Hver tredje helg står fast

2.7.2012
Ingen av våre medlemmer skal tvinges til å jobbe oftere enn hver tredje helg,sier forhandlingsleder Erik Kollerud i YS Spekter Helse.
document image 1

Sykehusoppgjøret er i havn.

Oppgjøret for de sykehusansatte har gitt et generelt tillegg til alle på 2,7 % eller minst 12000 kroner og økte minstelønnssatser. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger med en ramme på 0,6 %.

Oppgjøret har en totalramme på nivå med KS og Staten.

I oppgjøret har Spekter presset på for å tariffeste arbeid oftere enn hver tredje helg. De har lansert en ordning med lørdags- og søndagstillegg som øker med antall helger for turnuser som forutsetter arbeid oftere enn hver tredje helg.
 
- Denne modellen vil presse fram turnusordninger som etter hvert tvinger ansatte i sykehusene til å jobbe oftere enn hver tredje helg. Vi valgte å stå på prinsippet turnusarbeidere har hatt siden 1987 om at ingen skal arbeide oftere enn hver tredje helg, sier Erik Kollerud.

Lørdags- og søndagstillegget er økt til 40 kroner timen. I tillegg er det mulig å avtale andre ordninger og høyere tillegg lokalt.

– Både Spekter og vi har et felles mål om at flere skal jobbe heltid. Spekters modell løser ikke deltidsproblemet. Vi tror partene lokalt er flinkere til å finne gode løsninger på deltidsproblematikken, sier Kollerud.

Derfor har Spekter og YS-forbundene avtalt å arbeide sammen for å identifisere og videreutvikle de lokale tiltakene som reduserer omfanget av deltid.
Dette kan også være lokale løsninger som tilgodeser for eksempel de som selv ønsker å jobbe oftere enn hver tredje helg, sier Erik Kollerud, forhandlingsleder for YS Spekter Helse.
 

[Tilbake]Utskriftsversjon