arbeidsplassene på Sortland.

Etter et rekordår i 2008 vil ledelsen i Opplysningen 1881 legge ned sin avdeling på Sortland i Vesterålen. 77 distriktsarbeidsplasser går i så fall tapt. Negotia har totalt cirka 250 medlemmer i Opplysningen AS, og 26 ved avdelingen på Sortland.

De tillitsvalgte mener at beslutningen om nedleggelse er fattet på forhånd, og kritiserer ledelsen for det de opplever som brudd på drøftingsplikten.

- Vi opplever at drøftingen har fått en feil start. I stedet for å diskutere alternative løsninger har vi fått et drøftingsgrunnlag som virker bestemt på forhånd, sier Marius Bismo, hovedtillitsvalgt for Negotias medlemmer i Opplysningen 1881.

Kritisk til bruk av midlertidig ansatte
Tillitsvalgte er også kritisk til ledelsens bruk av midlertidig ansatte.

- Antallet midlertidig ansatte i bedriften er per dags dato altfor høyt, og ledelsen vil nå legge ned den avdelingen med minst bruk av midlertidig ansatte. Ledelsen påstår at antallet midlertidige må opprettholdes fordi det gir dem den fleksibiliteten de trenger. Vi kan på ingen måte akseptere at en avdeling nedlegges samtidig som det oppbemannes med midlertidig ansatte, sier Bismo.

Krever innflytelse
Bismo understreker at de ansatte skal ha reell innflytelse på selskapets utvikling, og karakteriserer ledelsens framgangsmåte i denne saken som uakseptabel.

- Dette kan vi ikke akseptere. Vi krever reelle drøftinger og innflytelse på beslutninger om selskapets og de ansattes framtid. Vi skal sloss for arbeidsplassene i Sortland. Alle alternativer må analyseres og prøves før en beslutning tas, sier hovedtillitsvalgt Marius Bismo.

Negotias forbundsleder Inger Lise Rasmussen gir de lokale tillitsvalgte full støtte.

- Her er det viktig at bedriften følger etablerte spilleregler og at tingene tas i riktig rekkefølge. Drøftinger skal innledes på et tidlig tidspunkt i slike prosesser, slik at de ansatte har reell mulighet til å påvirke. Noe annet kan vi aldri godta, sier forbundslederen.

Kontaktpersoner:
YS-leder Tore Eugen Kvalheim, mobil: 92 42 57 88
Hovedtillitsvalgt Negotia avd. Opplysningen, Marius Bismo, mobil: 41 40 82 47
Forbundsleder i Negotia, Inger Lise Rasmussen, mobil: 90 82 68 28

[Tilbake]Utskriftsversjon