Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS

- Cruisetrafikken i Oslofjorden lammes ved en streik i staten

23.5.2012
Cruisetrafikken i Oslofjorden, Bjørgvin fengsel og skatteoppgjøret rammes hvis det blir streik i staten. Også en rekke departementer og offentlige etater vil merke det dersom ansatte blir tatt ut i streik. - Bakgrunnen for streikevarselet er den pågående meklingen, opplyser Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.
document image 1

- Vi ønsker primært å ramme staten som arbeidsgiver, men vi kan ikke unngå at tredjepart også blir berørt, sier pål N. Arnesen, leder for YS Stat. Foto: Erik Norrud


Partene i lønnsoppgjøret for statssektoren har meklet siden 2. mai. Meklingsfristen utløper ved midnatt den 23. mai.

En eventuell streik kan iverksettes fra arbeidstidens begynnelse 24. mai. 

- Lostjenesten i Oslofjorden vil bli tatt ut i streik. Dette vil bl.a. ramme cruisetrafikken til Oslo og oljeraffineriet på Slagen.

- I kriminalomsorgen vil ansatte på Bjørgvin fengsel bli tatt ut i en eventuell streik. Innsatte må si få fall overføres til andre fengsler. 

- I Skatteetaten blir en rekke kontorer og funksjoner tatt ut ved en ventuell konflikt. Skatteoppgjøret kan da bli forsinket og tilgjengeligheten for publikum svært redusert.

En rekke departementer og offentlige etater for øvrig vil merke en streik ved at administrative oppgaver og funksjoner rammes.

For mer informasjon kontakt:
Leder YS Stat, Pål N. Arnesen, mobil: 91 63 86 08
Politisk rådgiver Marit Momrak Wright, mobil: 91 88 11 92
Rådgiver Jens Christian Batt, mobil 90 88 41 68

 

[Tilbake]Utskriftsversjon