-Trist at Ap sa ja

12.3.2012
- Det er trist at Ap nå har valgt å si ja til EUs vikarbyrådirektiv, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Han berømmer SV og Sp for å ta dissens.
document image 1


- YS berømmer SV og Sp for å våge å ta dissens i en svært viktig sak for norsk arbeidsliv.

Det sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim i en kommentar til at Regjeringen har ferdigbehandlet saken om vikarbyrådirektivet.

YS har sagt ja til prinsippet om likebehandling, men nei til vikarbyrådirektivet. YS' sentralstyre vedtok for få uker siden å anbefale regjeringen å reservere seg.

- Det er skapt såpass mye uro og tvil om direktivet, også blant YS’ medlemmer, at vi har anbefalt et veto, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

En utløsende faktor for YS’ standpunkt har vært ønsket om en mest mulig samlet fagbevegelse i kampen for ordnede forhold i bemanningsbransjen. Faste ansettelser må være regelen, vikarer unntaket.

- SV og Sp har skjønt hvor viktig fokuset på faste ansettelser er. Om vikarbyrådirektivet går igjennom i Stortinget, må vi feste lit til regjeringens og den ansvarlige statsrådens gjentatte forsikringer om at arbeidsmiljøloven ikke er i konflikt med direktivet. YS vil aktivt samarbeide med regjeringen i alle forsøk på å sikre at norsk implementering av vikarbyrådirektivet ikke fører til angrep på arbeidsmiljøloven, sier YS-lederen.

[Tilbake]Utskriftsversjon