Du er her:  - Startside

YS-leder Kvalheim om ommøbleringene i Regjeringen

27.3.2012
YS-leder Tor Eugen Kvalheim sier han synes det er synd at miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland byttes ut. - Vi ser frem til et godt samarbeid med de nye statsrådene, men mener utskiftningene av Solheim og Aasland er et tap for norsk politikk, sier Kvalheim.
document image 1

Foto: Erik Norrud

- YS har hatt et meget godt samarbeid med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Han har etter vårt syn evnet å se over partigrensene og ivaretatt miljø- og utviklingsinteressene på en god måte, sier YS-lederen.

- Det er ikke ofte jeg som YS-leder beklager statsråders avgang. Få er vel uenige i at Solheim har en enorm kompetanse om miljø- og utviklingspolitikk.

- Jeg synes derfor det er uklokt å ikke fortsatt bruke Solheims erfaring som medlem av regjeringen.

- Jeg synes også det er synd at forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland byttes ut. I tillegg til at Aasland er en dyktig politiker, gir utskiftingen et dårlig signal til arbeidslivet. Vi sier ofte at vi trenger godt voksne arbeidstakere. Da bør det være plass til seniorer også i Regjeringen, mener Kvalheim.

Fredag ble tre nye statsråder utnevnt: Bård Vegar Solhjell blir statsråd med ansvar for Miljøverndepartementet, stortingsrepresentant Heikki Holmås blir statsråd med ansvar for utviklingssaker i Utenriksdepartementet, og stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen blir statsråd med ansvar for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

[Tilbake]Utskriftsversjon