Leverte nye krav til KS

23.4.2012
YS Kommune leverte mandag nytt kravdokument til KS, som har signalisert at de ønsker et oppgjør godt under frontfagene. Neste forhandlingsmøte blir 27. april.
document image 1

Kravdokument 3 er til dels svar på tilbudet fra KS 20. april, dels opprettholdelse av kravene YS Kommune leverte i kravdokument 2.

- Det vil i så fall føre til at kommunene får store vansker med å rekruttere kompetente ansatte, sier Gunn Olander, leder for YS Kommune.

Mandagens krav omhandler for det meste tekst i hovedavtalen.

Til nå er det ikke fremmet konkrete krav, eller tilbud om økonomi i oppgjøret for de kommuneansatte. I stedet har enkelte av aktørene, gjennom oppslag i media, satt i gang forpostfektinger om rammen for oppgjøret.

Det ser ut til å være bred enighet om at oppgjøret i frontfagene, medregnet funksjonæroppgjøret og lokale forhandlinger, vil ende godt over 4 prosent.

Tallene viser også at kommunesektoren i fjor fikk et etterslep i forhold til frontfagene.

KS bruker hensynet til kommuneøkonomien for å argumentere for en lønnsvekst som skal være lavere enn frontfagene.

I kravet som ble overlevert KS mandag viser YS Kommune til protokolltilførselen fra mellomoppgjøret i 2011, hvor YS Kommune fremholdt «viktigheten av at lønnsutviklingen i KS-området kommer bedre i samsvar med lønnsutviklingen i industrien i NHO og staten i kommende oppgjør».

- Hvis kommuneoppgjøret ender med en lønnsvekst godt under frontfagene, vil det svekke kommunenes muligheter til å rekruttere nye ansatte. Vi ser allerede i dag svikt i rekrutteringen til de utdanningene som fører til jobb i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, sier Gunn Olander.

- Det er heller ikke rimelig at det er de kommuneansatte som skal bære hele ansvaret for å bremse lønnsveksten i Norge, sier Olander.

[Tilbake]Utskriftsversjon